Successiewet, coöperatief dividend en bedrijfsopvolgingsregeling

Man slaat arm rond schouder van jonge vrouw

De Successiewet regelt de heffing van schenk- en erfbelasting.

Tarief en vrijstellingen

Schenk- en erfbelasting bent u verschuldigd, als u meer dan een eventuele vrijstelling krijgt. Zo geldt bijvoorbeeld een jaarlijkse schenkvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen. Hoeveel schenk- of erfbelasting u betaalt, wordt mede vastgesteld aan de hand van het tarief. De tarieven voor de heffing van schenk- en erfbelasting zijn gelijk en bedragen voor:

  • kinderen en partners 10 tot 20%
  • kleinkinderen 18 tot 36%
  • overige personen 30 tot 40%.

ANBI en (steunstichting) SBBI

Hetgeen u aan een goed doel schenkt of nalaat, is onder voorwaarden vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Belangrijke voorwaarde is dat het goede doel door de belastingdienst is aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI). Ook een sociaal belang behartigende instelling (hierna: SBBI) en een steunstichting SBBI zijn over verkrijgingen bij schenking of overlijden onder voorwaarden  geen schenk- of erfbelasting verschuldigd. Een fiscaal voordeel voor een ANBI/(steunstichting) SBBI die bijvoorbeeld met coöperatief dividend van lokale banken wordt gesteund.

Bedrijfsopvolgingsregeling

De Successiewet kent ook een gunstige bedrijfsopvolgingsregeling, waarmee onder voorwaarden een vrijstelling geldt voor ondernemingsvermogen dat u bij schenking of overlijden krijgt. We leggen deze regeling uit aan de hand van het voorbeeld van de juwelier Pieter Andora en zijn twee kinderen.

Utrecht, 1-1-2015

Deel via TwitterDeel op FacebookDeel op Google+Deel op LinkedInDoorsturen via GmailDoorsturen via HotmailDoorsturen via e-mail