Rabo RegenboogRekening

Sparen of beleggen op welke naam?

Je wilt gaan sparen of beleggen voor je kind. Ga je dat op naam van je kind doen of op je eigen naam? Bekijk hier welke optie het beste past bij jouw wensen.

Sparen of beleggen op naam van je kind

De belangrijkste kenmerken voor sparen of beleggen op naam van je kind zijn:

  • Je kind is eigenaar van de spaarrekening of beleggingen.
  • Vanaf de 18e verjaardag beschikt je kind over het tegoed.
  • Je kunt slim gebruik maken van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling door regelmatig kleine bedragen over te maken.
  • Kom je te overlijden, dan is het tegoed voor je kind en hoeft je kind meestal geen erfbelasting te betalen.
  • Ga je failliet, dan is het tegoed voor je kind en valt het niet in de faillissementsboedel.
Meer over de kenmerken voor sparen of beleggen op naam van je kind

Eigenaarschap

Het tegoed op de spaarrekening of beleggingen is van je kind. Vanaf de 18e verjaardag kan je kind zelf over het tegoed beschikken. 

Wil je zelf bepalen wanneer het tegoed vrijkomt voor je kind? Dit kan door te schenken onder bewind met Rabo GeneratieSparenPlus. Je bepaalt zelf wanneer je kind over het tegoed mag beschikken. De einddatum kan ook tot na de 18e verjaardag liggen. Tot het tegoed vrijkomt, kan een opname alleen gedaan worden samen met de bewindvoerder.

Lees meer over Rabo GeneratieSparenPlus

Ouderlijk gezag

Tot de 18e verjaardag van je kind hebben de beide ouders toegang tot het tegoed van de spaarrekening of beleggingen. Dit geldt ook na een echtscheiding van ouders.

Schenkbelasting

Door regelmatig kleinere bedragen over te maken naar de spaarrekening of beleggingen van je kind, maak je slim gebruik van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling. Zo voorkom je dat je kind schenkbelasting moet betalen bij een grote schenking ineens.

Lees meer over schenkingsvrijstelling voor je kind

Openen van rekening

Voor het openen van een rekening voor je kind jonger dan 16 jaar, is de toestemming van de ouder of voogd nodig. Als wettelijke vertegenwoordiger bepaal je, zolang je kind minderjarig is, of je kind het tegoed mag gebruiken.

Erfbelasting

Wanneer je als ouder komt te overlijden, hoeft je kind meestal geen erfbelasting te betalen over het tegoed. Het tegoed staat namelijk al op naam van je kind. Zo voorkom je dat het tegoed bij je overlijden in de boedel valt en dat iemand anders dan je kind het tegoed erft.

Faillissement

Wanneer je een eigen bedrijf hebt en je gaat failliet, dan valt het tegoed dat staat op de rekening op naam van je kind niet in de faillissementsboedel.

Belasting

Het tegoed op de spaarrekening of beleggingen van je kind valt in box 3. Wanneer je kind jonger is dan 18 jaar, rekent de Belastingdienst het tegoed toe aan (ten minste één van) de ouders. Je betaalt alleen belasting als je netto vermogen meer is dan het heffingsvrije vermogen in box 3.

Meer over belasting en box 3

Sparen of beleggen op je eigen naam

De belangrijkste kenmerken voor sparen of beleggen voor je kind op je eigen naam zijn:

  • Jij bent eigenaar van de spaarrekening of beleggingen.
  • Bepaal zelf wanneer het tegoed vrijkomt.
  • Houd rekening met schenkbelasting als je een groot bedrag gaat schenken.
  • Kom je te overlijden, dan valt het tegoed in je nalatenschap.
  • Ga je failliet, dan valt het tegoed in de faillissementsboedel.
Meer over de kenmerken voor sparen of beleggen op je eigen naam

Eigenaarschap

De spaarrekening of beleggingen staat op jouw naam en het tegoed is jouw bezit. Je bepaalt zelf of en op welk moment je het tegoed schenkt aan je kind.

Schenkbelasting

Als je op eigen naam gaat sparen of beleggen komt er op een gegeven moment een mooi tegoed vrij voor je kind. Houd rekening met de jaarlijkse schenkingsvrijstelling op het moment dat je besluit om het tegoed te gaan schenken aan je kind. De vrijstelling bepaalt het maximum bedrag dat je belastingvrij aan je kind mag schenken. Bij overschrijding van de vrijstelling moet je kind schenkbelasting over het meerdere betalen.

Lees meer over schenkingsvrijstelling voor je kind

Openen rekening

Je kunt zelf een spaarrekening of beleggingsproduct openen waarop je vermogen gaat opbouwen voor je kind. Spaar je zelf met Rabo InternetSparen? Dan kun je er voor kiezen om op deze spaarrekening een spaarpotje te maken waarop je spaart voor je kind.

Meer over spaarpotjes

Erfbelasting

Als je komt te overlijden, dan valt het tegoed in je nalatenschap. Afhankelijk van het erfrecht komt het tegoed dan wel of niet toe aan je kind. Je kind betaalt dan mogelijk erfbelasting over het tegoed.

Faillissement

Wanneer je een eigen bedrijf hebt en je gaat failliet, dan valt het tegoed in de faillissementsboedel.

Vermogen kan invloed hebben op toeslagen

Het tegoed dat je opzij zet voor je kind op de spaarrekening of beleggingen is jouw vermogen. Als je vermogen hoger is dan een bepaald bedrag, dan kan dit invloed hebben op eventuele toeslagen die je ontvangt, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag.

Belasting

Het tegoed op de spaarrekening of beleggingen op jouw naam is een bezitting in box 3. Je betaalt alleen belasting als je netto vermogen meer is dan het heffingsvrije vermogen in box 3.

Lees meer over belasting en box 3

Start met sparen of beleggen voor je kind op je eigen naam