Belasting betalen over de Rabo GoudenHanddrukUitkering

Heb je ooit een ontslagvergoeding gekregen en op een geblokkeerde spaarrekening gezet? Dit opgebouwde bedrag valt in box 1. Dit betekent dat je hier tijdens de looptijd geen vermogensrendementsheffing over betaalt. Laat je dit GoudenHanddrukkapitaal periodiek uitkeren? Dan betaal je daar inkomstenbelasting over.

Belasting betalen over je Rabo GoudenHanddrukUitkering

Op je periodieke uitkeringen houden we de volgende premies en heffingen in:

LoonbelastingPremies volksverzekeringenInkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Om de loonbelasting over je uitkering te berekenen, wordt de 'Groene tabel' van de Belastingdienst gebruikt. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met je andere inkomsten. Betaal je hierdoor te veel of te weinig? Je verrekent dit zelf bij je aangifte met de Belastingdienst.

Bekijk de loonbelastingtabellen op Belastingdienst.nl Meer over de algemene heffingskorting bij periodieke uitkeringen

Aangifte inkomstenbelasting

Je verrekent de te veel of te weinig betaalde loonbelasting zelf met de Belastingdienst. Je krijgt van ons ieder jaar een jaaropgave met alle ingehouden heffingen. Bij je aangifte inkomstenbelasting berekent de Belastingdienst wat je in totaal moet betalen. Mogelijk moet je extra betalen, of krijg je een deel van de ingehouden belasting terug.

Wil je meer weten over de berekening van de inkomstenbelasting? Meer informatie vind je op Belastingdienst.nl.

Service en Contact