Veilig bankieren

Valse e-mail

Criminelen 'vissen' naar uw persoonlijke gegevens. U ontvangt bijvoorbeeld een mail van iemand die zich voordoet als de Rabobank. Men probeert u te verleiden om uw persoonlijke gegevens achter te laten. Vervolgens wordt u gebeld door 'de bank': een oplichter probeert met een mooi verhaal uw beveiligingscodes te krijgen (babbeltruc). Degene die belt, weet vaak heel veel van u.

Als u een valse e-mail, sms of betaalverzoek krijgt

Bent u makkelijk op te lichten?

Wij willen iedereen zelfstandig en veilig leren bankieren. Onze hulpmiddelen helpen u alert te zijn op verdachte situaties tijdens het bankieren. Eén van deze hulpmiddelen is de veiligbankierenquiz, deze quiz stelt u een aantal vragen en maken u alert op fraude – en oplichtingspogingen.

Doe de quiz

Vijf principes voor veilig bankieren

Als u zich aan de vijf principes voor veilig bankieren houdt, loopt u minder kans om slachtoffer te worden van fraude.

  • houd uw beveiligingscodes geheim
  • laat een ander nooit uw bankpas gebruiken
  • zorg voor goede beveiliging van uw apparatuur
  • controleer uw bankrekening
  • meld incidenten bij uw bank en volg de aanwijzingen op

De vijf principes voor veilig bankieren zijn opgesteld door de Betaalvereniging Nederland en de Consumentenbond. Ze gelden voor particuliere klanten van alle Nederlandse banken.

Meer lezen op Veiligbankieren.nl

Vijf principes voor veilig bankieren

Als u zich aan de vijf principes voor veilig bankieren houdt, loopt u minder kans om slachtoffer te worden van fraude.

  • houd uw beveiligingscodes geheim
  • laat een ander nooit uw bankpas gebruiken
  • zorg voor goede beveiliging van uw apparatuur
  • controleer uw bankrekening
  • meld incidenten bij uw bank en volg de aanwijzingen op

De vijf principes voor veilig bankieren zijn opgesteld door de Betaalvereniging Nederland en de Consumentenbond. Ze gelden voor particuliere klanten van alle Nederlandse banken.

Meer lezen op Veiligbankieren.nl