Uw rechten

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het recht om inzage te vragen in de gegevens die wij van u verwerken. En deze te laten corrigeren als we uw gegevens onjuist hebben vastgelegd. U vindt hier meer informatie over uw rechten en hoe u een verzoek bij ons kunt indienen.

Recht op inzage

Dit recht houdt in dat u ons kunt vragen of we persoonsgegevens van u verwerken. Is dat het geval, dan kunt u inzage krijgen in deze gegevens.

Hoe kunt u zelf uw gegevens inzien?

U kunt een deel van uw persoonsgegevens op de volgende manieren raadplegen en aanpassen:

Via de Rabo Online Bankieren omgeving of in de Rabo Bankieren App
Doorloop de volgende stappen:

 1. Kies voor 'Zelf regelen'
 2. Ga naar 'Profiel'
 3. Kies voor 'Contactgegevens wijzigen'

Via Rabo Internetbankieren
In Rabo Internetbankieren gaat u naar 'Instellingen' en kies dan voor 'Wijzig uw gegevens'.

Hoe kunt u uw gegevens opvragen voor inzage?

Wilt u gegevens inzien die u niet in de Rabo Online Bankieren omgeving, Rabo Internetbankieren of in de Rabo Bankieren App kunt vinden? Dien dan een verzoek in om uw gegevens in te zien. Vermeld in uw aanvraag:

 • Dat u een verzoek tot recht op inzage wilt doen.
 • De reden van uw verzoek. Dit helpt ons om uw verzoek zo goed mogelijk in te vullen. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat u een algemeen inzageverzoek wilt doen.
 • Welke gegevens u wilt inzien als u een specifiek inzageverzoek heeft.

U kunt een verzoek tot inzage van gegevens op de volgende manieren bij ons indienen:

Via Rabo Online Bankieren of onze Rabo Bankieren App
Doorloop de volgende stappen:

 1. Ga naar 'Contact'
 2. Kies voor 'Verstuur een vraag of bijlage'
 3. Kies bij 'Onderwerp' voor de optie 'Overig'

Via onze website
Vul het contactformulier in op onze website. Kies bij 'Onderwerp' voor de optie 'Overig'.

Per post
Wilt u uw verzoek per post indienen? U vindt de adresgegevens van uw bank via onze contactpagina.


Binnen één maand ontvangt u een reactie op uw verzoek. Het kan zijn dat we u vragen om uw verzoek toe te lichten.

Maakt u gebruik van Rabo Internetbankieren? Dan ontvangt u de opgevraagde gegevens in uw Berichten Inbox.

Recht op rectificatie

Dit recht houdt in dat u ons kunt vragen om uw gegevens te wijzigen of om aanvullingen te doen als u vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt.

Hoe kunt u uw gegevens rectificeren?

Een verzoek tot rectificatie kunt u schriftelijk bij ons indienen. Vermeld in uw aanvraag:

 • Dat u een verzoek tot recht op rectificatie wilt doen.
 • Welke wijziging of aanvulling van uw gegevens u wilt laten doen.

U kunt uw gegevens op de volgende manieren laten aanpassen:

Via Rabo Online Bankieren of onze Rabo Bankieren App
Doorloop de volgende stappen:

 1. Ga naar 'Contact'
 2. Kies voor 'Verstuur een vraag of bijlage'
 3. Kies bij 'Onderwerp' voor de optie 'Overig'

Via onze website
Vul het contactformulier in op onze website. Kies bij 'Onderwerp' voor de optie 'Overig'.

Per post
Wilt u uw verzoek per post indienen? U vindt de adresgegevens van uw bank via onze contactpagina.


Binnen één maand ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Recht op dataportabiliteit

Dit recht gaat over de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U kunt uw persoonsgegevens opvragen om deze zelf te gebruiken, of om deze mee te nemen naar een andere organisatie.

Welke gegevens kunt u opvragen in het kader van dataportabiliteit?

Het gaat om gegevens die wij óf met toestemming van u verwerken óf verwerken om een overeenkomst met u uit te voeren. De gegevens moeten daarnaast door u zelf aan ons zijn verstrekt. Transacties zijn een voorbeeld van gegevens die u kunt opvragen, om deze vervolgens in Excel of een ander programma in te lezen. Ook kunt u uw persoonlijke adresboek in Rabo Internetbankieren exporteren en meenemen naar een andere bank als u bij ons weggaat.

Gegevens die wij van derden ontvangen, zoals gegevens van de Kamer van Koophandel (KVK), vallen niet onder het recht op dataportabiliteit. Dit geldt ook voor gegevens die wij zelf produceren. Denk bijvoorbeeld aan een gespreksverslag of een kredietstatus.

Hoe kunt u uw gegevens opvragen?

U kunt bepaalde gegevens zelf downloaden in uw online bankieren omgeving. Hieronder ziet u een overzicht daarvan:

Welke gegevens kunt u downloaden?Waar kunt u deze gegevens downloaden?
Betaal- en spaartransactiesRabo Internetbankieren of Rabo Online Bankieren
BeleggingstransactiesRabo Internetbankieren
Adresboek internetbankierenRabo Internetbankieren


Zoekt u gegevens die u niet zelf kunt opvragen? Dan kunt u bij ons een verzoek indienen. Vermeld in uw aanvraag:

 • Dat u een verzoek tot recht op dataportabiliteit wilt doen.
 • De reden van uw verzoek. Dit helpt ons om uw verzoek zo goed mogelijk in te vullen.
 • Welke gegevens u wilt ontvangen.


U kunt uw verzoek op de volgende manieren bij ons indienen:

Via Rabo Online Bankieren of onze Rabo Bankieren App
Doorloop de volgende stappen:

 1. Ga naar 'Contact'
 2. Kies voor 'Verstuur een vraag of bijlage'
 3. Kies bij 'Onderwerp'voor de optie 'Overig'

Via onze website
Vul het contactformulier in op onze website. Kies bij 'Onderwerp' voor de optie 'Overig'.

Per post
Wilt u uw verzoek per post indienen? U vindt de adresgegevens van uw bank via onze contactpagina.


Binnen één maand ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Kunnen wij uw gegevens doorsturen naar een derde partij?

Uw gegevens kunnen we niet rechtstreeks doorsturen naar een derde partij. Uiteraard kunnen wij uw gegevens wel aan u uitleveren. U kunt uw gegevens dan zelf bij de derde partij aanbieden.

In welk formaat leveren we uw gegevens uit?

Dit hangt af van de soort gegevens en kan afhankelijk zijn van het doel waarvoor u de gegevens opvraagt. Transactiedata kunt u downloaden in CSV-formaat. Dit is een standaard formaat voor veel boekhoudprogramma’s en kan ook worden ingelezen in Excel. Wilt u bepaalde gegevens doorgeven aan een derde partij, dan kan soms een PDF-document voor die partij het handigst zijn. Daarom kijken we samen met u naar de soort gegevens en het doel, zodat we u het beste kunnen helpen.

Wat is het verschil tussen recht op inzage en recht op dataportabiliteit?

Bij het recht op inzage gaat het om het kunnen inzien van de gegevens die wij over u hebben vastgelegd, dus bijvoorbeeld ook een gespreksverslag. Bij dataportabiliteit gaat het alleen om de gegevens die u zelf heeft verstrekt in het kader van het contract met ons of met toestemming. Bij dataportabiliteit moet de data in een formaat worden aangeleverd zodat u de data kunt hergebruiken. Dat is bij inzage niet vereist.

Recht van gegevenswissing

U kunt ons in bepaalde situaties vragen om gegevens die wij van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens en uw belang daarbij boven het belang van de Rabobank gaat om deze gegevens te verwerken.

Kunt u als (ex-)klant uw gegevens laten wissen?

Wij hanteren een bewaarbeleid waarin staat hoe lang wij uw gegevens bewaren. In de meeste gevallen is dit zeven jaar na het einde van uw overeenkomst of relatie met de Rabobank. Eerder kunnen wij uw gegevens niet wissen. Bijvoorbeeld omdat wij vanwege wettelijke verplichtingen uw gegevens moeten bewaren.

U bent in het verleden klant geweest. Welke gegevens hebben wij nog van u?

Of wij nog gegevens van u bewaren, hangt af van hoe lang u geen klant meer bent bij ons. In de meeste gevallen bewaren wij uw gegevens tot zeven jaar na het einde van uw relatie met de Rabobank. Natuurlijk kunt u altijd gebruik maken van het recht op inzage. Zo gaat u na of wij nog gegevens van u hebben.

Hoe maakt u gebruik van uw recht op gegevenswissing?

Een verzoek om uw gegevens te laten wissen kunt u schriftelijk bij ons indienen. Vermeld in uw aanvraag:

 • Dat u een verzoek tot recht op gegevenswissing wilt doen.
 • De reden van uw verzoek.
 • Welke gegevens u wilt laten wissen.


U kunt uw verzoek tot gegevenswissing op de volgende manieren bij ons indienen:

Via Rabo Online Bankieren of onze Rabo Bankieren App
Doorloop de volgende stappen:

 1. Ga naar 'Contact'
 2. Kies voor 'Verstuur een vraag of bijlage'
 3. Kies bij 'Onderwerp' voor de optie 'Overig'

Via onze website
Vul het contactformulier in op onze website. Kies bij 'Onderwerp' voor de optie 'Overig'.

Per post
Wilt u uw verzoek per post indienen? U vindt de adresgegevens van uw bank via onze contactpagina.


Binnen één maand ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Recht op bezwaar tegen direct marketing

U heeft het recht ons te vragen uw gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. Het kan zijn dat uw bezwaar alleen ziet op benadering via een specifiek kanaal. Bijvoorbeeld als u niet meer telefonisch benaderd wil worden, maar nog wel onze nieuwsbrieven wil ontvangen.

Hoe kunt u bezwaar maken tegen direct marketing?

Neem contact op met uw Rabobank. Uw verzoek wordt dan direct verwerkt.

Wilt u zich uitschrijven voor commerciële benadering via uw (of een bepaald) e-mailadres? Dan kunt u dat ook zelf direct regelen via:

Via Rabo Online Bankieren of onze Rabo Bankieren App
Doorloop de volgende stappen:

 1. Ga naar (meer) 'Zelf regelen'
 2. Kies voor 'Profiel'
 3. Klik op 'Contactgegevens wijzigingen'
 4. Kies voor 'E-mailadres wijzigen'
 5. Vink daarna 'Ik ontvang graag aanbiedingen van de Rabobank' uit

Rabo Internetbankieren
Doorloop de volgende stappen:

 1. Ga naar 'Instellingen'
 2. Kies voor 'Wijzig uw gegevens'
 3. Klik op 'Contactgegevens wijzigen'
 4. Vink bij het betreffende e-mailadres ‘geen aanbiedingen van de Rabobank’ aan

Recht op bezwaar tegen verwerking van gegevens

Verwerken wij uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken.

Wat houdt het recht op bezwaar tegen verwerking van gegevens in?

Verwerken wij uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Bijvoorbeeld bij het maken van opnamen van telefoongesprekken zonder dat dat wettelijk verplicht is? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Wij maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of uw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We stoppen de verwerking als uw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten u gemotiveerd weten wat onze beslissing is.

Hoe kunt u uw recht op bezwaar tegen verwerking van gegevens gebruiken?

Een verzoek tot bezwaar tegen verwerking van gegevens kunt u schriftelijk bij ons indienen. Vermeld in uw aanvraag:

 • Dat u een verzoek tot recht op bezwaar tegen verwerking van gegevens wilt doen.
 • De reden van uw verzoek.
 • Tegen de verwerking van welke gegevens u bezwaar maakt.


U kunt op de volgende manieren bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens:

Via Rabo Online Bankieren of onze Rabo Bankieren App
Doorloop de volgende stappen:

 1. Ga naar 'Contact'
 2. Kies voor 'Verstuur een vraag of bijlage'
 3. Kies bij 'Onderwerp' voor de optie 'Overig'

Via onze website
Vul het contactformulier in op onze website. Kies bij 'Onderwerp' voor de optie 'Overig'.

Per post
Wilt u uw verzoek per post indienen? U vindt de adresgegevens van uw bank via onze contactpagina.


Binnen één maand ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Recht op beperking van verwerking

U kunt ons in bepaalde situaties vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken. U kunt ons bijvoorbeeld vragen om bepaalde gegevens niet te verwijderen nadat de bewaartermijn is verlopen, omdat u deze gegevens nodig heeft voor een rechtszaak.

Hoe kunt u gebruikmaken van uw recht op beperking van verwerking?

Een verzoek tot beperking van verwerking kunt u schriftelijk bij ons indienen. Vermeld in uw aanvraag:

 • Dat u een verzoek tot recht op beperking van verwerking wilt doen.
 • De reden van uw verzoek.
 • Welke beperking van verwerking van welke gegevens u verzoekt.


U kunt om de volgende manieren bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens:

Via Rabo Online Bankieren of onze Rabo Bankieren App
Doorloop de volgende stappen:

 1. Ga naar 'Contact'
 2. Kies voor 'Verstuur een vraag of bijlage'
 3. Kies bij 'Onderwerp' voor de optie 'Overig'

Via onze website
Vul het contactformulier in op onze website. Kies bij 'Onderwerp' voor de optie 'Overig'.

Per post
Wilt u uw verzoek per post indienen? U vindt de adresgegevens van uw bank via onze contactpagina.


Binnen één maand ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Contact

Rabobank