Rabo ToekomstSparen verlengen

Het tegoed van uw rekening Rabo ToekomstSparen komt vrij en u heeft het geld nog niet nodig. Dan kunt u het tegoed laten doorgroeien.

  • U verlengt dan de einddatum van uw rekening Rabo ToekomstSparen. Dat is kosteloos.
  • U kiest een nieuwe einddatum. Deze datum is maximaal vijf jaar na het jaar waarin u recht krijgt op AOW.
  • U kunt verlengen tot 31 december van het volgende jaar. Dat wil zeggen: het jaar volgend op het jaar waarin uw rekening de einddatum heeft bereikt.
  • U kunt zelf online verlengen. Heeft u vragen of kunt u niet internetbankieren? Neem dan contact met ons op.
  • Heeft u Rabo ToekomstSparen afgesloten met uitgebreid advies? Dan heeft u nu recht op kosteloos advies over deze verlenging. Maak een afspraak als u hier behoefte aan heeft.

Contact