Rabo ToekomstSparen

Fiscaal aantrekkelijk banksparen voor uw pensioenaanvulling

 • rente voor uw inleg maximaal 2,7%*
 • nu fiscaal aftrekbaar bij pensioentekort
 • combinatie met beleggen mogelijk
 • geblokkeerde spaarrekening

* Rentewijzigingen voorbehouden.

Banksparen met Rabo ToekomstSparen

Rabo ToekomstSparen is uw spaarpotje voor uw pensioen. Rabo ToekomstSparen is een vorm van banksparen. U spaart op een geblokkeerde rekening. Het opgebouwde tegoed gebruikt u op de einddatum als periodieke aanvulling op uw inkomen of pensioen.

Sparen met belastingvoordeel

Geld dat u nu kunt missen en wilt besteden aan uw inkomen voor later mag u fiscaal vriendelijk inleggen. Dit kan zolang uw jaarruimte en reserveringruimte dit toelaten. U betaalt in de toekomst belasting over de periodieke uitkeringen.

Meer lezen over uw jaarruimte en reserveringsruimte

Beleggingsvariant

U kunt Rabo ToekomstSparen afsluiten in combinatie met de beleggingsvariant: Rabo ToekomstBeleggen.

Meer lezen over Rabo ToekomstBeleggen

Berekenen spaarbedrag, storting en looptijd of eindbedrag

Met iedere storting die u doet, komt u dichter bij uw eindbedrag. Met een snelle berekening krijgt u een indicatie van: 

 • welk eindbedrag u spaart met uw stortbedrag of looptijd 
 • hoe lang u spaart om uw eindbedrag te bereiken met uw inleg 
 • welk bedrag u eenmalig of per maand moet storten om uw eindbedrag te sparen binnen een door u bepaalde looptijd

Kenmerken

Wat u mag inleggen

U mag maximaal uw jaarruimte en uw aanwezige reserveringsruimte fiscaal vriendelijk inleggen. Heeft u uw jaarruimte de afgelopen zeven jaar niet of niet volledig benut? Dan heeft u reserveringsruimte. Aan de reserveringsruimte is een maximumbedrag per jaar verbonden.

Uw jaarruimte voor Rabo ToekomstSparen berekenen

Naast uw jaarruimte en reserveringruimte mag u ook de waarde van uw bestaande lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening inleggen. Deze inleg is niet meer aftrekbaar, omdat de aftrek al heeft plaatsgevonden. Bent u ondernemer? Uw Oudedagsreserve (OR) en/of stakingswinst mag u ook inleggen.

Inleggen

Tot de einddatum van de spaarrekening kunt u bedragen inleggen. U bepaalt zelf of en wanneer u inlegt. Met uw volledige inleg wordt vermogen opgebouwd.

Inleggen kan eenvoudig. Het bedrag dat u wilt sparen maakt u over naar uw rekening Rabo ToekomstSparen:

 • in Rabo Internetbankieren
 • met overschrijvingsformulieren
 • via een betaalrekening bij een andere bank
 • met uw toestemming innen wij uw inleg van uw betaalrekening

Andere lijfrente oversluiten

 • U kunt het opgebouwde tegoed van uw lijfrenteverzekering of -spaarrekening oversluiten naar Rabo ToekomstSparen. Deze inleg kunt u niet opnieuw van de belasting aftrekken.
 • Laat u vooraf goed informeren over de fiscale gevolgen van uw keuze. Deze kunnen ongunstig zijn.
 • Ook een lijfrenteverzekering waarvoor u in de toekomst een overbruggingslijfrente mag aankopen, kunt u oversluiten naar Rabo ToekomstSparen. U behoudt de mogelijkheid om het tegoed te gebruiken voor een overbruggingslijfrente. Hierbij gelden de regels van het overgangsrecht.

Overgangsrecht en aankoop lijfrente op einddatum

 • Heeft u na 31 december 2005 niet meer ingelegd op uw lijfrentespaarrekening of -verzekering? Dan mag u het hele tegoed op de einddatum gebruiken voor de aankoop van een overbruggingslijfrente.
 • Heeft u na 31 december 2013 niet meer ingelegd op uw lijfrentespaarrekening of -verzekering? Dan mag u al vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt het hele tegoed gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente.

Meer lezen over Rabo ToekomstSparen en overgangsrecht

Einddatum

 • Vanaf het moment dat u recht krijgt op AOW, mag u de einddatum van uw rekening Rabo ToekomstSparen nog maximaal vijf jaar uitstellen. De afbouwfase gaat dan uiterlijk aan het eind van het vijfde kalenderjaar in. 
 • Op de einddatum gebruikt u het tegoed voor een periodieke inkomensaanvulling. Dit kan bij de Rabobank met een rekening Rabo ToekomstUitkering. U kunt het tegoed voor de afbouwfase ook laten overboeken naar een andere bank of verzekeraar. 
 • U betaalt belasting over deze periodieke uitkeringen.

Meer lezen over uw mogelijkheden bij het vrijkomen van uw tegoed

Overlijden

Wanneer u overlijdt, eindigt de opbouwfase. Het tegoed gaat automatisch over in uw nalatenschap. Hierover kunt u meer lezen in de productkenmerken en voorwaarden.

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen (PDF)

Rente

Bij Rabo ToekomstSparen kunt u kiezen tussen een variabele rente of een vaste rente per inleg. Bij een variabele rente kan de bank de rente op elk moment wijzigen. Bij een vaste rente per inleg is het rentepercentage over iedere inleg vast vanaf de inlegdatum tot aan de afgesproken einddatum. De vaste rente voor iedere inleg wordt bepaald aan de hand van de looptijd tussen de inlegdatum en de einddatum. Ook over de jaarlijkse rentebijschrijving vergoeden wij een eigen vaste rente.

Rentegarantie bij een vaste rente per inleg

Vanaf de offertedatum heeft u een rentegarantietermijn van acht weken. Over elke inleg die u binnen acht weken na deze datum doet, ontvangt u het aangeboden rentetarief. Is in de periode tussen de aanbieding en uw inleg het rentetarief gestegen? Dan geldt voor u het hogere rentetarief.

Variabele rente

Rentepercentage*
Over het gehele tegoed0,95%

* Rentewijzigingen voorbehouden. Dit variabele rentetarief geldt vanaf 21 januari 2016.

Vaste rente

Looptijd

Rentepercentage*
<1 jaar                0,10%
1 tot 2 jaar0,20%
2 tot 3 jaar0,30%
3 tot 4 jaar0,40%
4 tot 5 jaar0,50%
5 tot 6 jaar0,70%
6 tot 7 jaar0,80%
7 tot 8 jaar0,90%
8 tot 9 jaar1,10%
9 tot 10 jaar1,30%
10 tot 11 jaar1,50%
11 tot 12 jaar1,60%
12 tot 13 jaar1,80%
13 tot 14 jaar1,90%
14 tot 15 jaar2,10%
15 tot 16 jaar2,20%
16 tot 17 jaar2,25%
17 tot 18 jaar2,30%
18 tot 19 jaar2,30%
19 tot 20 jaar2,35%
20 tot 21 jaar2,40%
21 tot 22 jaar2,40%
22 tot 23 jaar2,45%
23 tot 24 jaar2,45%
24 tot 25 jaar2,50%
25 tot 26 jaar2,50%
26 tot 27 jaar2,55%
27 tot 28 jaar2,60%
28 tot 29 jaar2,60%
29 tot 30 jaar2,65%
30 tot 50 jaar2,70%

* Rentewijzigingen voorbehouden. Deze vaste rentetarieven gelden vanaf 2 juli 2015

Risico's

 • Als de (fiscale) wetgeving verandert, kan Rabo ToekomstSparen een ander resultaat opleveren dan verwacht.
 • Over uw volledige spaartegoed bouwt u rente op. Met sparen blijft uw inleg in stand. De rente kan onvoldoende zijn om de inflatie goed te maken.
 • Als de variabele rente stijgt of daalt, heeft dat invloed op het te bereiken eindbedrag. Bij een vaste rente kan dit niet gebeuren
 • Op de einddatum van uw rekening Rabo ToekomstSparen gebruikt u het tegoed om periodieke uitkeringen aan te kopen. De rentestand van dat moment kan ervoor zorgen dat de periodieke uitkeringen lager of hoger uitvallen dan verwacht. 
 • Binnen de gestelde grenzen valt het tegoed op uw rekening onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. Dit betekent een maximumdekking van € 100.000 per rekeninghouder per bank.

Meer lezen over het depositogarantiestelsel op de website van De Nederlandsche Bank

Kosten

 • Aan een advies van de Rabobank zijn kosten verbonden. Dit geldt ook voor vervolgadvies tijdens de looptijd. Een vrijblijvend oriëntatiegesprek is gratis. 
 • Voor het afsluiten van een rekening Rabo ToekomstSparen betaalt u afsluitkosten. 
 • Bij een opname voor de einddatum betaalt u kosten voor de berekening van de marktrentevergoeding bij een rekening met vaste rente per inleg. Afhankelijk van de rentestanden bent u een vergoeding verschuldigd aan de bank of betaalt de bank deze vergoeding aan u. 
 • U kunt kosteloos inleggen op uw rekening Rabo ToekomstSparen. 
 • Heeft u al een rekening Rabo ToekomstSparen? Voor kapitaaloverdracht van een extra lijfrentekapitaal brengen wij meestal geen advieskosten in rekening.
 • Wij rekenen kosten voor handelingen die u verricht met het tegoed op de rekening. Meer informatie over deze kosten vindt u in de productkenmerken.

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen (PDF)

Fiscale regels

 • U spaart op een geblokkeerde spaarrekening. De rente die u opbouwt wordt op deze geblokkeerde rekening gestort.
 • Uw tegoed valt in box 1. U betaalt daarover geen vermogensrendementsheffing. 
 • Op de einddatum gebruikt u het tegoed voor een periodieke inkomensaanvulling. Over deze uitkeringen betaalt u belasting en premies tegen het tarief dat op dat moment voor u van toepassing is. Dat kan een lager tarief zijn dan u nu betaalt, maar dat hoeft niet. 
 • U kunt er ook voor kiezen om door te sparen of om het tegoed in één keer op te nemen (afkoop). Afkoop is meestal nadelig, omdat u over het gehele bedrag inkomstenbelasting (maximaal 52%) verschuldigd bent. Meestal moet u daarnaast een boete betalen aan de belastingdienst.

Voorwaarden

Goed om te weten

Wilt u Rabo ToekomstSparen afsluiten? Dan adviseren wij u om vooraf de productkenmerken en voorwaarden te lezen. Daarin vindt u bijvoorbeeld rekenvoorbeelden en uitleg over gevolgen van wijzigingen in uw persoonlijke situatie.

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen (PDF)

Financiële bijsluiter

Loop geen onnodig risico en lees de financiële bijsluiter voordat u Rabo ToekomstSparen afsluit.

Financiële bijsluiter van Rabo ToekomstSparen (PDF)

Advies over uw inkomen voor later

Wilt u advies over uw inkomen voor later? In een gratis oriëntatiegesprek bepalen we samen welke vorm van advies bij u past. Dit vrijblijvende gesprek kan zowel bij uw Rabobank als telefonisch plaatsvinden. Hierna kunt u kiezen voor een adviesgesprek. Hieraan zijn kosten verbonden. Soms kunt u een product ook zelf afsluiten.

Meer lezen over een adviesgesprek en kosten

Contact

Rabobank