Uw inkomen voor later

Wij geven u duidelijkheid over uw financiële toekomst. Zo krijgt u rust en ruimte bij wat u vandaag doet. Uw accountmanager geeft u graag inzicht in uw situatie en uw mogelijkheden.

Bedrijfsoverdracht

Het vermogen uit de verkoop van uw onderneming kunt u inzetten voor later. Bijvoorbeeld door het te investeren in een bedrijf of te sparen of beleggen.

Huis kopen of verbouwen

Als u nu een huis koopt of verbouwt, investeert u ook in uw inkomen voor later. Door uw hypotheekschuld (deels) af te lossen, heeft u straks geen of lagere woonlasten. Hierdoor stijgt uw besteedbaar inkomen.

Kinderen

Uw kinderen hebben invloed op uw vermogenssituatie. Daarnaast werken u en uw partner misschien (tijdelijk) minder om voor ze te kunnen zorgen. U heeft hierdoor minder besteedbaar inkomen om vermogen op te bouwen. Hoe eerder u begint met sparen, hoe eerder u kunt profiteren van de rentes die bij een vaste termijn horen.

Carrièreswitch

Door een carrièreswitch kunnen uw inkomsten stijgen of dalen. Met extra inkomsten kunt u maandelijks extra aflossen op uw hypotheek. Maar een carrièreswitch betekent waarschijnlijk ook dat uw pensioenopbouw via een nieuwe instelling loopt. Het kan slim zijn uw opgebouwde pensioen over te brengen naar uw huidige pensioenfonds. U kunt ook ongemerkt een pensioengat krijgen, bijvoorbeeld als er verschil is in de manier waarop het pensioen wordt opgebouwd.

Winst uit bedrijf

Uw bedrijf heeft een mooie winst behaald. U kunt deze winst investeren in uw bedrijf, maar ook in uw eigen inkomen voor later. Als u een BV heeft kunt u mogelijk voordeel behalen door uw inkomen voor later daarin op te bouwen.

Erfenis

U ontvangt een erfenis. U kunt ervoor kiezen om het bedrag als investering te gebruiken, extra af te lossen op uw hypotheek of om uw inkomen voor later mee aan te vullen.

Echtscheiding

Een echtscheiding kan gevolgen hebben voor uw inkomen en voor uw pensioen. Zo kan een deel van het gezinsinkomen vervallen, waardoor het onzeker is of u in uw eigen huis kunt blijven wonen. Op de lange termijn is het van belang dat u en uw ex-partner goede afspraken maken over de verdeling van uw opgebouwde pensioen. Start tijdig met het aanvullen van uw pensioen om een pensioengat te voorkomen.

Verevening pensioenrechten

Volgens de wet moet het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, gelijk worden verdeeld over de (ex-)partners. De verdeling kan zorgen voor een hiaat in de pensioenopbouw van u en uw (ex-)partner. Door tijdig te starten met de aanvulling voorkomt u een pensioentekort in de toekomst.

Eerder stoppen met werken

Zowel de AOW als het ondernemerspensioen staan onder druk. Toch is het een aantrekkelijk idee om zelf het tijdstip te bepalen waarop u kunt stoppen met werken. Wanneer kunt u stoppen, maar wel blijven leven zoals u gewend bent?