Compensatie variabele rente Doorlopend Krediet

We gaan klanten die te veel rente hebben betaald op de consumptieve kredieten een compensatie aanbieden. Producten die hieronder vallen zijn Doorlopend Krediet, Krediet op Betaalrekening, Rabo Kort Roodstaan, Rabo Studenten Roodstaan en Krediet op Creditcard Op dit moment onderzoeken we welke klanten dit betreft en hoe we hen gaan compenseren. In december maken we de regeling bekend en naar verwachting ontvangen in januari 2022 de eerste klanten een brief.

Uitspraak Kifid

Het Kifid (Klachteninstituut Financiële dienstverlening) heeft onderzoek gedaan naar de variabele rente van verschillende consumptieve kredieten. Uit dit onderzoek is gebleken dat de voorwaarden bij het verstrekken van het krediet niet duidelijk genoeg waren over hoe de variabele rente tot stand is gekomen. Het Kifid vindt dat de klant daardoor mag verwachten dat de rente meebeweegt met de marktrente. Bij een aantal klachten die het Kifid onderzocht heeft, is dit niet gebeurd. Deze banken moeten het verschil terugbetalen.

Naar aanleiding hiervan hebben ook wij in ons klantenbestand geïnventariseerd wat de impact is geweest. Uit deze analyse is gebleken dat wij over het algemeen de marktrente goed hebben gevolgd, maar dat het bij 15% van de klanten toch niet helemaal goed is gegaan. Om deze klanten tegemoet te komen, bieden we vanaf eind dit jaar een compensatie aan.

Compensatieregeling

De compensatieregeling is gebaseerd op de uitgangspunten uit de uitspraken van het Kifid en is afgestemd met de Consumentenbond. Als coöperatieve bank hebben we ook onze klanten betrokken bij de totstandkoming van de regeling. Dat hebben we gedaan door overleg te plegen met een aantal van onze ledenraden.

Voor wie geldt de compensatieregeling?

Dit weten we nu nog niet exact. We onderzoeken op dit moment welke klanten precies zijn benadeeld. Het gaat om 15% van de particuliere klanten met een consumptief krediet en een deel van de klanten met een product voor rood staan. We verwachten in december een uitgewerkte compensatieregeling te hebben.

Op dit moment hoef je zelf geen actie te ondernemen. Ben je klant? Dan krijg je automatisch bericht van ons. Geen klant meer? Houd dan deze pagina in de gaten voor updates.

Veelgestelde vragen

Om welke kredieten gaat het?

Doorlopend krediet Krediet op Betaalrekening (inclusief Rabo Exclusief Krediet) Rabo Kort Roodstaan Rabo Studenten Roodstaan Krediet op Creditcard (creditcard waarbij je het openstaande saldo verspreid over een aantal maanden aflost)

Geldt dit alleen voor Rabobank klanten?

Nee, dit geldt ook voor klanten van Freo en Fideaal.

Geldt dit voor iedereen met een bovengenoemd consumptief krediet?

Nee, wij hebben over het algemeen de marktrente goed gevolgd. Bij 15% van onze klanten is dit niet goed gegaan. Deze klanten ontvangen persoonlijk bericht. Klanten die niet onder die 15% vallen, ontvangen van ons geen bericht.

Oud-klanten van Rabobank, Freo en Fideaal hebben mogelijk ook recht op compensatie. Zij kunnen zich vanaf begin 2022 aanmelden via deze pagina.

Geldt de regeling ook voor zakelijke klanten?

Nee, de uitspraak van het Kifid gaan over doorlopende kredieten voor consumenten. De regeling geldt daarom niet voor zakelijke klanten.

Waarom communiceren jullie hier nu al over terwijl nog niet alles duidelijk is?

Wij willen onze klanten nu al duidelijk maken dat we onze verantwoordelijkheid nemen rondom variabele rente op doorlopende kredieten en laten weten dat we werken aan een compensatieregeling.

Hoe ziet de compensatieregeling eruit?

We stellen een regeling op die in lijn is met de Kifid uitspraken. Deze regeling stemmen we af met de Consumentenbond. We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten.

We gebruiken de Kifid referentierente als marktrente We vergoeden ook als de productrente lager was dan de gemiddelde marktrente (Kifid referentierente) Voor- en nadelen binnen hetzelfde contract worden met elkaar verrekend Als je uitstaand saldo hebt, dan trekken we hier de compensatie af. Kan dit niet? Dan keren we de compensatie uit We keren een compensatie uit als de teveel betaalde rente tijdens de looptijd van het krediet meer dan € 50 is

Neem contact met ons op