Rabo ToekomstUitkering aanvragen

U gaat zelf een rekening Rabo ToekomstUitkering aanvragen. U kiest er dan voor om uw lijfrentetegoed periodiek te laten uitkeren. Dit kan een lijfrentetegoed zijn dat u heeft opgebouwd op een rekening Rabo ToekomstSparen. Het kan ook een lijfrentetegoed zijn dat u bij een andere aanbieder heeft opgebouwd. 

Wanneer kunt u een rekening Rabo ToekomstUitkering aanvragen?

 • U heeft een particuliere betaalrekening en Rabo Scanner van de Rabobank.
 • U bent 18 jaar of ouder en woont in Nederland.
 • U kunt tot vijf jaar na uw AOW-gerechtigde leeftijd de rekening aanvragen.
 • U wilt binnen acht weken de eerste inleg doen.

Wanneer kunt u niet een rekening Rabo ToekomstUitkering aanvragen?

 • U bent ondernemer en u wilt uw stakingswinst of oudedagsreserve inleggen.
 • U heeft een lijfrentetegoed geërfd.
Direct aanvragen

Kennis en ervaring

Als u Rabo ToekomstUitkering zelf online aanvraagt, stellen wij u een aantal vragen over uw kennis en ervaring met deze rekening. Dit is wettelijk verplicht. Aan de hand van uw resultaat kunt u bepalen of het verstandig is om dit product zonder advies van een adviseur aan te vragen.

Stappen van de aanvraag

Stap 1: Kennis- en Ervaringstoets

 • U maakt een kennis- en ervaringstoets om te zien of u het verstandig is om zelf online een overeenkomst aan te vragen.

Stap 2: Online aanvraag

 • U stelt uw product samen en vult uw gegevens in.
 • U stuurt dan uw aanvraag naar uw Rabobank. 
 • Uw Rabobank maakt een overeenkomst van uw aanvraag. Deze ontvangt u per post.
 • Heeft u een lijfrentetegoed op een rekening Rabo ToekomstSparen opgebouwd, dan ontvangt u ook een overboekingsoverdracht. Hiermee geeft u ons opdracht om het tegoed over te boeken en uw rekening Rabo ToekomstSparen op te heffen. 

Stap 3: Ondertekening overeenkomst

 • Wilt u gebruikmaken van het aanbod, onderteken dan de overeenkomst. 
 • Heeft u een lijfrentetegoed op een rekening Rabo ToekomstSparen opgebouwd? Stuur de overeenkomst en de ondertekende overboekingsopdracht dan binnen 14 dagen naar uw Rabobank. 
 • Heeft u een lijfrentetegoed bij een andere aanbieder opgebouwd? Stuur de overeenkomst dan samen met een kopie van uw huidige polis(sen) en/of overeenkomst(en) binnen 14 dagen naar uw Rabobank.
 • Maakt u geen gebruik van het aanbod, dan hoeft u niets te doen.

Stap 4: Openen rekening

 • Na ontvangst van de getekende overeenkomst openen wij de rekening Rabo ToekomstUitkering voor u. U ontvangt hiervan een bevestiging per post.

Stap 5: Lijfrentetegoed storten of overzetten

 • Is de inleg van een rekening Rabo ToekomstSparen? Dan storten wij deze op uw rekening Rabo ToekomstUitkering.
 • Wilt u een lijfrentetegoed dat u bij een andere aanbieder heeft opgebouwd, overzetten naar de Rabobank? Dan ontvangt u per over te dragen lijfrenteverzekering of -rekening ook een overdrachtsformulier. U ontvangt deze formulieren tegelijk met de bevestiging (stap 4). Onderteken de formulieren en stuur deze naar uw Rabobank. Als wij de overdrachtsdocumenten hebben ontvangen, wordt de overdracht van het tegoed gestart.

Stap 6: Definitieve berekening

 • Als alle inleg is ontvangen, maken wij een definitieve berekening van de hoogte van de periodieke uitkeringen. U ontvangt hiervan een bevestiging per post.

Verschil tussen zelf afsluiten of met advies

U kunt een rekening Rabo ToekomstUitkering zelf online aanvragen of met behulp van een adviseur. U heeft de keuze uit twee soorten advies: uitgebreid of compact. In de volgende situaties raden wij u een uitgebreid adviesgesprek aan:

 • U heeft meerdere lijfrentes. Het uitgebreide adviesgesprek heeft als voordeel dat u maar één keer advieskosten betaalt. Het maakt niet uit hoeveel lijfrentes u heeft en wanneer ze vrijkomen.
 • U bent voor een belangrijk deel van uw inkomen afhankelijk van uw lijfrente.
 • U wilt inzicht in de belasting die u gaat betalen. Dan kunt u slimme keuzes maken voor de looptijd van de periodieke uitkeringen.

Na uw aanvraag van Rabo ToekomstUitkering krijgt u van ons de schriftelijke overeenkomst. Op de overeenkomst staat de berekende periodieke uitkering. Deze berekening is op basis van de door u ingevulde inleg, inlegdatum, looptijd en frequentie van de uitkeringen.

Uitgebreid advies
Compact advies
Zonder advies*
Uw financiële situatie nu en in de toekomst bepalen
-
-
Huidige lijfrenteproduct beoordelen
-
Juiste product kiezen
-
Afsluiten product door adviseur
-
Adviesrapport

 Uitgebreid

 Beknopt

-
Gratis aanvullend advies tijdens looptijd
-
-

Advieskosten
€ 740*
€ 385
-
Afsluitkosten rekening
€ 55
€ 55
€ 55

* Heeft u (samen met uw partner) meerdere lijfrentes? U krijgt dan zonder extra kosten een advies voor alle lijfrentes. Dit geldt ook voor lijfrentes die pas in de toekomst vrijkomen. 

 • Heeft u na 01-01-2016 al uitgebreid advies van ons gehad, dan betaalt u € 405
 • Plant u tijdens een uitgebreid adviesgesprek over bijvoorbeeld uw hypotheek een uitgebreid advies over uw inkomen voor later in, dan betaalt u voor het advies over uw inkomen voor later € 135.
Voorwaarden

Direct aanvragen
Afspraak maken