Waardeontwikkeling op uw rekening

U bouwt bij ons vermogen op via een van onderstaande producten. Wij houden u jaarlijks op de hoogte van de waardeontwikkeling op uw rekening. U heeft daarover van ons een brief ontvangen. Hieronder lichten wij per product de waardeontwikkeling nader toe. Met deze informatie kunt u bepalen of uw vermogen zich naar wens ontwikkelt en past bij het financiële doel dat u heeft.

Rabo ToekomstBeleggen/Rabo OpbouwEffectenRekening

U heeft een rekening Rabo ToekomstBeleggen
Het genoemde eindbedrag in de brief is het totaal van het opgebouwde spaartegoed op uw rekening RaboToekomstSparen en de beleggingen op uw rekening Rabo ToekomstBeleggen op de erbij aangegeven einddatum. 

U heeft een Rabo OpbouwEffectenRekening 

De getoonde waardeontwikkeling gaat alleen over de beleggingen op deze rekening. Misschien spaart u ook via de Rabo OpbouwSpaarrekening voor het aflossen van uw hypotheek. Informatie over het tegoed op deze spaarrekening vindt u in Rabo Internetbankieren, de Rabo Bankieren App of op uw rekeningafschrift. Het eindbedrag dat u op de Rabo OpbouwSpaarrekening wilt sparen, staat in de overeenkomst van deze rekening en in uw hypotheekofferte.

Het te verwachten eindbedrag

We berekenen aan de hand van meerdere scenario's welk bedrag u mogelijk heeft opgebouwd aan het eind van de looptijd. De verwachting is met een statistisch model berekend en de gegevens waarmee deze berekening is gemaakt, kunnen in de toekomst wijzigen. Dit heeft invloed op de getoonde grafieken en eindbedragen. In de brief die wij u hebben gestuurd, staat een grafiek die de scenario’s laat zien bij een goede, normale en slechte markt. Als u meer risico neemt, zullen de waardes van een goede markt en een zeer slechte markt verder uit elkaar liggen. Dat geldt ook bij een langere looptijd.

Uitleg van de scenario’s:

 • Goede markt: De kans dat het werkelijke eindbedrag in de grafiek in het lichtblauwe vlak ligt (goede markt) is op dit moment ongeveer 20%. 
 • Normale markt: De kans dat het werkelijke eindbedrag in de grafiek in het oranje vlak ligt (normale markt) is op dit moment ongeveer 40%. 
 • Slechte markt: De kans dat het werkelijke eindbedrag in de grafiek in het donkerblauwe vlak ligt (slechte markt) is op dit moment ongeveer 27%. 
 • De kans op een eindbedrag boven het lichtblauwe vlak (goede markt) is ongeveer 10%. Er is echter ook 2,5% kans dat het eindbedrag lager ligt dan het donkerblauwe vlak (slechte markt).

Daarnaast tonen we twee mogelijke eindbedragen in de grafiek:

 • Verwachte marktontwikkeling: dit eindbedrag behaalt u bij een normale markt. In 50% van de marktscenario’s zult u een hoger eindbedrag halen, in 50% van de marktscenario’s zal het eindbedrag lager zijn. 
 • Zeer slechte marktontwikkeling: bij een zeer slechte marktontwikkeling zal het eindbedrag in 2,5% van de gevallen nog lager uitvallen.

Waar houden wij bij de berekening van het mogelijke eindbedrag wel of geen rekening mee?

 • Wanneer u inlegt
  De inleg waarmee we rekenen, noemen we in de brief die u van ons heeft ontvangen. Eventuele andere stortingen worden niet in deze berekening meegenomen. Hierdoor kan uw werkelijke eindbedrag hoger zijn dan geschetst. Dit zijn bijvoorbeeld (toekomstige) overboekingen vanuit andere banken of geagendeerde eenmalige overboekingsopdrachten die u zelf heeft ingesteld. 
 • Uw doelrisicoprofiel
  Bij het berekenen van het mogelijke eindbedrag op uw rekening is onder andere rekening gehouden met uw doelrisicoprofiel. 

Lees meer over rendement en risico

 • Risico-afbouw tijdens de looptijd van het product
  We gaan ervan uit dat u tijdens de looptijd uw risico afbouwt tot aan de einddatum. Door de (automatische) afbouw van het risico houden we ook rekening met een langzaam dalend verwacht rendement.
 • De prognoserendementen van de Rabobank
  Van dit prognoserendement worden de servicekosten van uw beleggingsfonds in mindering gebracht. De hoogte van de servicekosten verschillen per fonds. De verwachte servicekosten over het belegd vermogen per jaar voor 2017 zijn:
BeleggingsfondsServicekosten*
BlackRock Mixfonds 50,30%
BlackRock Mixfonds 40,29%
BlackRock Mixfonds 30,27%
BlackRock Mixfonds 20,27%
BlackRock Mixfonds 10,29%

*Er wordt geen rekening gehouden met inflatie of vermogensrendementsheffingen. Wijzigingen in verwachte rendementen, ingeschatte risico's en kosten kunnen zorgen voor een andere uitkomst.

Bekijk de actuele rendementen

Veelgestelde vragen

Waarom zijn de eindbedragen in de brieven die ik ontvang elke keer anders?
De gepresenteerde waardeontwikkeling is bij beleggen altijd een indicatie, omdat we geen garantie kunnen geven over rendementen in de toekomst. Daarom ziet u in de grafiek ook niet één lijn, maar een waaier van mogelijke uitkomsten. Er kunnen ook rendementen buiten die waaier vallen. Bijvoorbeeld als de ontwikkelingen op de beurzen of in de rente tegenvallen. Misschien heeft u tussentijds wijzigingen gedaan in uw uitgangspunten, zoals wijzigingen in de inleg. Of u past zelf tussentijds het doelrisicoprofiel aan. Dit kan ook gevolgen hebben voor het eindbedrag. 


Ik wil niet alleen mijn eindbedrag weten, maar ik heb ook een bestedingsdoel voor ogen.
Dit noemen wij een doelvermogen. Dit is het bedrag dat u nodig heeft om een specifiek doel te behalen dat u voor ogen heeft. Als u dit doelvermogen aan ons doorgeeft, dan kunnen we naast de waardeontwikkeling op uw rekening ook aangeven of u uw doelvermogen haalt. 

Wat kan ik doen als ik mijn doelvermogen niet ga halen?
Als wij verwachten dat de kans erg klein is dat u het doelvermogen op de einddatum haalt, dan zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld: 

 • een extra eenmalige of periodieke storting doen 
 • de looptijd van het doel verlengen 
 • het doelvermogen verlagen 

Neemt u hiervoor contact op met ons. Wij kunnen dan samen kijken wat de best passende oplossing voor u is.

Rabo ToekomstSparen met variabele rente

Het te verwachten eindbedrag

In de brief die u van ons heeft ontvangen, geven we twee mogelijke eindbedragen aan. Bij het eerste eindbedrag gaan we ervan uit dat de rentestand tot aan de einddatum steeds gelijk blijft aan de huidige rentestand. Bij het tweede eindbedrag gaan we ervan uit dat de rentestand tot aan de einddatum 1% lager ligt dan de huidige rentestand. We rekenen niet met een rentepercentage lager dan 0%. De rente kan uiteraard een andere ontwikkeling laten zien en ook gedurende de tijd hoger of dan weer lager worden. 

U ontvangt een variabele rente op uw rekening Rabo ToekomstSparen. Dit houdt in dat wij dagelijks rekenen met de actuele rente voor het totale tegoed op uw rekening.

Bekijk de actuele rentes voor Rabo ToekomstSparen

De inleg waar we mee rekenen staat genoemd in de brief die u van ons heeft ontvangen. Eventuele andere stortingen worden niet in deze berekening meegenomen. Hierdoor kan uw werkelijke eindbedrag hoger zijn dan geschetst. Dit zijn bijvoorbeeld (toekomstige) overboekingen vanuit andere banken of geagendeerde eenmalige overboekingsopdrachten die u zelf heeft ingesteld.

Veelgestelde vragen

Waarom zijn de eindbedragen die in de brieven staan elke keer anders? 
Misschien is de rente gewijzigd. Is de rente gezakt, dan wordt het eindbedrag lager. Is die rente gestegen, dan is het eindbedrag hoger. Het kan ook zijn dat sinds een vorige brief een of meer geplande inleggen niet zijn gelukt. De eindbedragen komen dan lager uit. Of u heeft extra ingelegd waardoor de eindbedragen hoger uitkomen. Iedere wijziging van de inleg heeft invloed op het eindbedrag.

Ik wil niet alleen mijn eindbedrag weten, maar ik heb ook een bestedingsdoel voor ogen 
Het bedrag voor een bestedingsdoel noemen wij het doelvermogen. Dit is het bedrag dat u nodig heeft om een specifiek doel te behalen dat u voor ogen heeft. Als u dit doelvermogen aan ons doorgeeft, dan kunnen we naast de waardeontwikkeling op uw rekening ook aangeven of u uw doelvermogen haalt.

Wat kan ik doen als ik mijn doelvermogen niet ga halen?
Als wij verwachten dat u het doelvermogen op de einddatum niet haalt, dan zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld: 

 • uw inleg verhogen: eenmalig extra storten, periodiek (bijvoorbeeld per maand) inleggen, vaker periodiek inleggen of uw periodieke inleg verhogen 
 • uw spaardoel naar beneden bijstellen 
 • langer doorsparen voor zover dat mogelijk is binnen de dan geldende fiscale regels. U kunt voor de rekening dan een nieuwe einddatum vastzetten en tot en met die datum verder sparen.

Neemt u hiervoor contact op met ons. Wij kunnen dan samen kijken wat de best passende oplossing voor u is.

Rabo ToekomstSparen met vaste rente/Rabo DoelSparen

Het te verwachten eindbedrag

In de brief die u van ons heeft ontvangen, tonen we twee mogelijke eindbedragen. Het eerste eindbedrag hebben we berekend met de huidige rente tot aan het einde van de looptijd. Het tweede eindbedrag laat een eindwaarde zien als de rente 1% lager wordt dan de huidige rente en zo blijft tot aan het einde van de looptijd. De rente kan uiteraard een andere ontwikkeling laten zien en ook gedurende de tijd hoger of dan weer lager worden. 

Om het eindbedrag te berekenen, rekenen we met een vaste rente per inleg. Hieronder ziet u een voorbeeldberekening.

 

 

Voorbeeld vaste rente per inleg

Openingsdatum rekening: 25 juli 2016 
Inleg op openingsdatum: € 2.000 
Einddatum: 1 december 2023 

Wij vergoeden vanaf 25 juli 2016 over € 2.000 een vaste rente die hoort bij een looptijd van 7 tot 8 jaar. Op 1 januari 2017 schrijven wij voor het eerst de rente bij. Over dit rentebedrag vergoeden wij een vaste rente die hoort bij de looptijd van 6 tot 7 jaar. De rente die wij op 1 januari 2018 bijschrijven, krijgt een vaste rente die hoort bij de looptijd van 5 tot 6 jaar en zo verder. Als u op 1 juni 2021 een extra bedrag inlegt van € 3.000, dan vergoeden wij over dit bedrag een vaste rente die hoort bij een looptijd van 2 tot 3 jaar.

Bekijk de actuele rentes van Rabo ToekomstSparen Bekijk de actuele rentes van Rabo DoelSparen

De inleg waarmee we rekenen staat genoemd in de brief die u van ons heeft ontvangen. Eventuele andere stortingen worden niet in deze berekening meegenomen. Hierdoor kan uw werkelijke eindwaarde hoger zijn dan geschetst. Dit zijn bijvoorbeeld (toekomstige) overboekingen vanuit andere banken of geagendeerde eenmalige overboekingsopdrachten die u zelf heeft ingesteld.

Veelgestelde vragen

Waarom zijn de eindbedragen in de brieven elke keer anders?

Misschien is de rentestand gewijzigd. Is de rentestand gezakt, dan komt de eindwaarde lager uit. Is die rentestand gestegen, dan komt de eindwaarde hoger uit. Het kan ook zijn dat sinds een vorige brief een of meer geplande inleggingen niet zijn gelukt. De eindbedragen komen dan lager uit. Of u heeft extra ingelegd, waardoor de eindbedragen hoger uitkomen.

Ik wil niet alleen mijn eindbedrag weten, maar ik heb ook een bestedingsdoel voor ogen. 

Het bedrag voor een bestedingsdoel noemen wij het doelvermogen. Dit is het bedrag dat u nodig heeft om een specifiek doel te behalen dat u voor ogen heeft. Als u dit doelvermogen aan ons doorgeeft, dan kunnen we naast de waardeontwikkeling op uw rekening ook aangeven of u uw doelvermogen haalt.

Wat kan ik doen als ik mijn doelvermogen niet ga halen?  

Als wij verwachten dat u het doelvermogen op de einddatum niet haalt, dan zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld: 

 • uw inleg verhogen: eenmalig extra storten, periodiek (bijvoorbeeld elke maand) inleggen, vaker periodiek inleggen of uw periodieke inleg verhogen. 
 • uw doelvermogen naar beneden bijstellen.
 • langer doorsparen. U opent dan een nieuwe rekening met een nieuwe einddatum. U legt dan voortaan in op de nieuwe rekening in plaats van op de bestaande rekening. Over het algemeen geldt: hoe langer de looptijd, hoe hoger de rente. Over elke inleg ontvangt u dan een hogere rente. Na het verstrijken van de einddatum van de eerste rekening kunt u het gespaarde bedrag laten overboeken naar de nieuwe rekening en op die rekening verder sparen. 

Neemt u hiervoor contact op met ons. Wij kunnen dan samen kijken wat de best passende oplossing voor u is.