Machtiging incasso wijzigen

U kunt een machtiging voor een incasso wijzigen, bijvoorbeeld uw adres, rekeningnummer of achternaam.

  • geef wijzigingen (voor zowel digitale als papieren machtigingen) door aan de incassant, niet aan uw bank
  • u kunt het bedrag en het tijdstip van de incasso-afschrijving niet wijzigen

Contact