Levenslooptegoed opnemen bij ontbreken werkgever

Neem uw levenslooptegoed op zonder dat u een werkgever heeft, of een werkgever bij wie u niet meer heeft ingelegd op uw Rabo LevensloopSpaarrekening.

  • Gebruik hiervoor het formulier 'Opnameformulier Rabo LevensloopSparen'.
  • Stuur daarnaast een kopie van uw geldig legitimatiebewijs en een kopie van een recent rekeningafschrift van uw privé-betaalrekening (als u bij een andere bank dan de Rabobank bankiert) naar ons op.
  • Stuur ook het ingevulde formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ naar ons op. Dit formulier is te vinden op de website van de Belastingdienst.
  • Voor de administratieve afhandeling van een volledige opname wordt € 75 in rekening gebracht als uw saldo op de levenslooprekening € 500 of hoger is.
  • U kunt ook een gedeeltelijke opname doen. Dit kan maximaal één keer per kalenderjaar.
  • De kosten voor deze opname zijn ook € 75, ongeacht het saldo op uw levenslooprekening of de hoogte van de opname.
  • Rabobank Spaarbank voert de verloning uit en zorgt voor de afdracht aan de Belastingdienst.
  • Wij betalen uw tegoed aan u uit binnen twee weken na ontvangst van alle benodigde documenten.