Uitleg over onze spaarrente

Uitleg over de achtergronden van de spaarrente van de Rabobank

Het verschil tussen variabele en vaste rente

Er zijn twee vormen van spaarrente: variabele rente en vaste rente. Bij een variabele rente kan de bank de rente op elk moment wijzigen. De bank kan de rente zowel verhogen als verlagen. Ontvangt u een vaste rente, dan staat uw rente vast voor de afgesproken periode. De vaste rente geldt steeds voor één inleg en de bank kan deze tussentijds niet wijzigen. Deze vaste rente is over het algemeen hoger dan de variabele spaarrente, vooral bij langere looptijden.

Spaarrente en het soort rekening

Elke spaarrekening kent een eigen rente. De mogelijkheden van de rekening bepalen de hoogte van de rente. Vergelijk dus niet alleen de rente, maar ook hoe u een spaarrekening kunt gebruiken.

Flexibiliteit op uw rekening en uw spaarrente

Variabele rente

Voor spaargeld dat u dagelijks naar uw betaalrekening kunt overboeken, is de rente variabel. Dit betekent dat wij de rente altijd mogen wijzigen. Meestal is variabele rente lager dan de rente die u krijgt voor geld dat voor een langere periode vast staat. Er zijn ook tussenvormen. Bij bijvoorbeeld Rabo PeriodeSparen kunt u spaargeld niet direct overboeken naar uw betaalrekening, maar moet u het van tevoren aankondigen. De rente is echter wel variabel. In ruil voor minder flexibiliteit betalen we u een hogere rente dan op een dagelijks opvraagbare spaarrekening.

Vaste rente

Bij een spaarrekening met een vaste looptijd zoals Rabo DoelSparen spreken wij met u een inlegperiode af. Deze inlegperiode is minimaal 1 jaar en maximaal 20 jaar. Gedurende deze inlegperiode kunt u bedragen inleggen. Iedere inleg krijgt een eigen vaste rente. Deze rente is vast vanaf de inlegdatum tot de einddatum van de inlegperiode. Naarmate de inlegperiode langer is, wordt het rentepercentage meestal hoger. Tijdens de afgesproken inlegperiode kunt u alleen tegen betaling van opnamekosten het tegoed geheel of gedeeltelijk opnemen.

Gebruik van de rekening en uw spaarrente

Wij vergoeden op bijvoorbeeld Rabo InternetSparen een hoger rentetarief heeft dan op de Rabo SpaarRekening. Dat heeft te maken met de manier waarop u de rekening kunt gebruiken. Traditionele opnamemogelijkheden en diensten zoals overschrijvingsformulieren en rekeningafschriften zijn duurder voor ons. Als u daarvan gebruikmaakt, geven wij u een lagere rentevergoeding. 

De hoogte van de spaarrente

De hoogte van de spaarrente stemmen wij af op de rente van onze hypotheken en kredieten. Zo zorgen wij voor een stabiele bank en bieden wij u een verantwoorde spaarrente. Uw spaargeld is bij ons in goede handen.

Het verschil tussen spaarrente en hypotheekrente

Doorgaans is de hypotheekrente hoger dan de spaarrente. Deze twee rentevormen zijn niet een-op-een met elkaar te vergelijken. Wij leggen u graag meer uit over de opbouw van de meest voorkomende rentevormen bij sparen en hypotheken: de variabele spaarrente en de vaste hypotheekrente.

Bekijk de filmpjes op www.rabobankrentetarief.nl

Contact

Rabobank