Compensatie variabele rente consumptieve kredieten

Klanten met een consumptief krediet van Rabobank, Freo en Fideaal die te veel variabele rente hebben betaald, bieden we een compensatie aan. Producten die onder de compensatieregeling vallen zijn Doorlopend Krediet, Krediet op Betaalrekening, Rabo Kort Roodstaan, Rabo Studenten Roodstaan en Krediet op Creditcard. Benieuwd naar updates? Via deze pagina houden wij je op de hoogte.

Ander krediet

Je krijgt ook een compensatieaanbod als je te veel variabele rente hebt betaald voor je beëindigde krediet met een huis als onderpand. Het gaat om deze kredieten: HypotheekKrediet, KeuzePlus Hypotheek, Opeetconstructie of OverwaardePlan.

Nieuws - februari 2024

De compensatie van de producten Doorlopend Krediet, Krediet op Betaalrekening, Rabo Kort Roodstaan, Rabo Studenten Roodstaan en Krediet op Creditcard hebben we in december 2023 afgerond. Goed om te weten:

  Ben je klant, heb je nog geen compensatiebrief ontvangen en had je wel een compensatie verwacht? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Was je klant bij de Friesland Bank? Dan hebben we iets langer nodig voor jouw berekening. Je ontvangt jouw brief in de eerste helft van 2024. Heb je geen compensatiebrief ontvangen, maar had je voor 2004 een Doorlopend Krediet of voor 2014 een Krediet op Creditcard? En heb je nog documenten, zoals een offerte of rekeningafschriften van deze periode? Stuur deze naar ons, zodat we het kunnen meenemen in een nieuwe berekening. Het kan zijn dat je een extra storting hebt ontvangen. Dit bedrag ontvang je automatisch op dezelfde betaalrekening als waarop eerder de compensatie is betaald. In de omschrijving van de betaling staat dan ‘compensatie variabele rente’. Lees hierover meer onder de veelgestelde vragen.
Aantal brieven verstuurd aan klanten die compensatie krijgen - maart 2024

Voortgang

Vanaf januari 2022 ontvangen klanten die een compensatie krijgen een brief van ons. Als klant hoef je daarom geen actie te ondernemen.

Compensatie variabele rente - logo's

Waarom een compensatie?

Het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) vindt dat de voorwaarden van consumptieve kredieten met variabele rente niet altijd duidelijk genoeg zijn (geweest). Een klant mag daarom verwachten dat de rente meebeweegt met de marktrente. Op basis van de Kifid-uitspraken over andere banken, hebben wij onderzoek gedaan of dit ook bij ons speelt. Hieruit blijkt dat wij over het algemeen de beweging van de marktrente goed hebben gevolgd, maar dat het bij een aantal van onze klanten niet goed is gegaan. Deze klanten bieden wij een compensatie aan.

Hoe ziet de compensatieregeling eruit?

De compensatieregeling hebben we gebaseerd op de uitspraken van het Kifid en afgestemd met de Consumentenbond. Per krediet berekenen wij of er compensatie betaald moet worden. Bij deze berekening worden de volgende stappen genomen:

1
Berekening rente met marktrente

Wij berekenen hoeveel rente je vanaf 1 augustus 2001 zou hebben betaald als de rente op jouw krediet vanaf de start met de marktrente zou hebben meebewogen.

2
Berekening betaalde rente

Wij berekenen hoeveel rente je vanaf 1 augustus 2001 hebt betaald.

3
Vergelijking rente

De rente die je hebt betaald (stap 2) vergelijken we met de rente die je zou moeten betalen (stap 1).

4
Compensatiebedrag

Als het bedrag voor dit krediet hoger is dan € 50, ontvang je het gehele bedrag als compensatie.

5
Rente op rente

Bij de berekening van compensatie houden wij ook rekening met rente op rente. Dat betekent dat wij de productrente optellen bij zowel het voordeel als het nadeel van het niet volgen van de bewegingen van de marktrente. Nadat de renteberekening (stap 5) is verwerkt met het compensatiebedrag (stap 4), betalen wij jou het aangepaste compensatiebedrag. Dit bedrag is dan minimaal € 50.

Tijdlijn compensatieregeling

Heb je meerdere producten? Dan compenseren we je in één keer. Zo bieden wij je in één keer goed en zorgvuldig een compensatie. De doorlooptijd is daardoor langer, want iedere berekening is uniek en wordt complexer als er meer producten worden meegenomen.

1
Klanten met een afgelost Doorlopend Krediet: januari 2022 - juli 2023

Heb je sinds 2001 alleen gebruik gemaakt van een Doorlopend Krediet? En is je product afgelost? Dan ontvang je een brief van ons als je compensatie krijgt. Je hoeft hier niets voor te doen.

2
Oud-klanten: maart 2022 - maart 2024

Het was mogelijk om je als oud-klant van Rabobank, Freo en/of Fideaal online aan te melden tot 15 maart 2024. Wil je je nog aanmelden? Neem dan contact met ons op.

3
Klanten met Krediet op Betaalrekening en/of Rabo Kort Roodstaan: juli 2022 - december 2023*

Heb je sinds 2001 gebruik gemaakt van Krediet op Betaalrekening en/of Rabo Kort Roodstaan? En heb je geen Doorlopend Krediet en geen gebruik gemaakt van Krediet op Creditcard? Dan ontvang je vanaf juli 2022 een brief van ons als je compensatie krijgt. Je hoeft hier niets voor te doen.

4
Klanten met Doorlopend Krediet: oktober 2022 – december 2023*

Maak je gebruik van een Doorlopend Krediet, eventueel in combinatie met een ander consumptief krediet met variabele rente? Dan ontvang je vanaf oktober 2022 een brief van ons als je compensatie krijgt. Je hoeft hier niets voor te doen.

5
Klanten met Krediet op Creditcard: maart 2023 – maart 2024*

Heb je sinds 2001 gebruik gemaakt van Krediet op de Creditcard, eventueel in combinatie met een ander consumptief krediet met variabele rente? Dan ontvang je vanaf maart 2023 een brief van ons als je compensatie krijgt. Je hoeft hier niets voor te doen.

Geldzak

Hoe ontvang je de compensatie?

  Heb je een openstaand saldo op je krediet?
  Dan trekken wij de compensatie van het openstaande saldo af en verkleinen we jouw schuld.
  Is het bedrag van je compensatie groter dan de schuld?
  Dan trekken we de compensatie af van het openstaande saldo en storten we het restbedrag op jouw rekening.
  Heb je geen openstaand saldo?
  Dan ontvang je het totaalbedrag op jouw rekening.

Veelgestelde vragen

Heb je een andere vraag?

Contact met specialistenteam

  Telefoonnummer: 088 727 11 51 Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur

phone

Hulp nodig?