Aan de slag met sparen voor je kind

Als je wilt sparen voor je kind kun je sparen op je eigen naam  of sparen op naam van je kind. Voor beide mogelijkheden gelden verschillende regels.

Sparen op je eigen naam

Je beslist zelf of en wanneer je kind over het spaargeld mag beschikken.

  • De rekening staat op jouw naam en het spaargeld blijft jouw bezit. Je schenkt het op ieder moment aan je kind, of je gebruikt het zelf.
  • Het spaargeld is een bezitting in box 3. Je betaalt alleen belasting als je nettovermogen meer is dan je heffingsvrije vermogen. Om je nettovermogen te bepalen, tel je jouw bezittingen in box 3 bij elkaar op. Hier trek je jouw schulden in box 3 vanaf.
  • Als je overlijdt, valt het geld in je nalatenschap. Afhankelijk van het erfrecht komt het tegoed dan wel of niet toe aan je kind. Hij of zij betaalt dan mogelijk erfbelasting over het spaargeld. Als je failliet gaat, valt het tegoed op deze rekening in de faillissementsboedel.
  • Houd rekening met de jaarlijkse schenkingsvrijstelling op het moment dat je gaat schenken aan je kind. Die vrijstelling bepaalt het maximum bedrag dat je belastingvrij aan je kind mag schenken. Bij overschrijding van de vrijstelling krijg je te maken met schenkbelasting.

Meer over de schenkingsvrijstelling op de website van de Belastingdienst

Sparen op naam van je kind

  • Wanneer je kind 18 jaar wordt, bepaalt hij of zij zelf wat er met het tegoed op de spaarrekening gebeurt.
  • Bij een spaarrekening op naam van je kind is het geld op de rekening vermogen van het kind zelf. Je voorkomt zo dat je kind schenkbelasting moet betalen.
  • Heb je met meerdere personen het ouderlijk gezag over je kind? Dan kun je beiden de spaarrekening en het tegoed gebruiken. Dit geldt ook na een echtscheiding.
  • Voor het openen van een rekening voor een kind jonger dan 18 jaar, is jouw toestemming nodig. Als wettelijk vertegenwoordiger bepaal je, zolang hij of zij minderjarig is, of je kind het geld mag gebruiken.
  • Als je overlijdt hoeft er meestal geen erfbelasting te worden betaald. Het geld staat dan al op naam van je kind. Je voorkomt hiermee dat het spaartegoed bij je overlijden in de boedel valt en dat iemand anders dan je kind het tegoed erft.
  • Het tegoed op de spaarrekening valt in box 3. Is de rekeninghouder jonger dan 18 jaar? Dan rekent de Belastingdienst het tegoed toe aan (ten minste één van) de ouders. Je betaalt alleen belasting als je nettovermogen meer is dan je heffingsvrije vermogen. Om je nettovermogen te bepalen, tel je je bezittingen in box 3 bij elkaar op en trek je daar je schulden in box 3 vanaf.