Rabo SpaarRekening

Storten en opnemen zoals u het wilt

 • tot 0,03% rente*
 • vrij opneembaar, zonder kosten
 • storten en opnemen, ook via uw Rabobank
 • variabele rente
 • papieren of digitale rekeningafschriften

* Rentewijzigingen voorbehouden.

Wilt u een Rabo SpaarRekening openen?
Neem dan contact met ons op via chat of telefoon. Of maak een afspraak.

Storten en opnemen op uw manier

Met de Rabo SpaarRekening kunt u geld opnemen en storten zoals u wilt, bijvoorbeeld:

 • bij de geldstortautomaat
 • via Rabo Internetbankieren
 • met de Rabo Bankieren App op uw tablet of smartphone
 • via de mobiele site
 • met de Rabofoon
 • met onze overschrijvingsformulieren of van een andere bank

U kunt uw tegoed op ieder moment kosteloos opnemen.

Kenmerken

 • Voor de Rabo SpaarRekening geldt geen minimuminleg. U kunt al sparen met een klein bedrag.
 • Wilt u meer dan € 1.000 contant opnemen? Dan kunnen wij u vragen dit ten minste drie werkdagen van te voren te laten weten.
 • De rente van de Rabo SpaarRekening is variabel en kan dus op ieder moment worden verhoogd of verlaagd.

Papieren rekeningafschriften

U ontvangt één keer per maand een papieren rekeningafschrift, behalve als er geen opname of storting is geweest sinds het laatste rekeningafschrift. Gebruikt u Rabo Internetbankieren, dan kunt u ervoor kiezen om geen papieren rekeningafschriften meer te ontvangen.

Inzicht in uw spaarrekening

 • U beheert uw spaarrekening met uw papieren rekeningafschriften, in Rabo Internetbankieren, de Rabo Bankieren App of met de Rabofoon. Online zijn de transacties van uw spaarrekening 15 maanden beschikbaar.
 • U ontvangt jaarlijks een Financieel Jaaroverzicht (FJO) met de gegevens voor de belastingaangifte. Het Financieel Jaaroverzicht ontvangt u via Berichten in Rabo Internetbankieren.
 • De door u opgebouwde rente en het actuele rentepercentage vindt u in Rabo Internetbankieren.

Depositogarantiestelsel

Binnen de gestelde grenzen valt het tegoed op uw rekening onder het depositogarantiestelsel. Dit betekent een maximumdekking van € 100.000 per rekeninghouder per bank.

Automatisch sparen

Automatisch sparen wat u overhoudt

Sparen op uw Rabo SpaarRekening wordt makkelijker met Rabo SaldoSparen. Met Rabo SaldoSparen boekt u het geld dat u overhoudt op uw Rabo betaalrekening automatisch over naar uw Rabo SpaarRekening.

 • Het is handig om het spaarmoment in te stellen op enkele dagen voordat het salaris wordt gestort. Zo voorkomt u dat uw volledige salaris naar uw spaarrekening wordt overgeboekt.
 • U kiest voor een maandelijkse overboeking, of eens per vier weken.
 • U kunt een bedrag instellen dat u minimaal op uw betaalrekening wilt laten staan om de kans op roodstaan te beperken.
 • U kunt ook een maximumbedrag instellen dat u per keer wilt overboeken. Staat dit bedrag op het opgegeven moment niet op uw rekening? Dan vindt geen overboeking plaats.

Automatisch een vast bedrag sparen

U kunt ook periodiek een vast bedrag sparen. U kiest zelf wanneer het spaarbedrag wordt overgemaakt van uw betaalrekening van de Rabobank naar uw Rabo SpaarRekening.

Rente

U ontvangt ieder jaar in januari de rente die u in het daaraan voorafgaande jaar heeft opgebouwd. Deze rente storten wij op de door u opgegeven renterekening bij de Rabobank, of op uw Rabo SpaarRekening.

Variabele spaarrente

De rente van de Rabo SpaarRekening is variabel en kan dus op ieder moment worden verhoogd of verlaagd.

Saldo Rente*
€ 0 tot € 20.000 0,03%
€ 20.000 tot € 100.000 0,03%
€ 100.000 tot € 5.000.000 0,03%
over het deel van het tegoed boven € 5.000.000 0,00%

* Rentewijzigingen voorbehouden. Deze rentetarieven gelden vanaf 20 augustus 2018.

Meer lezen over hoe wij de spaarrente berekenen

Kosten

Om een spaarrekening te openen heeft u een betaalpakket van de Rabobank nodig. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor de spaarrekening betaalt u niets.

Belasting over uw spaargeld

Het tegoed op uw rekening Rabo SpaarRekening is een bezitting in box 3. 

Lees meer over belasting en box 3

Voorwaarden

Voorwaarden

Als u een spaarrekening afsluit, is het verstandig u vooraf goed te informeren. Bekijk de productkenmerken en voorwaarden die aan de Rabo SpaarRekening verbonden zijn.

Productkenmerken en voorwaarden Rabo SpaarRekening

Contact

Rabobank