Doorlopende Euro-incasso

Kenmerken

  • Toepassing: inning van bijvoorbeeld huur, telefoon, gas, water, licht.
  • Landen: in alle SEPA-landen.
  • Machtigingswijze: schriftelijk.
  • Code op rekeningoverzicht: EI.

Weigeren

U kunt een aankomende Euro-incasso enkele dagen voor afschrijving weigeren via het 'Overzicht aankomende Euro-incasso's' in het Euro-incasso overzicht in Rabo Internetbankieren. Is de Euro-incasso inmiddels afgeschreven? Dan kunt u hem binnen 8 weken na afschrijving online terugboeken.

Terugboeken (storneren)

Als u het niet eens bent met een incasso, bijvoorbeeld omdat u de machtiging had stopgezet, incasso online laten terugboeken (storneren) via Afgeschreven Euro-incasso's vanuit het Euro-incasso overzicht. Dit kan tot 8 weken (56 kalenderdagen) na de incasso. U ziet de teruggeboekte Euro-incasso daarna ook in uw transactieoverzicht.

Is de terugboektermijn verlopen? Vraag dan aan de incassant om het bedrag aan u terug te boeken. Lukt dit niet, neem dan binnen 13 maanden na de incasso contact op met uw eigen Rabobank. Uw bank kan dan een procedure ‘Melding Onterechte Incasso’ opstarten. Zowel uw bank als die van de incassant controleren vervolgens of u een machtiging heeft gegeven en of deze van toepassing is op uw situatie. Wordt er een onterechte incasso vastgesteld, dan wordt het geld teruggeboekt op uw rekening. De procedure neemt doorgaans niet meer dan één maand in beslag.

Wijzigen

U kunt wijzigingen doorgeven via de website van de incassant of door de incassant te bellen. Zaken die u kunt wijzigen, zijn bijvoorbeeld uw adres, uw rekeningnummer en uw achternaam na een huwelijk of scheiding.

Stopzetten machtiging

Voor het stopzetten van een doorlopende Euro-incasso kunt u een verzoek indienen bij de incassant. Dit kan via een brief of met de zogeheten rode kaart voor het intrekken van een machtiging. Vraag de incassant ook om een bevestiging van het stopzetten van de machtiging.

Blokkeren of beperken rekening

Wordt er na het stopzetten van de machtiging toch ongewenst opnieuw geld van uw rekening afgeschreven? Dan kunt u na de afschrijving van de Euro-incasso de incassomogelijkheden van het bedrijf of de instelling blokkeren. U kunt deze incasso's ook beperken tot een maximumaantal incasso's per kalenderjaar of tot een maximumbedrag per incasso. Alle incasso’s boven het ingestelde maximumaantal of maximumbedrag worden dan niet uitgevoerd.
Wilt u niet geïncasseerd worden vanuit bepaalde landen buiten Nederland ? Dan kunt u de incassomogelijkheden vanuit andere SEPA-landen beperken, zodat uw rekening niet vanuit die landen geïncasseerd kan worden.

U kunt zelf online blokkades of beperkingen instellen via Uw rekening(en) beschermen tegen ongewenste Euro-incasso's in Rabo Internetbankieren vanuit het Euro-incasso overzicht.
Het bedrag dat al is afgeschreven, kunt u binnen 8 weken online terugboeken via Afgeschreven Euro-incasso's vanuit het Euro-incasso overzicht.

Let op: uw eventuele betalingsverplichting naar het bedrijf vervalt hiermee niet. De machtiging blijft bestaan. Wij adviseren u om contact op te nemen met de incassant om tot een oplossing te komen.

Gratis e-mailalert vooraf

Bij nieuwe doorlopende Euro-incasso’s van bedrijven die u voor het eerst machtigt, kunt u een e-mailalert ontvangen van de Rabobank. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U kunt de alert instellen via Rabo Internetbankieren. U ontvangt de alert uiterlijk twee dagen voordat de eerste Euro-incasso van uw rekening wordt afgeschreven. 

Herkent u de in de e-mailalert aangekondigde afschrijving niet? Of denkt u er geen machtiging voor te hebben afgegeven? Dan kunt u de aankomende Euro-incasso enkele dagen voor afschrijving weigeren via het 'Overzicht aankomende Euro-incasso's' in het Euro-incasso overzicht.