Interpolis Gemengde Hypotheek Verzekering

Bij uw Gemengde Hypotheek Verzekering lost u tijdens de looptijd niets af. In plaats daarvan betaalt u premie voor een kapitaalverzekering. Aan het eind van de looptijd hebt u precies het bedrag van uw hypotheek bij elkaar gespaard. Of misschien zelfs iets meer.

Uw kapitaal op de einddatum
Uw kapitaal is vooraf gegarandeerd. U weet dus precies waar u aan toe bent voor het aflossen van uw hypotheek. Bovendien profiteert u elk jaar van het rendement op een pakket staatsleningen. In de polisvoorwaarden leest u precies hoe dit in elkaar zit. Is dit rendement hoger dan 4% dan wordt uw kapitaal jaarlijks op de polisverjaardag verhoogd. Uw eindkapitaal is gegarandeerd, maar kan dus ook hoger worden. En dat terwijl de premie hetzelfde blijft.

U zorgt voor uw nabestaanden
Komt u voor de einddatum te overlijden? Dan ontvangen uw nabestaanden in elk geval een uitkering ter hoogte van het hypotheekbedrag. En bovendien ontvangen zij ook de tot dat moment bijgeschreven rente.

Uw premie
Staat uw premie voor 10 jaar vast? Dan hebt u gekozen voor een tariefsgarantie van 10 jaar. Uw premie kan ook voor de hele looptijd vast staan. Afhankelijk van wat u hebt afgesproken bij het afsluiten van uw verzekering.