Privacy en je persoonsgegevens

Je deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als je onze website bezoekt of als je internetbankiert. We verwerken je persoonsgegevens zorgvuldig en willen je hier graag duidelijk over informeren.

In ons Privacy Statement leggen we uit hoe we omgaan met het verwerken van je persoonsgegevens en welke rechten je hebt. We geven voorbeelden om de uitleg toe te lichten. Je vindt hier ook meer informatie over het gebruik van cookies op de website van de Rabobank.

Veelgestelde vragen over ons nieuwe Privacy Statement

Wat zijn persoonsgegevens en van wie verwerken we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens van natuurlijke personen die direct of indirect iets over jou vertellen. Als je klant bent bij ons, of als je contact met ons hebt, dan verzamelen we deze gegevens. Bijvoorbeeld doordat je je naam en e-mailadres achterlaat op onze website.

We verwerken persoonsgegevens van klanten en hun vertegenwoordigers, maar ook van personen die interesse tonen in ons, onze producten en diensten. Of van mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar we een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Lees in ons Privacy Statement meer over van wie we gegevens verwerken

Waarvoor kunnen we je persoonsgegevens verwerken?

We kunnen je persoonsgegevens voor diverse doeleinden verwerken. We verwerken persoonsgegevens omdat je klant van ons wil worden en als je een product of dienst bij ons wilt afnemen. We doen dan klantonderzoek. Of als we daar wettelijk toe verplicht zijn. Bijvoorbeeld als we je gegevens moeten doorgeven aan de Belastingdienst. We verwerken je gegevens ook om fraude met betaaldata tegen te gaan. Of als we je willen benaderen voor marketingdoeleinden. In hoofdstuk 6 van het Privacy statement lees je precies voor welke doeleinden en op basis van welke grondslagen we je persoonsgegevens verwerken.

Lees in ons Privacy Statement meer over de doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verwerken

Met wie delen we je persoonsgegevens?

We delen je gegevens alleen met anderen als daar een goede reden of verplichting voor is. Zo kunnen we je persoonsgegevens delen met andere onderdelen binnen de Rabobank Groep. Ook geven we je gegevens door aan andere partijen buiten de Rabobank als we een afspraak met je hierover hebben. Denk bijvoorbeeld aan het delen van gegevens met de overheid, bedrijven waar we mee samenwerken of andere financiële dienstverleners.

Lees in het Privacy Statement wanneer en onder welke voorwaarden we je persoonsgegevens delen

Welke rechten heb je?

Je hebt bepaalde rechten op het gebied van gegevensverwerking. Bijvoorbeeld het recht om inzage te vragen in de gegevens die we verwerken. En deze te laten corrigeren als we je gegevens onjuist hebben vastgelegd. Of het recht om te vragen om overdracht van je persoonsgegevens van ons naar een derde. Ook heb je het recht op bezwaar, het recht op beperking en het recht op gegevenswissing.

Lees meer over je rechten en hoe je een verzoek kunt indienen Lees meer over je rechten in ons Privacy Statement

Heb je een vraag of klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Wat wijzigt er ten opzichte van ons eerdere Privacy Statement?

Dit nieuwe Privacy Statement geeft je meer informatie over wat voor soort gegevens we verwerken en voor welke doelen we dat doen. Ook geven we meer informatie over derde partijen die we inschakelen. Ook heb je meer rechten gekregen, zoals het recht op overdracht van je gegevens (dataportabiliteit).

Lees het volledige Privacy Statement

Privacy Statement juni 2019 (NL) (PDF) Privacy Statement June 2019 (English) (PDF) Privacy Statement juli 2018 (NL) (PDF) Privacy Statement July 2018 (English) (PDF)