Privacy en uw persoonsgegevens

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als u onze website bezoekt of als u internetbankiert. We verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en willen u hier graag duidelijk over informeren. In ons Privacy Statement leggen we uit hoe we omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft. We geven voorbeelden om de uitleg toe te lichten. U vindt hier ook meer informatie over het gebruik van cookies op de website van Rabobank.

Veelgestelde vragen over ons nieuwe Privacy Statement

Wat zijn persoonsgegevens en van wie verwerken we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens van natuurlijke personen die direct of indirect iets over u vertellen. Als u klant bent bij ons, of als u contact met ons hebt, dan verzamelen we deze gegevens. Bijvoorbeeld doordat u uw naam en e-mailadres achterlaat op onze website.

We verwerken persoonsgegevens van klanten en hun vertegenwoordigers, maar ook van personen die interesse tonen in ons, onze producten en diensten. Of van mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar we een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Lees in ons Privacy Statement meer over van wie we gegevens verwerken.

Waarvoor kunnen we uw persoonsgegevens verwerken?

We kunnen uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden verwerken. We verwerken persoonsgegevens omdat u klant van ons wil worden en als u een product of dienst bij ons wil afnemen. We doen dan klantonderzoek. Of als we daar wettelijk toe verplicht zijn. Bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten doorgeven aan de Belastingdienst. We verwerken uw gegevens ook om fraude met betaaldata tegen te gaan. Of als we u willen benaderen voor marketingdoeleinden. In hoofdstuk 6 van het Privacy statement leest u precies voor welke doeleinden en op basis van welke grondslagen we uw persoonsgegevens verwerken.

Lees in ons Privacy Statement meer over de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw gegevens alleen met anderen als daar een goede reden of verplichting voor is. Zo kunnen we uw persoonsgegevens delen met andere onderdelen binnen de Rabobank Groep. Ook geven we uw gegevens door aan andere partijen buiten de Rabobank als we een afspraak met u hierover hebben. Denk bijvoorbeeld aan het delen van gegevens met de overheid, bedrijven waar we mee samenwerken of andere financiële dienstverleners.

Lees in het Privacy Statement wanneer en onder welke voorwaarden we uw persoonsgegevens delen.

Welke rechten heeft u?

U heeft bepaalde rechten op het gebied van gegevensverwerking. Bijvoorbeeld het recht om inzage te vragen in de gegevens die we verwerken. En deze te laten corrigeren als we uw gegevens onjuist hebben vastgelegd. Of het recht om te vragen om overdracht van uw persoonsgegevens van ons naar een derde. Ook heeft u het recht op bezwaar, het recht op beperking en het recht op gegevenswissing.

Lees meer over uw rechten en hoe u een verzoek kunt indienen.

Lees meer over uw rechten in ons Privacy Statement.

Heeft u een vraag of klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Neem dan contact op met de functionaris van gegevensbescherming of met uw lokale bank. Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons? Dan kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat wijzigt er ten opzichte van ons eerdere Privacy Statement?

Dit nieuwe Privacy Statement geeft u meer informatie over wat voor soort gegevens we verwerken en voor welke doelen we dat doen. Ook geven we meer informatie over derde partijen die we inschakelen. Ook heeft u meer rechten gekregen, zoals het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit).

Lees het volledige Privacy Statement

Contact

Rabobank