Levenslooptegoed gedeeltelijk opnemen

Gebruik voor een gedeeltelijke opname van uw levenslooptegoed het formulier 'Opnameformulier Rabo LevensloopSparen'.

  • Bij opname van (een deel) van uw spaartegoed heeft u een hoger inkomen. Dit kan gevolgen hebben voor uw Toeslagen.
  • Wij boeken uw tegoed binnen één week na ontvangst van het formulier over naar uw werkgever.
  • Uw werkgever maakt het nettobedrag aan u over.