Interpolis Intergezinsrisicoverzekering

Uw Intergezinsrisicoverzekering is een verzekering op maat. U hebt geen standaardpakket van uitkeringsbedragen en geen vaste verzekeringsduur. U bepaalt dit helemaal zelf. Met de Intergezinsrisicoverzekering laat u uw gezin niet onverzorgd achter.

Uw verzekerd kapitaal
Bij overlijden van uzelf of uw partner wordt een kapitaal uitgekeerd. En overlijdt één van u beiden voor het eind van de looptijd? Dan loopt uw verzekering gewoon door. Ook bij overlijden van uw kind voor de 21ste verjaardag volgt een uitkering. Op uw polis kunt u nakijken wat het bedrag van deze kinderdekking is.

Uw premie
U bent begonnen met een lagere premie die jaarlijks stijgt, afgestemd op de leeftijd. Uw kinderen onder de 21 jaar zijn gratis meeverzekerd. Overlijdt één van u beiden voor het einde van de looptijd? Dan neemt Interpolis de premiebetaling voor zijn rekening.

U kunt elk jaar indexeren
Elk jaar vragen we u hoe u uw verzekering wilt voortzetten. In de meeste gevallen adviseren wij u uw verzekering aan te passen op basis van indexering. Dit betekent dat het verzekerd kapitaal stijgt met de prijsindex. Dat kan zonder gezondheidswaarborgen. Wij vragen alleen om een gezondheidsverklaring als u het bedrag met meer dan de indexering wilt verhogen. Hebt u vier opeenvolgende jaren niet geïndexeerd? Dan hebben wij bij iedere verhoging toch een gezondheidsverklaring nodig.