Maatschappelijk verantwoord beleggen - Gert van de Paal

Gert van de Paal

Zoals je zaait...

Een verduurzaming van onze samenleving is in belangrijke mate afhankelijk van innovaties. Dat kunnen productinnovaties zijn (auto’s met zuinige motoren), procesinnovaties (minder papierverbruik door internetbankieren) of nog radicaler, een verandering van business modellen. Zoals de verschuiving van bezit naar gebruik. De opkomst van diensten als Spotify, reduceert bijvoorbeeld de noodzaak tot het kopen van cd' en de hele infrastructuur die daarmee samenhangt. Met grote consequenties. Deze innovaties komen in belangrijke mate van bedrijven. Sommige innovaties zijn snel te realiseren. Andere vergen miljardeninvesteringen en betalen zich pas op de lange termijn uit.

Investeringen

Datzelfde geldt voor investeringen in de bedrijfsvoering. Een goed personeels- en veiligheidsbeleid vergt de nodige aandacht en wordt wellicht niet het volgende kwartaal al in klinkende munt omgezet. Maar als deze investeringen over langere tijd worden gedaan, dan kunnen ze leiden tot minder ongelukken, een lager ziekteverzuim, minder verloop en het gemakkelijker aantrekken van getalenteerd personeel.
Kortom, je onderneming op een goede manier runnen, vergt een lange termijn focus. Elke ondernemer weet dat. In een wereldwijde McKinsey-enquête onder duizend topbestuurders van beursgenoteerde ondernemingen, verklaarde 86% van hen dat een langere horizon zou leiden tot besluiten die de financiële resultaten, maar ook innovatie ten goede zouden komen.*  Je zou denken dat de kapitaalmarkt dat ook weet.

Druk van aandeelhouders

Tegelijkertijd verklaarde 79% van hen dat ze de druk voelde om sterke financiële resultaten te laten zien over een periode van twee jaar of minder. Aangezien die druk bij beursgenoteerde bedrijven vooral komt van aandeelhouders, is de realiteit dus dat diezelfde kapitaalmarkt verduurzaming nog al eens in de weg zit. De belangrijkste oorzaak: de druk die wordt opgelegd aan bedrijven om op korte termijn te presteren. En dus te denken.
Om die trend te doorbreken zijn er beursgenoteerde bedrijven die hebben besloten niet langer uitgebreide kwartaalcijfers te publiceren. Of van de beurs te gaan. En heeft DSM overwogen een loyaliteitsdividend uit te keren aan langzittende aandeelhouders. Allemaal pogingen van bedrijven om de focus naar de lange termijn te verleggen.

Andere bril

Toch is het belangrijk dat beleggers ook naar zichzelf kijken. Want het valt een fondsbeheerder van een beleggingsfonds niet aan te rekenen dat hij (of zij) aan bijziendheid ten prooi valt, als diezelfde fondsbeheerder op zijn beurt door klanten op basis van korte termijn resultaten wordt afgerekend. En dat gebeurt maar al te vaak. Om die bijziendheid weg te nemen, moet een andere bril worden opgezet. Door institutionele, maar ook door particuliere beleggers. Dat komt de verduurzaming van de samenleving ten goede. Zoals je zaait, zo zal je oogsten. Dat geldt ook voor beleggers.

 

Gert van de Paal
Specialist Maatschappelijk Verantwoord Beleggen - Rabobank Nederland Private Banking

*McKinsey Quarterly survey, 2013, McKinsey & Canada Pension Plan Investment Board

Publicatiedatum 11-04-2014