Levenstestament

Regie over uw leven bij ziekte of ongeval

Steeds meer mensen leggen tijdens hun leven vast wat er moet gebeuren als ze door een ongeval of ziekte niet meer in staat zijn om zelf beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld wie uw taken in uw onderneming overneemt. Dit wordt vastgelegd in een levenstestament.

Dit regelt u in een levenstestament

In een levenstestament legt u vast wie uw belangen behartigt als u daar zelf niet meer toe in staat bent. U kunt een of meerdere gevolmachtigden machtigen om financiële beslissingen voor u te nemen. Dit legt u samen met een notaris vast.

Als u een onderneming heeft, wilt u natuurlijk voorkomen dat uw onderneming stilvalt als u (tijdelijk) niet of onvoldoende in staat bent om leiding te geven. En u wilt dat de rekeningen gewoon gebruikt kunnen blijven worden.

Verschil met een testament bij overlijden

Een levenstestament is niet hetzelfde als een testament bij overlijden. Een testament bij overlijden gaat pas werken zodra u overlijdt. Er staat bijvoorbeeld in wie uw erfgenamen zijn en wie de nalatenschap moet afwikkelen. Een levenstestament werkt juist tijdens uw leven.

Goed voorbereid naar de notaris

In een adviesgesprek met onze vermogensplanner krijgt u inzicht in de mogelijkheden. Uw wensen, doelen en financiële situatie zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. U krijgt van ons een overzicht mee waarin uw mogelijkheden staan beschreven. Dit kunt u gebruiken om het levenstestament samen met de notaris op te stellen.

Contact

Rabobank