Voorbeeldberekening aflossingsvrije hypotheek

Wil je in detail weten hoe de berekening van een aflossingsvrije hypotheek in elkaar zit? Hier lees je meer.

Rekenvoorbeeld bij een aflossingsvrije hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek€ 200.000
Klantvraag: volledige aflossing hypotheek en/of nieuw rentecontract€ 200.000
Rente huidige rentecontract5,0%
Restant looptijd huidige rentecontract in maanden28 maanden
Vergoedingsvrije ruimte20%

Stap 1: hypotheekbedrag bepalen waarover je een vergoeding betaalt

Wij berekenen het hypotheekbedrag waarover je een vergoeding betaalt. Daarbij houden wij rekening met het deel dat je in een kalenderjaar vergoedingsvrij mag aflossen.

Rekenvoorbeeld
Aflossingsvrije hypotheek€ 200.000
Vergoedingsvrije ruimte (20% x € 200.000)€ 40.000 -/-
Bedrag waarover je een vergoeding moet betalen€ 160.000

Stap 2: bepalen van het verschilrentepercentage

Wij stellen vast hoelang je hypotheekrente nog vaststaat volgens je rentecontract. Dat noemen we de restantlooptijd van het rentecontract. Wij kijken wat de actuele rente is die bij deze looptijd hoort. Die rente noemen we de vergelijkingsrente. Rabobank kent alleen rentevaste periodes van hele jaren.

Is er geen rentevaste periode die overeenkomt met de restantlooptijd van het rentecontract? Dan gebruiken we de rente van de naastgelegen hogere rentevaste periode. Deze bepalen we door te kijken naar de rentevaste periodes die er net onder en boven zitten: de dichtstbijzijnde restantlooptijden van je rentecontract. In ons rekenvoorbeeld ligt de restantlooptijd tussen de 2 jaar en 3 jaar. We kijken daarom naar het rentetarief van 2 en 3 jaar. We gebruiken hiervan het rentetarief met de hoogste rente, dit is voor jou gunstiger. Dit noemen we de 'naast betere rente'. Als minimumrente gebruiken wij de rente die hoort bij een rentevaste periode van 1 jaar.

Rekenvoorbeeld
Restant looptijd huidige rentecontract28 maanden
De actuele rente van de rentevaste periode van 2 jaar (24 maanden)2,6%
De actuele rente van de rentevaste periode van 3 jaar (36 maanden)2,7%
De hoogste van deze twee rentes wordt je vergelijkingsrente2,7%

Stap 3: rente berekenen die Rabobank misloopt

Het verschil tussen de rente die je nu betaalt en de vergelijkingsrente zijn de rente-inkomsten die wij als bank mislopen. Dit renteverschil gebruiken wij om de hoogte van de vergoeding die je betaalt te berekenen over alle resterende betaaltermijnen van je huidige rentecontract. We hebben namelijk een vaste betaaltermijn voor de rente met je afgesproken, bijvoorbeeld maandelijks.

Rekenvoorbeeld
Rente die je nu betaalt met het huidige rentecontract5,0%
De vastgestelde vergelijkingsrente2,7% -/-
De rente die wij mislopen2,3%

Stap 4: vergoeding berekenen op basis van de netto contante waarde

Je betaalt de rente die wij over de toekomstige betaaltermijnen mislopen in één keer terug. Daarom berekenen we de uiteindelijke vergoeding die je ons betaalt met de standaard formule voor de 'netto contante waarde'. Bij die berekening gebruiken wij de vergelijkingsrente. Het totaal misgelopen rentebedrag vermenigvuldigd met de formule voor de netto contante waarde-berekening, leidt tot de uiteindelijke vergoeding die je ons betaalt.

Rekenvoorbeeld
Het bedrag waarover je een vergoeding moet betalen (zie stap 1)€ 160.000
De hypotheekrente die je nu betaalt5,0%
De vastgestelde vergelijkingsrente (zie stap 2)2,7%
Het rentepercentage dat wij mislopen (zie stap 3)2,3%
Het rentebedrag dat wij op jaarbasis mislopen (2,30% x €160.000)€ 3.680
Maandelijks rentebedrag (€3.680/12)€ 306,67
Totale vergoeding die je betaalt op basis van de netto contante waarde-berekening*€ 8.312,72

* Als de hypotheek ongewijzigd zou blijven doorlopen, zou je tijdens de resterende rentevaste periode elke maand een deel van dit bedrag hebben betaald. Nu betaal je het bedrag echter in één keer vooruit. Daarom gebruiken wij voor het berekenen van de uiteindelijke vergoeding de standaard formule van de netto contante waarde-berekening.

Formule netto contante waarde-berekening

Formule netto contante waarde-berekening hypotheek

Zo lees je de formule:

    KSn is de maandbasis waarop de rente wordt betaald. In dit geval: het maandelijkse rentebedrag dat begint op € 277,92. De i (discontovoet) is de vergelijkingsrente op maandbasis. Dat is dus de vergelijkingsrente gedeeld door 12. In dit geval: i = 2,70%/12 = 0,00225. De T (levensduur) is de restant rentevaste periode. In dit rekenvoorbeeld: 28 maanden.

Vullen we de bedragen uit het rekenvoorbeeld in, dan is de vergoeding die je betaalt:

voorbeeldberekening aflossingvrije hypotheek
phone

Hulp nodig?