Veelgestelde vragen over pensioen

Wat is banksparen?

Banksparen voor uw pensioen

Bij banksparen spaart u met belastingvoordeel op een geblokkeerde spaarrekening. Als u een pensioentekort heeft, is uw inleg aftrekbaar in box 1. Voorwaarde is dat u het tegoed op de einddatum gebruikt als een periodieke aanvulling op uw inkomen tijdens uw pensioen. Over deze periodieke uitkeringen betaalt u belasting. Afkopen tijdens de looptijd is mogelijk, maar is vaak nadelig.

Meer lezen over banksparen

Hoe bereken ik mijn jaarruimte?

De jaarruimte is het bedrag dat u in één jaar als inleg op een lijfrentespaarrekening of –verzekering mag aftrekken. U kunt uw jaarruimte online berekenen.

Uw jaarruimte berekenen

Wat is een lijfrente?

Sparen of beleggen

Met een lijfrente spaart of belegt u voor een aanvulling op uw pensioen. Een lijfrenteverzekering of –spaarrekening kent een opbouwfase en een afbouwfase. Tijdens de opbouwfase legt u geld in en is uw tegoed geblokkeerd. In de afbouwfase gebruikt u uw tegoed voor een periodieke aanvulling op uw inkomen tijdens uw pensioen. Over deze periodieke uitkeringen betaalt u belasting.

Meer lezen over lijfrente

Hoe werkt kapitaaloverdracht?

Kapitaaloverdracht

Kapitaaloverdracht is het overhevelen van een tegoed op een bestaande lijfrenterenteverzekering, kapitaalverzekering of –rekening naar een andere aanbieder. U kiest voor kapitaaloverdracht als:

  • de verzekering of rekening afloopt en u periodieke uitkeringen wilt aankopen
  • een andere aanbieder gunstigere voorwaarden heeft

Meer lezen over kapitaaloverdracht

Wat is een Uniform Pensioenoverzicht? (UPO)

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Bouwt u pensioen op via uw werkgever? Dan ontvangt u ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van uw pensioenfonds. U gebruikt uw UPO vooral om uw A-factor op te zoeken. Voor de andere actuele informatie over uw inkomen tijdens uw pensioen, kunt u terecht op de website Mijnpensioenoverzicht.

Meer lezen over het Uniform Pensioenoverzicht

Hoe werkt de AOW?

Algemene Ouderdomswet

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U ontvangt het AOW-pensioen van de overheid.

Meer lezen over de AOW