Hypotheekbescherming

Hypotheekbescherming

Verzekerd voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

 • Uitkering om hypotheeklasten te kunnen blijven betalen
 • Ook dekking bij tijdelijk dienstverband
 • Volledige dekking vanaf 35% arbeidsongeschiktheid
Overzicht

De Hypotheekbescherming van Interpolis

Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt raakt? Of zonder werk komt te zitten? Vaak heeft dit invloed op uw financiële situatie. Kunt u in deze gevallen uw hypotheek nog betalen? Met de Interpolis Hypotheekbescherming krijgt u bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid een maandelijkse uitkering. Zo kunt u uw hypotheek blijven betalen en heeft u de tijd om te herstellen of een nieuwe baan te vinden.

Hypotheekbescherming afsluiten

U sluit de Hypotheekbescherming altijd af in combinatie met een hypotheek. U kunt daarbij kiezen voor alleen een dekking voor arbeidsongeschiktheid of een dekking voor arbeidsongeschiktheid én werkloosheid. U kunt de Hypotheekbescherming afsluiten bij uw eigen Rabobank. Maak hiervoor een afspraak met uw Rabobank-adviseur. Het is niet mogelijk de Hypotheekbescherming online af te sluiten. Bij het afsluiten van dit product betaalt u advies- en afsluitkosten. Na het afsluiten van dit product betaalt u periodieke onderhoudskosten.

 • Hypotheekbescherming wijzigen of beëindigen

  • Wilt u de verzekering veranderen? Of veranderen uw eigen gegevens? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw eigen Rabobank.

   Neem contact op met uw eigen Rabobank als u:
   • Minder gaat werken
   • Een andere baan krijgt
   • Stopt met werken
   • Verhuist
   • Buiten Nederland gaat werken of wonen
   • Uw hypotheek aflost
   • 65 jaar oud wordt

   Beëindigen van de verzekering
   U heeft deze verzekering voor minimaal één jaar afgesloten. Na dat eerste jaar mag u de verzekering dagelijks opzeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand. Geef de opzegging door aan uw eigen Rabobank.

Hoe lang loopt de verzekering?

Met de looptijd van de verzekering bepaalt u gedurende welke periode u verzekerd bent. U kunt kiezen uit 15, 20, 25 en 30 jaar.

Wanneer kunt u de Hypotheekbescherming aanvragen?

 • U woont in Nederland.
 • U bent tussen de 18 en 55 jaar.
 • U bent gezond.
 • U heeft een baan voor minimaal 16 uur per week.

Rabobank als bemiddelaar

De Rabobank treedt op als tussenpersoon. Dit betekent dat de Rabobank voor u bemiddelt bij het afsluiten en wijzigen van diverse verzekeringen.

Dekkingen

Wat is verzekerd?

Met de Interpolis Hypotheekbescherming verzekert u een geldbedrag dat maandelijks tot uitkering komt als u arbeidsongeschikt of werkloos raakt. U kunt kiezen uit een verzekering voor alleen arbeidsongeschiktheid of voor arbeidsongeschiktheid én werkloosheid. U kunt alleen een verzekering voor werkloosheid nemen als u in loondienst bent. Alleen een verzekering voor werkloosheid afsluiten, is niet mogelijk.

Wat is niet verzekerd?

Interpolis keert onder andere niet uit als u:

 • het tweede jaar (en eventueel volgende jaren) nadat u arbeidsongeschikt werd, minder dan 35% arbeidsongeschikt bent;
 • minder dan zes maanden aaneengesloten werkte voordat u werkloos werd;
 • minder dan zestien uur per week werkte voordat u de claim indient.

Dit zijn de meest voorkomende redenen. In de algemene voorwaarden artikel 25 en 29 vindt u een volledige opsomming.

Wanneer keert de Hypotheekbescherming uit?

 1. Interpolis keert uit als u ziek bent of niet kunt werken (dekking arbeidsongeschikt).

  • De uitkering start één jaar nadat u arbeidsongeschikt werd, omdat uw werkgever in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid uw salaris meestal volledig doorbetaalt.
  • De uitkering stopt als de gekozen uitkeringsduur is bereikt of zodra u minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard.
  • Tijdens de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid moet de verzekerde zich onder behandeling van een arts stellen en er alles aan doen om het herstel te bevorderen. In artikel 24 van de algemene voorwaarden leest u meer verplichtingen. 
 2. Interpolis keert uit als u werkloos wordt uit een tijdelijk of vast dienstverband (dekking werkloosheid).

  • U ontvangt een uitkering van Interpolis zodra u volledig werkloos bent en recht heeft op een WW-uitkering van het UWV. Gaat u voor minder dan de helft van het oude aantal uren aan het werk? Dan blijft de uitkering van Interpolis volledig doorlopen.
  • De uitkering van Interpolis stopt na 12 maanden of eerder als u werk vindt. Als u een tijdelijk dienstverband heeft, stopt de uitkering van Interpolis in ieder geval na 3 maanden.
  • Stopt uw WW-uitkering vanuit het UWV en bent u nog steeds werkloos? Dan keert de Hypotheekbescherming toch uit zolang de uitkeringsduur nog niet is bereikt.

Welk bedrag wordt uitgekeerd?

 • U kunt per dekking (arbeidsongeschiktheid en werkloosheid) een bedrag verzekeren tussen € 200 en € 2.500 euro per maand. Hierbij geldt een maximum van 90% van de bruto hypotheeklasten. Als u beide dekkingen kiest, mag het verzekerde bedrag bij werkloosheid maximaal het dubbele zijn van het bedrag voor arbeidsongeschiktheid.
 • U kunt kiezen voor een uitkeringsduur van 4, 8, 12, 16 of 20 jaar voor de dekking arbeidsongeschiktheid. Voor de dekking werkloosheid geldt een standaard uitkeringsduur van 1 jaar.
 • Er geldt een maximale (totale) uitkering per persoon van € 300.000 over de gehele looptijd van de verzekering. Uw eigen Rabobank kan u hierover adviseren.
 • Tijdens de periode van werkloosheid moet de verzekerde zich inspannen om de periode van werkloosheid zo kort mogelijk te houden. In artikel 27 van de algemene voorwaarden leest u meer verplichtingen.

Uw eigen Rabobank kan u hierover adviseren.

Rabobank als bemiddelaar

De Rabobank treedt op als tussenpersoon. Dit betekent dat de Rabobank voor u bemiddelt bij het afsluiten en wijzigen van diverse verzekeringen.

Premie

Hoe bepaalt Interpolis de hoogte van de premie?

De premie voor de Hypotheekbescherming is gebaseerd op de volgende gegevens:

 • Uw leeftijd
 • De looptijd van de verzekering
 • Het gekozen uitkeringsbedrag
 • De uitkeringsduur bij arbeidsongeschiktheid
 • Of u kiest voor een uitkering bij alleen arbeidsongeschiktheid of bij arbeidsongeschiktheid én werkloosheid

Een voorbeeld

In het voorbeeld hieronder ziet u de maandelijkse premie bij:

 • Een looptijd van 30 jaar 
 • Een uitkeringsduur bij werkloosheid van 12 maanden
 • Een variabele uitkeringsduur bij arbeidsongeschiktheid
  Arbeidsongeschiktheid:
  Maandelijkse uitkering van € 500,-
Uitkeringsduur
4 jaar8 jaar12 jaar
  Leeftijd verzekerde
  25 jaar€ 8,64€ 10,82€ 12,07
  35 jaar€ 11,80€ 15,76€ 18,06
  45 jaar€ 14,65€ 20,20€ 22,94

 

  Arbeidsongeschiktheid en
  werkloosheid:
  Maandelijkse uitkering van € 500,- voor zowel arbeidsongeschiktheid als
  werkloosheid
  Uitkeringsduur
  4 jaar8 jaar12 jaar
  Leeftijd verzekerde    
  25 jaar € 21,81€ 22,21€ 23,85
  35 jaar € 25,57€ 27,65€ 30,86
  45 jaar € 28,74€ 32,38€ 36,36
  Arbeidsongeschiktheid en
  werkloosheid:
  Maandelijkse uitkering van € 300,- bij arbeidsongeschiktheid en € 500,- bij
  werkloosheid
  Uitkeringsduur
  4 jaar8 jaar12 jaar
  Leeftijd verzekerde    
  25 jaar € 19,70€ 22,19€ 24,22
  35 jaar € 19,23€ 22,69€ 25,65
  45 jaar € 20,37€ 24,98€ 28,53
 

Bovenstaande tabel is slechts een voorbeeld van wat de Hypotheekbescherming kost. Wilt u weten wat ú betaalt voor Hypotheekbescherming? Neem dan contact op met uw eigen Rabobank.

U betaalt de premie per maand vooraf door middel van een automatische incasso. De premies voor de Hypotheekbescherming zijn niet aftrekbaar van uw inkomen. Over de uitkering betaalt u geen inkomstenbelasting. 

Bij het afsluiten van dit product betaalt u advies- en afsluitkosten. Na het afsluiten van dit product betaalt u periodieke onderhoudskosten.

Rabobank als bemiddelaar

De Rabobank treedt op als tussenpersoon. Dit betekent dat de Rabobank voor u bemiddelt bij het afsluiten en wijzigen van diverse verzekeringen.

Schade

Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid?

Meld uw arbeidsongeschiktheid of werkloosheid zo snel mogelijk aan Interpolis. In ieder geval binnen 4 maanden anders kan dit gevolgen hebben voor uw recht op uitkering. Het telefoonnummer is (013) 462 75 55. U ontvangt daarna van Interpolis schriftelijk informatie over wat u verder moet doen.

Rabobank als bemiddelaar

De Rabobank treedt op als tussenpersoon. Dit betekent dat de Rabobank voor u bemiddelt bij het afsluiten en wijzigen van diverse verzekeringen.

Voorwaarden

Voorwaarden

Als u een product afsluit, is het verstandig om uzelf vooraf goed te informeren. Bekijk de productkenmerken en voorwaarden die aan de Hypotheekbescherming verbonden zijn.

Rabobank als bemiddelaar

De Rabobank treedt op als tussenpersoon. Dit betekent dat de Rabobank voor u bemiddelt bij het afsluiten en wijzigen van diverse verzekeringen.