Een stukje pensioen in één keer ontvangen vanaf 2023?

Hoe gebruik je de keuzemogelijkheden voor je toekomstige pensioen? En welke keuze maak je als je een deel van je pensioenvermogen ineens kunt ontvangen? Als de in de pensioenregeling opgenomen pensioendatum nadert, komt waarschijnlijk de vraag bij je naar voren hoe hoog het pensioen wordt. Ook al weten we niet hoe de pensioenuitkeringen zich in het huidige rente- en beleggingsklimaat ontwikkelen, wel krijg je jaarlijks een opgave van de uitkering die je kunt verwachten rekening houdend met scenario's. Een gelijkblijvende levenslange uitkering (exclusief eventuele indexatie) zie je hierin terug, aangezien dit de standaardoptie is in Nederland. Er zijn ook keuzemogelijkheden, waaraan er vanaf 1 januari 2023 één wordt toegevoegd: opname ineens van een gedeelte van je pensioenvermogen. De keuzes die je dan hebt, lichten we hierna toe.

Welke keuzes kun je maken voor de uitkering van je pensioen?

Een gelijkblijvende levenslange uitkering gaat standaard in op de pensioendatum. Rekening houdend met de ontwikkelingen in de levensverwachting, is deze datum in de afgelopen tijd in de meeste regelingen opgeschoven naar minimaal 67 jaar (op een groep oudere werknemers na). Je hebt ook de keuze om:

een gelijkblijvende, maar lagere levenslange uitkering te ontvangen maximaal 5 jaar eerder dan de AOW-ingangsdatum. De verlaging houdt verband met de actuariële herrekening ten opzichte van de pensioendatum, als vuistregel kost vervroegen 7% per jaar; een gelijkblijvende, maar hogere uitkering te ontvangen maximaal 5 jaar later dan de AOW- ingangsdatum; gedurende de eerste periode, minimaal 5 jaar en maximaal 10 jaar, een hogere pensioenuitkering ontvangen en daarna een gelijkblijvende, lagere levenslange uitkering binnen de verhouding 100:75 (of omgekeerd); partnerpensioen inruilen voor ouderdomspensioen, waardoor je een hoger ouderdomspensioen ontvangt (of omgekeerd).

Ook kun je met deeltijdpensioen gaan en of de bovenstaande regelingen combineren.

Opname ineens van een gedeelte van je pensioenkapitaal vanaf 2023

Op 5 juni 2019 is het Pensioenakkoord gesloten tussen het kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties. Onderdeel van dit akkoord is de introductie van een opnamemogelijkheid van maximaal 10% ineens van het pensioen- en lijfrentekapitaal. Nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel al eerder had goedgekeurd, heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel op 12 januari 2021 aangenomen. De ingangsdatum is 1 januari 2023. De opnamemogelijkheid betekent een verdere verruiming van de keuzemogelijkheden.

Wat houdt deze opnamemogelijkheid in?

Bij het ingaan van je pensioen kun je maximaal 10% van de waarde van de door jou opgebouwde pensioenaanspraken opnemen. Je mag dit bedrag alleen op de ingangsdatum van je pensioen opnemen. Als je kiest voor het opnemen van een bedrag, wordt je resterende aanspraak periodiek in gelijke bedragen aan je uitbetaald. Je kunt dan niet meer kiezen voor een hoog-laagpensioen zoals hiervoor aangegeven is als keuzemogelijkheid. Leidt de opname van het bedrag tot een verlaging van het partnerpensioen? Dan heb je toestemming van je partner nodig.

De opnamemogelijkheid geldt ook voor pensioen in eigen beheer, lijfrenten en nettolijfrente/pensioen, maar niet voor de oudedagsverplichting binnen je bv. Voor je lijfrente kun je maximaal 10% van de waarde van je lijfrente opnemen op de ingangsdatum van de uitkeringen.

Een voorbeeld: Je lijfrente komt tot uitkering en je koopt voor € 500.000 een levenslange oudedagslijfrente aan. Je ontvangt een uitkering van circa € 30.000 bruto per jaar. Als je kiest voor een bedrag ineens, krijg je op de ingangsdatum maximaal 10% van € 500.000 = € 50.000 bruto uitgekeerd. Daarnaast ontvang je een levenslange uitkering van circa € 26.000 bruto per jaar.

De gevolgen van een bedrag ineens

Doordat je een bedrag ineens ontvangt, heb je in dat jaar een hoger inkomen in box 1. Dat is uiteraard fijn, maar een hoger inkomen kan ook betekenen dat je meer inkomstenbelasting betaalt of dat je bepaalde toeslagen niet meer ontvangt.

Je inkomen kan in een hogere tariefschijf in de inkomstenbelasting vallen. Je bent dan meer belasting over dit inkomen verschuldigd. In 2021 is het lage tarief 37,1% en vanaf een inkomen van € 68.507 is het tarief 49,5%. Voor AOW-gerechtigden is het lage tarief tot € 35.129 in 2021 19,2%.

In het gegeven voorbeeld kost je dit maximaal 49,5% - 37,1% = 12,4% van € 50.000 = € 6.200 aan extra inkomstenbelasting. Als je gebruik kunt maken van middeling, dan kun je dit effect verminderen. Het nettobedrag van de opname ineens wordt verder opgeteld bij je box 3-vermogen. Dit kan de vermogensrendementsheffing verhogen.

Het voordeel van een keuze voor de opname ineens van je pensioen of lijfrente, is afhankelijk van meerdere factoren, zoals je inkomen- en vermogenspositie en eventuele hypotheekrenteaftrek. Als je hiervan gebruik wilt maken, adviseren wij om je belastingadviseur hierbij te betrekken. Om je inzicht te geven in het effect van je keuze, kunnen wij een vermogensplan opstellen. Bespreek de mogelijkheden met je Private Banker van de bank.

Lees meer over vermogensplanning
Stelletje bij strandtent

Benieuwd naar andere vermogensvragen?

Op onze overzichtspagina vind je nog meer vraagstukken rondom vermogen. Zo lees je er hoe je in je testament het familievermogen kunt beschermen, wat de kenmerken zijn van schenken op papier en hoe je een keuze kunt maken tussen sparen en/of beleggen in de bv of in privé.

Naar de overzichtspagina