Bedrijfsoverdracht binnen de familie

Uw onderneming gezond overdragen

U wilt graag een gezond bedrijf overdragen met voldoende toekomstkansen. Bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie wilt u daarnaast zorgen voor gezonde lasten voor de volgende generatie. En u wilt natuurlijk ook uw eigen financiële toekomst regelen.


Belangrijk is dat u de beslissing weloverwogen en op tijd neemt, zodat u in overleg met uw adviseurs de juiste voorbereidingen kunt treffen.

Planning

Bij een bedrijfsoverdracht komt er veel op u af. U heeft tijd nodig om de fiscale en organisatorische structuur van uw bedrijfsoverdracht goed op te zetten. Denk bijvoorbeeld aan lopende zaken die u zelf nog wilt afronden en aan het overdragen van het contact met klanten en leveranciers aan uw opvolger.

Oriëntatiefase

U wordt bij de bedrijfsoverdracht begeleid door specialisten van Rembrandt Fusies en Overnames en uw eigen accountmanager. Zij brengen met u de verwachtingen en belangen van de betrokken partijen in kaart. Daarnaast maken ze waardebepalingen en structureren ze het overdrachtsproces. Rembrandt Fusies en Overnames is een onderdeel van de Rabobank.

Meer lezen op de website van Rembrandt Fusies en Overnames

Voorbereidingsfase

In de voorbereidende fase vormt de opvolging een zeer belangrijke factor. Elke bedrijfsoverdracht is uniek en vraagt om maatwerk. Denk hierbij na over zaken zoals:

  • Waarom wilt u aan familie overdragen?
  • Aan welk familielid/familieleden vertrouwt u uw onderneming toe?
  • Heeft de kandidaat de gewenste capaciteiten?
  • Heeft u tijd nodig om het familielid klaar te stomen voor het ondernemerschap?
  • Wat zijn de fiscale mogelijkheden?
  • Hoe wordt de transactie gefinancierd?

Meerdere kinderen

Heeft u meerdere kinderen? Bespreek de overname en financiële consequenties dan ook met hen. Bovendien is het belangrijk om tot een marktconforme waardering te komen die voor iedereen acceptabel is. Dit kan uw accountant doen, maar u kunt dit wellicht beter overlaten aan een onafhankelijke derde partij zoals Rembrandt Fusies en Overnames. Deze is niet direct betrokken bij de familie, maar wel gespecialiseerd in het uitvoeren van waarderingen en het verkopen van bedrijven. U draagt uw bedrijf immers maar een keer over.

Moment van overdracht

Na de voorbereidingen maakt u goede afspraken met de bedrijfsopvolger. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kopen van onroerend goed, de betrokkenheid na de transactie en de financieringsvoorwaarden. Gemaakte afspraken kunt u het beste zorgvuldig vastleggen. Daarmee voorkomt u verwarring achteraf.

Misschien wilt u na de overname nog een paar jaar bij het bedrijf betrokken blijven. Bespreek dan vooraf wat u van elkaar verwacht en wat de nieuwe rolverdeling wordt. Leg ook de daadwerkelijke fysieke overdracht vast. Zo wordt duidelijk wat de verwachtingen zijn voor beide partijen.

Een nieuw perspectief

Is de bedrijfsoverdracht afgerond? Dan voert u samen met een financieel expert het financiële plan uit. In dit plan heeft u uw wensen vastgelegd voor het vrijgekomen vermogen en overige inkomstenstromen. Zo gaat u met een goed gevoel uw nieuwe toekomst tegemoet.