Rabo ToekomstSparen in een keer opnemen (afkoop lijfrente)

Afkoop van uw lijfrente kan fiscale gevolgen voor u hebben. Ook als u uw tegoed opneemt omdat u werkloos raakt.

  • Hiervoor maakt u een afspraak met ons. U betaalt geen advieskosten.
  • U betaalt wel afkoopkosten. Ook moet u soms een marktrentevergoeding betalen.
  • U betaalt belasting over de afkoopwaarde van uw tegoed. Dit is het tegoed op uw spaarrekening min de kosten voor afwikkeling van de afkoop.
  • Wij houden altijd 52% belasting in en dragen deze af aan de Belastingdienst. U ontvangt het tegoed dat overblijft op uw rekening.
  • De Belastingdienst kan u nog een boete (revisierente) opleggen van maximaal 20% van de afkoopwaarde.
  • Op uw belastingaangifte vindt u het definitieve bedrag dat u moet betalen. Mogelijk krijgt u via deze aangifte nog geld terug.

Contact