Rabo ToekomstSparen

Fiscaal aantrekkelijk banksparen voor uw pensioenaanvulling

 • rente voor uw inleg maximaal 2,20%*
 • combinatie met beleggen mogelijk
 • geblokkeerde spaarrekening
 • belastingvriendelijk opbouwen

* Rentewijzigingen voorbehouden.

Banksparen met belastingvoordeel

Als u in een jaar te weinig pensioen opbouwt, heeft u een pensioentekort. Als gevolg van dit tekort heeft u fiscale jaarruimte. Dit bedrag mag u belastingvriendelijk sparen op een bankspaarrekening. U betaalt pas belasting wanneer het geld aan u wordt uitgekeerd in periodieke uitkeringen na afloop van de spaarperiode.

Rabo ToekomstSparen is zo’n bankspaarrekening. Hiermee bouwt u inkomen voor later op. U spaart op een geblokkeerde rekening. Het opgebouwde tegoed gebruikt u op de einddatum als periodieke aanvulling op uw inkomen tijdens uw pensioen. U kunt ook een deel van uw geld beleggen. Door sparen en beleggen te combineren, maakt u kans op meer rendement.

Meer lezen over Rabo ToekomstBeleggen

Bereken uw stortingen, looptijd en eindbedrag

Met iedere storting die u doet, komt u dichter bij uw eindbedrag. De berekening geeft u een verwachting van:

 • uw eindbedrag
 • hoe lang u spaart
 • welk bedrag u gaat storten om het eindbedrag te halen

Kenmerken

Banksparen is een belastingvriendelijke manier om inkomen voor later op te bouwen. Hierbij gelden een aantal regels.

Storten op Rabo ToekomstSparen

U mag elk jaar niet meer dan uw jaarruimte op de bankspaarrekening storten. Heeft u uw jaarruimte de afgelopen zeven jaar niet of niet helemaal gebruikt? Dan heeft u reserveringsruimte. Deze ruimte gebruikt u eerst. Aan de reserveringsruimte is een maximumbedrag per jaar verbonden. Bent u ondernemer? Uw oudedagsreserve en/of stakingswinst mag u ook inleggen.

Bereken uw jaarruimte voor Rabo ToekomstSparen

Bestaande lijfrente oversluiten

U mag bovenop de nieuwe stortingen ook het bedrag van uw bestaande lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening inleggen. U sluit uw bestaande lijfrentetegoed dan over. Bij het oversluiten van uw lijfrentetegoed is het tegoed niet opnieuw aftrekbaar van de belasting. Laat u vooraf goed informeren over de fiscale gevolgen van oversluiten. Deze kunnen voor u ongunstig zijn.

Einddatum

Op de einddatum van uw rekening Rabo ToekomstSparen kiest u of u de afbouwfase start of de einddatum verlengt. Wij helpen u graag met het maken van een keuze. U kunt een kosteloos oriënterend gesprek aanvragen of online uw mogelijkheden bekijken.

Afbouwfase starten
U opent dan een rekening waarmee u het tegoed kunt laten uitkeren. Dit kan bij de Rabobank met een rekening Rabo ToekomstUitkering. U kunt het tegoed voor de afbouwfase ook laten overmaken naar een andere bank of verzekeraar. U betaalt belasting over de periodieke uitkeringen.

Einddatum verlengen
Vanaf het jaar dat u recht krijgt op AOW, mag u de einddatum van uw rekening Rabo ToekomstSparen nog maximaal vijf jaar uitstellen. De afbouwfase gaat dan uiterlijk aan het eind van het vijfde kalenderjaar in.

Meer informatie over de mogelijkheden op de einddatum

Overlijden en afkopen

Er zijn twee manieren om tussentijds het gespaarde geld tóch op te nemen. U kunt het tegoed tussentijds afkopen. Dit is vaak fiscaal ongunstig, maar soms onvermijdelijk zoals bij arbeidsongeschiktheid. Ook komt het gespaarde bedrag vrij wanneer de rekeninghouder overlijdt. Neem voor deze situaties contact op met uw Rabobank.

Meer lezen over Rabo ToekomstSparen en overlijden

Meer lezen over afkoop van uw tegoed op Rabo ToekomstSparen

Belastingregels

U spaart op een geblokkeerde spaarrekening. U ontvangt hier ook de rente op. Uw tegoed valt voor de inkomstenbelasting in box 1. U betaalt geen vermogensrendementsheffing over het gespaarde bedrag tot aan de einddatum. U betaalt pas belasting wanneer het gespaarde bedrag aan u wordt uitgekeerd.

Rente

Bij Rabo ToekomstSparen kunt u kiezen tussen een variabele rente of een vaste rente per inleg. Bij een variabele rente kan de bank de rente op elk moment wijzigen. Bij een vaste rente per inleg is het rentepercentage over iedere inleg vast vanaf de inlegdatum tot aan de afgesproken einddatum. De vaste rente voor iedere inleg wordt bepaald aan de hand van de looptijd tussen de inlegdatum en de einddatum. Ook over de jaarlijkse rentebijschrijving vergoeden wij een eigen vaste rente.

Rentegarantie bij een vaste rente per inleg

Vanaf de offertedatum heeft u een rentegarantietermijn van acht weken. Over elke inleg die u binnen acht weken na deze datum doet, ontvangt u het aangeboden rentetarief. Is in de periode tussen de aanbieding en uw inleg het rentetarief gestegen? Dan geldt voor u het hogere rentetarief.

Variabele rente

Rentepercentage*
Over het gehele tegoed0,70%

* Rentewijzigingen voorbehouden. Dit variabele rentetarief geldt vanaf 23 maart 2017.

Vaste rente

Looptijd

Rentepercentage*
<1 jaar                0,05%
1 tot 2 jaar0,10%
2 tot 3 jaar0,20%
3 tot 4 jaar0,25%
4 tot 5 jaar0,35%
5 tot 6 jaar0,50%
6 tot 7 jaar0,50%
7 tot 8 jaar0,60%
8 tot 9 jaar0,80%
9 tot 10 jaar0,90%
10 tot 11 jaar1,10%
11 tot 12 jaar1,20%
12 tot 13 jaar1,30%
13 tot 14 jaar1,40%
14 tot 15 jaar1,50%
15 tot 16 jaar1,60%
16 tot 17 jaar1,65%
17 tot 18 jaar1,70%
18 tot 19 jaar1,80%
19 tot 20 jaar1,85%
20 tot 21 jaar1,90%
21 tot 22 jaar1,90%
22 tot 23 jaar1,95%
23 tot 24 jaar1,95%
24 tot 25 jaar2,00%
25 tot 26 jaar2,00%
26 tot 27 jaar2,05%
27 tot 28 jaar2,10%
28 tot 29 jaar2,10%
29 tot 30 jaar2,15%
30 tot 50 jaar2,20%

* Rentewijzigingen voorbehouden. Deze vaste rentetarieven gelden vanaf 20 april 2017.

Risico's

U spaart op een rekening Rabo ToekomstSparen vaak over meerdere jaren. Dat brengt een aantal risico’s met zich mee. Uw situatie en de wereld om u heen kunnen veranderen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

 • Als de fiscale regels veranderen, kan uw rekening Rabo ToekomstSparen een ander eindbedrag opleveren dan verwacht.
 • U bouwt rente op over uw volledige spaartegoed. Wat u spaart houdt u, maar de rente kan te laag zijn om de inflatie goed te maken. Bij een stijgende inflatie wordt uw geld in verhouding minder waard.
 • Als de variabele rente stijgt of daalt, heeft dat invloed op het te bereiken eindbedrag.
 • Op de einddatum van uw rekening Rabo ToekomstSparen gebruikt u het tegoed om periodieke uitkeringen aan te kopen. De rente van dat moment kan ervoor zorgen dat de periodieke uitkeringen lager of hoger uitvallen dan verwacht.
 • Binnen de gestelde grenzen valt het tegoed op uw rekening onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. Dit betekent een maximumdekking van € 100.000 per rekeninghouder per bank.

Meer lezen over het depositogarantiestelsel op de website van De Nederlandsche Bank

Kosten voor advies en zelf afsluiten

Advies en kosten van advies

U kunt een rekening Rabo ToekomstSparen zelf afsluiten of met behulp van een adviseur. U heeft de keuze uit uitgebreid of compact advies. Bouwt u geen pensioen op via een werkgever? Of bent u gescheiden? Dan raden wij een uitgebreid advies aan. In onderstaand schema ziet u wat we in een adviesgesprek voor u kunnen doen.

Uitgebreid advies
Compact advies
Zonder advies*
Uw financiële situatie nu en in de toekomst bepalen

-
-
Jaarruimte berekenen (bij nieuwe stortingen)


-
Bestaande lijfrente beoordelen (bij oversluiten)


-
Juiste product kiezen


-
Afsluiten product door adviseur


-
Adviesrapport

 • Uitgebreid

 • Beknopt
-
Gratis aanvullend advies tijdens looptijd

-
-
Advieskosten
€575
€305
-
Afsluitkosten rekening
€55
€55
€30

*Een rekening Rabo ToekomstSparen zelf afsluiten is niet mogelijk zonder particuliere betaalrekening en Rabo Scanner van de Rabobank. Ook kunt u niet zelf afsluiten als u ondernemer bent en uw stakingswinst of oudedagsreserve wilt storten.

Voorwaarden

Wilt u Rabo ToekomstSparen afsluiten? Dan adviseren wij u om vooraf de productkenmerken en voorwaarden te lezen. Daarin vindt u bijvoorbeeld rekenvoorbeelden en uitleg over gevolgen van wijzigingen in uw persoonlijke situatie.

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen (PDF)

Financiële bijsluiter

Loop geen onnodig risico en lees de financiële bijsluiter voordat u Rabo ToekomstSparen afsluit.

Financiële bijsluiter van Rabo ToekomstSparen (PDF)

Advies over uw inkomen voor later

Wij begeleiden u graag bij het openen van een nieuwe rekening Rabo ToekomstSparen. De keuzes die u maakt gaan namelijk vaak nog jaren mee. Twijfelt u welk advies u nodig heeft, of wilt u eerst meer weten? Maak dan een afspraak voor een gratis eerste gesprek.

Meer lezen over een adviesgesprek en kosten

Contact

Rabobank