Vermogen

Als ondernemer kunt u het groeiende vermogen in uw onderneming gebruiken voor privé doeleinden. Bijvoorbeeld voor uw pensioen, de financiering van uw woning of uw nalatenschap. Uw accountmanager kijkt graag samen met u naar de mogelijkheden.

Vermogensgroei

Uw bedrijfsvermogen groeit en een gedeelte heeft u niet direct nodig voor de bedrijfsvoering. U kunt verder investeren in uw bedrijf of het vermogen eruit halen. Wat is de beste keuze voor u? Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw accountmanager inventariseert uw zakelijke en privé doelen. Dit biedt u meer overzicht.

Gedegen inventarisatie

Welke inkomsten verwacht u de komende tijd? En op welke leeftijd wilt u de lening op uw huis afgelost hebben? Wij brengen uw doelstellingen gezamenlijk in kaart. Zo wordt duidelijk wat u in de toekomst nodig heeft aan vermogen. Wat er aan vermogen overblijft, uw vrij vermogen, kunt u bijvoorbeeld schenken aan uw kinderen of besteden aan een lang gekoesterde droom.

Keuzes maken

Samen maken wij uw wensen en doelen concreet, zo kunt u weloverwogen keuzes maken. Als de situatie erom vraag werkt uw accountmanager nauw samen met uw fiscalist en/of uw accountant. Zo worden onder andere de fiscale consequenties van de inzet van uw bedrijfsvermogen duidelijk.

Regelmatige updates

Het is belangrijk om ook in de toekomst te blijven monitoren. Tijdens periodieke gesprekken bekijkt uw accountmanager of de gekozen strategie nog wel in lijn is met uw uitgangspunten en bijvoorbeeld veranderde (fiscale) wetgeving. Op die manier blijft de strategie aansluiten bij uw huidige situatie en uw verwachtingen.