Sparen op naam van uw kind of op uw eigen naam

Voor de twee situaties gelden verschillende regels

Als u wilt sparen voor uw kind, dan kunt u:

 • sparen op een spaarrekening op uw eigen naam
 • sparen op een spaarrekening op naam van uw kind

Voor de twee mogelijkheden gelden verschillende regels.

Sparen op een rekening op uw eigen naam

U beslist zelf of en wanneer uw kind over het spaargeld mag beschikken.

 • De rekening staat op uw naam en het spaargeld blijft uw bezit. U kunt het ieder moment schenken aan uw kind, of u kunt het zelf gebruiken.
 • Houd rekening met de jaarlijkse schenkingsvrijstelling op het moment dat u gaat schenken aan uw kind. Die vrijstelling bepaalt het maximum dat u belastingvrij aan uw kind mag schenken. Bij overschrijding van de vrijstelling krijgt u te maken met schenkbelasting.
 • Het spaargeld is een bezitting in box 3. U betaalt alleen belasting als uw nettovermogen meer is dan uw heffingsvrij vermogen. Om uw nettovermogen te bepalen telt u uw bezittingen in box 3 bij elkaar op en trekt u uw schulden in box 3 ervan af.
 • Als u overlijdt, valt het geld in uw nalatenschap. Afhankelijk van het erfrecht komt het tegoed dan wel of niet toe aan uw kind. Hij of zij betaalt dan mogelijk erfbelasting over het spaargeld. Ook als u failliet gaat, valt het tegoed op deze rekening in de faillissementsboedel.

Sparen op een rekening op naam van uw kind

 • Wanneer uw kind 18 jaar wordt, bepaalt hij of zij zelf wat er met het tegoed op de spaarrekening gebeurt.
 • Bij een spaarrekening op naam van uw kind is het geld op de rekening vermogen van het kind zelf. U voorkomt zo schenkbelasting die uw kind mogelijk zou moeten betalen, als u het bedrag later ineens zou schenken. Houd rekening met de jaarlijkse schenkingsvrijstelling. Die vrijstelling bepaalt het maximum dat u belastingvrij voor uw kind mag sparen.

Meer lezen over de schenkingsvrijstelling op de website van de Belastingdienst

 • Heeft u met meerdere personen het ouderlijk gezag over uw kind? Dan kan ieder van u de spaarrekening en het tegoed in zijn eentje gebruiken. Dit geldt bijvoorbeeld ook na een echtscheiding.
 • Voor het openen van een rekening voor een kind jonger dan 18 jaar, is uw toestemming nodig. Als wettelijk vertegenwoordiger bepaalt u of het kind het geld mag gebruiken zolang hij minderjarig is.
 • Als u overlijdt hoeft meestal geen erfbelasting te worden betaald. Het geld staat dan al op naam van uw kind. U voorkomt hiermee bijvoorbeeld dat het spaartegoed bij uw overlijden in de boedel valt en dat iemand anders dan uw kind het tegoed erft.
 • Het tegoed op de spaarrekening is een bezitting van de rekeninghouder in box 3. Is de rekeninghouder jonger dan 18 jaar? Dan rekent de Belastingdienst het tegoed toe aan (ten minste één van) de ouders. U betaalt dan alleen belasting als uw nettovermogen meer is dan uw heffingsvrij vermogen. Om uw nettovermogen te bepalen telt u uw bezittingen in box 3 bij elkaar op en trekt u uw schulden in box 3 ervan af.

Rabo GeneratieSparenPlus

Met Rabo GeneratieSparenPlus kunt u nu al een deel van uw vermogen schenken aan uw kind. Uw kinderen kunnen alleen geld opnemen na uw toestemming, ook wanneer ze 18 jaar of ouder zijn. U kunt daarbij gebruik maken van fiscale schenkingsvrijstellingen. U voorkomt hiermee dat uw kinderen later erfbelasting moeten betalen over deze bedragen.

Meer lezen over Rabo GeneratieSparenPlus

Contact

Rabobank