Voorbeeldberekening annuïteitenhypotheek

Wil je in detail weten hoe de berekening van een annuïteitenhypotheek in elkaar zit? Hier lees je meer.

Rekenvoorbeeld bij een annuïteitenhypotheek

Annuïteiten hypotheek€ 200.000
Klantvraag: volledige aflossing hypotheek en/of nieuw rentecontract€ 185.000
Rente huidige rentecontract5,0%
Restant looptijd huidige rentecontract in maanden6 maanden
Vergoedingsvrije ruimte20%

Stap 1: hypotheekbedrag bepalen waarover je een vergoeding betaalt

Wij berekenen het hypotheekbedrag waarover je een vergoeding betaalt. Daarbij houden wij rekening met het deel dat je in een kalenderjaar vergoedingsvrij mag aflossen.

Rekenvoorbeeld
Annuïteiten hypotheek€ 185.000
Vergoedingsvrije ruimte (20% x €200.000)€ 40.000 -/-
Dit kalenderjaar gebruikte vergoedingsvrije ruimte€ 0.00
Bedrag waarover je een vergoeding moet betalen€ 145.000

Stap 2: bepalen van het verschilrentepercentage

Wij stellen vast hoelang je hypotheekrente nog vaststaat volgens je rentecontract. Daarna kijken we naar de actuele rente die bij deze looptijd hoort. Dit is de vergelijkingsrente. Rabobank kent alleen rentevaste periodes van hele jaren. Is er geen rentevaste periode die overeenkomt met de restantlooptijd van het rentecontract? Dan kijken we naar de rentevaste periodes die daar het dichtst onder en boven liggen. We gebruiken hiervan de hoogste rente, dit is voor jou gunstiger. Dit noemen we de 'naast betere rente'. Als minimumrente gebruiken wij de rente die hoort bij een rentevaste periode van 1 jaar.

Het verschilrentepercentage is het verschil tussen de rente die je nu betaalt voor jouw leningdeel en de vergelijkingsrente. Met dit verschilrentepercentage berekenen wij het bedrag aan rente-inkomsten dat wij over de resterende rentevaste periode mislopen.

Rekenvoorbeeld
Rente die je nu betaalt met het huidige rentecontract5,0%
De vastgestelde vergelijkingsrente2,7% -/-
De rente die wij mislopen2,3%

Stap 3: vaststellen misgelopen rente-inkomsten

Het verschil tussen de rente die je nu betaalt en de vergelijkingsrente zijn de rente-inkomsten die wij als bank mislopen. Dit renteverschil gebruiken wij om de hoogte van de vergoeding die je betaalt te berekenen over alle resterende betaaltermijnen van je huidige rentecontract. Je lost iedere betaaltermijn een bedrag af. Daar houden wij bij het berekenen van de misgelopen rente rekening mee. Door de maandelijkse aflossing daalt namelijk de vergoedingsgrondslag ook elke maand. In dit voorbeeld:

RentebedragAflossingsbedragResterende hoofdsomRente termijnVergoedingsgrondslag
€ 0€ 0€ 145.000€ 0€ 145.000
€ 604,17€ 395,83€ 144.604,17€ 277,92€ 144.604,17
€ 602,52€ 397,48€ 144.206,68€ 277,16€ 144.206,68
€ 600,86€ 399,14€ 143.807,55€ 276,40€ 143.807,55
€ 599,20€ 400,80€ 143.406,74€ 275,63€ 143.406,74
€ 597,53€ 402,47€ 143.004,27€ 274,86€ 143.004,27
€ 595,85€ 404,15€ 142.600,12€ 274,09€ 142.600,12

Over de vergoedingsgrondslag berekenen we de misgelopen rente-inkomsten.

Stap 4: vergoeding berekenen op basis van de netto contante waarde

Je betaalt de rente die wij over de toekomstige betaaltermijnen mislopen in één keer terug. Daarom berekenen we de uiteindelijke vergoeding die je ons betaalt met de standaard formule voor de 'netto contante waarde'. Bij die berekening gebruiken wij de vergelijkingsrente. Het totaal misgelopen rentebedrag vermenigvuldigd met de formule voor de netto contante waarde-berekening, leidt tot de uiteindelijke vergoeding die je ons betaalt.

Rekenvoorbeeld
Het bedrag waarover je een vergoeding moet betalen (zie stap 1)€ 145.000
De hypotheekrente die je nu betaalt5,0%
De vastgestelde vergelijkingsrente (zie stap 2)2,7%
Verschilrente2,3%
Annuïteit per maand€ 1.000
Restant looptijd van het huidige rentecontract6 maanden
Totale vergoeding die je betaalt op basis van de netto contante waarde-berekening*€ 1.643,11

* Als de hypotheek ongewijzigd zou blijven doorlopen, zou je tijdens de resterende rentevaste periode elke maand een deel van dit bedrag hebben betaald. Nu betaal je het bedrag echter in één keer vooruit. Daarom gebruiken wij voor het berekenen van de uiteindelijke vergoeding de standaard formule van de netto contante waarde-berekening.

Formule netto contante waarde-berekening

Formule netto contante waarde-berekening hypotheek

Zo lees je de formule:

    KSn is de maandbasis waarop de rente wordt betaald. In dit geval: het maandelijkse rentebedrag dat begint op € 277,92. De i (discontovoet) is de vergelijkingsrente op maandbasis. Dat is dus de vergelijkingsrente gedeeld door 12. In dit geval: i = 2,70%/12 = 0,00225. De T (levensduur) is de restant rentevaste periode. In dit rekenvoorbeeld: 6 maanden.

Vullen we de bedragen uit het rekenvoorbeeld in, dan is de vergoeding die je betaalt:

voorbeeldberekening annuiteitenhypotheek