Rabo DoelSparen

Rabo Doelsparen

Flexibel sparen tegen vaste rente en vaste looptijd

  • vaste looptijd 1 tot en met 20 jaar
  • zelf bepalen wanneer en hoeveel u wilt inleggen
  • iedere inleg een eigen vaste rente
  • vaste rente tot 1,80%*

* Rentewijzigingen voorbehouden.

Sparen met een vaste rente per inleg

Met Rabo DoelSparen bepaalt u zelf in welk tempo u spaart om uw doel te bereiken. U spaart tegen een vaste rente per inleg. Ook zet u uw spaartegoed voor de hele looptijd vast. U kunt zelf deze looptijd bepalen van 1 tot en met 20 jaar.

Berekening maken

In de Spaarcalculator kunt u verschillende berekeningen voor Rabo DoelSparen maken. Dat geeft u inzicht in uw eindbedrag. De berekeningen zijn afhankelijk van de spaarrente nu en in de toekomst en geven u dus geen zekerheid.

Gebruik de Spaarcalculator

Kenmerken

Rabo DoelSparen is bedoeld voor spaargeld dat u langere tijd kunt missen. In onvoorziene omstandigheden kunt u tussentijds geld opnemen. Voor elke opname betaalt u opnamekosten. Deze kosten zijn mogelijk hoger dan de rente die tot dan toe is uitbetaald. U krijgt dan minder terug dan u heeft ingelegd. Meer uitleg over de opnamekosten en rekenvoorbeelden vindt u in de voorwaarden.

Tijdens de afgesproken vaste looptijd kunt u zo veel en zo vaak inleggen als u zelf wilt. Iedere inleg die u doet krijgt een eigen vaste rente. Rabo DoelSparen opent u eenvoudig online voor uzelf, als en/of-rekening of op naam van (uzelf en) uw kind.

Mogelijkheden op de einddatum

Vanaf acht weken voor de einddatum van Rabo DoelSparen kunt u via internetbankieren doorgeven wat u met uw spaargeld wilt doen. 

  • U neemt het hele bedrag op. U kiest de rekening waarop wij uw spaargeld inclusief opgebouwde rente mogen storten. 
  • U kunt er dus ook voor kiezen om het spaargeld te laten storten op een andere (spaar)rekening. 
  • U spaart met het hele bedrag door op Rabo DoelSparen. 
  • U neemt een deel van het bedrag op en met een deel spaart u door op Rabo DoelSparen. 
  • Als u voor de einddatum geen keuze maakt en u ons niet heeft laten weten op welke rekening wij uw spaargeld kunnen storten dan blijft uw spaargeld op de spaarrekening staan. U krijgt dan een variabele rente.

Automatisch sparen

U kunt op vaste tijden een vast bedrag sparen. Zo bouwt u regelmatig aan het bereiken van uw doel. Stel zelf in wanneer en hoe vaak het spaarbedrag wordt overgemaakt van uw betaalrekening naar uw spaarrekening in Rabo Internetbankieren.

Depositogarantiestelsel

Tot € 100.000 per rekeninghouder per bank valt het tegoed op uw rekening onder het depositogarantiestelsel.

Rabo DoelSparen voor uw kind

Met Rabo DoelSparen spaart u voor de toekomst van uw kind.

Als ouder kunt u eenvoudig online een rekening openen op naam van uw kind, op uw eigen naam of als en/of-rekening. Voor deze situaties gelden verschillende regels.

Meer lezen over sparen op naam van uw kind of op uw eigen naam

Opent u de eerste spaarrekening voor uw minderjarige kind, dan krijgt uw kind een welkomstcadeau. U kunt dit cadeau ophalen bij uw Rabobank.

Rabo DoelSparen voor uw kleinkind

Met Rabo DoelSparen geeft u uw kleinkind een steuntje in de rug. U kunt sparen op uw eigen naam, of op naam van uw kleinkind

Meer lezen over sparen op naam van uw kleinkind of op uw eigen naam

Let op: Als u Rabo Doelsparen wilt openen op naam van uw minderjarige kleinkind, dan heeft u toestemming nodig van een ouder of voogd. Is de ouder of voogd al klant bij de Rabobank? Neem dan contact op met de Rabobank van de ouder of voogd om uw mogelijkheden te bespreken.

Rente

Rabo DoelSparen is een spaarrekening met een afgesproken einddatum voor de inlegperiode. U ontvangt over elke inleg een eigen vaste rente tot aan de einddatum. U ontvangt elk jaar in januari de rente die u in het voorafgaande jaar hebt opgebouwd. Deze rente kunnen wij op uw rekening Rabo DoelSparen zetten. Als u de rente laat bijschrijven op Rabo DoelSparen, is dat ook een inleg op uw spaarrekening en krijgt u ook hierover een eigen vaste rente. Voor iedere inleg die u doet, wordt u geïnformeerd over de vaste rente die u hierover ontvangt.

Actuele rente

Looptijd
Rentepercentage
< 1 jaar0,05%*
1 tot 2 jaar0,05%*
2 tot 3 jaar0,05%*
3 tot 4 jaar0,05%*
4 tot 5 jaar0,10%*
5 tot 6 jaar0,15%*
6 tot 7 jaar0,25%*
7 tot 8 jaar0,30%*
8 tot 9 jaar0,50%*
9 tot 10 jaar0,60%*
10 tot 11 jaar0,80%*
11 tot 12 jaar1,00%*
12 tot 13 jaar1,20%*
13 tot 14 jaar1,30%*
14 tot 15 jaar1,40%*
15 tot 16 jaar1,50%*
16 tot 17 jaar1,55%*
17 tot 18 jaar1,60%*
18 tot 19 jaar1,70%*
19 tot 20 jaar1,75%*
20 tot 21 jaar1,80%*

Deze vaste rentetarieven gelden vanaf 1 december 2017. De vaste rente voor iedere inleg wordt bepaald aan de hand van de looptijd tussen de inlegdatum en de einddatum. Het rentepercentage over iedere inleg is vast vanaf de inlegdatum tot aan de afgesproken einddatum. Ook de jaarlijkse rentebijschrijving heeft een eigen vaste rente.

Als het tegoed Rabo DoelSparen na de einddatum op de rekening blijft staan, vergoeden wij vanaf de einddatum een variabele rente van 0,05%.* 

*Rentewijzigingen voorbehouden

Rentegarantie

Stort u binnen drie weken na het aanvragen een bedrag op de rekening? Dan geldt voor die storting het rentepercentage dat op het moment van aanvragen geldt. Is de rente voor dezelfde looptijd hoger op het moment van storten? Dan geldt voor die storting dat hogere rentepercentage. Voor stortingen na drie weken geldt het rentepercentage zoals in de rentetabel hierboven is aangegeven.

Kosten

Om een spaarrekening te openen, heeft u een betaalpakket van de Rabobank nodig. Hieraan zijn kosten verbonden. Voor de spaarrekening betaalt u niets.

Belasting over uw spaargeld

Het tegoed van uw Rabo DoelSparen is een bezitting in box 3. Is de rekeninghouder jonger dan 18 jaar? Dan rekent de Belastingdienst het tegoed toe aan (tenminste één van) de ouders.

Lees meer over belasting en box 3

Voorwaarden

Het is verstandig uzelf goed te informeren voordat u een spaarrekening opent. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Bekijk de productkenmerken en de algemene voorwaarden die voor Rabo DoelSparen gelden.