Verzekeringsadvies en -kosten

Arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekering

Gratis oriëntatiegesprek

Heeft u interesse in een arbeidsongeschiktheidsverzekering of overlijdensrisicoverzekering, dan kunt u een afspraak maken voor een gratis (telefonisch) oriëntatiegesprek bij uw Rabobank. U kunt daarin aangeven wat uw wensen zijn. 

U bepaalt daarna zelf of u kiest voor een betaald adviesgesprek. Wilt u een advies, dan bepaalt u samen met uw adviseur welke vorm - uitgebreid of compact - het beste aansluit bij uw situatie.

U kunt ook kiezen voor het aanvragen van de verzekering zonder advies.

Met of zonder advies

Uitgebreid advies

Compact advies

Zonder advies

Geschikt als u:

 • inzicht wilt in de financiële situatie van nabestaanden nu en na overlijden (ook geschikt als u ondernemer bent en een oplossing zoekt voor uw partner)
 • inzicht wilt in uw financiële situatie als u als ondernemer arbeidsongeschikt raakt
 • advies wilt over verschillende oplossingen en een berekening van de gevolgen voor uw netto besteedbaar inkomen
 • advies wilt over de concrete invulling (denk bijvoorbeeld aan de looptijd) 

Geschikt als u:

 • weet of er na overlijden een inkomenstekort voor nabestaanden is en hoe hoog dat tekort is
 • weet welk product u wilt afsluiten en advies wilt over de concrete invulling (denk bijvoorbeeld aan de looptijd)
 • voor zakelijke doeleinden een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten 

Geschikt als u:

 • weet of er na overlijden of bij arbeidsongeschiktheid een inkomenstekort is en hoe groot dat tekort is
 • weet welke productinvulling u wilt
 • voldoende kennis heeft over het product dat u wilt afsluiten

Uitgebreid advies

Compact advies

Na het adviesgesprek ontvangt u een uitgebreid adviesrapport met onder andere:

 • inzicht in de financiële situatie van uw gezin, nu en na een overlijden
 • advies over het realiseren van uw doelen en wensen
 • inzicht in uw financiële situatie als u het advies van de Rabobank opvolgt

Soms is compact advies minder geschikt en stellen we u voor om te kiezen voor uitgebreid advies. Bijvoorbeeld als u:

 • geen pensioen opbouwt via uw werkgever
 • een echtscheiding achter de rug heeft waarbij uw ex-partner recht heeft op een deel van het nabestaandenpensioen
 • ondernemer bent en uw nabestaande afhankelijk is van uw inkomen

Kosten

Kosten compact advies Kosten uitgebreid advies Kosten zonder advies
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Advieskosten Niet van toepassing € 750 -
Advieskosten directeur-grootaandeelhouders (DGA) Niet van toepassing € 825 -
Afsluitkosten Niet van toepassing € 75 € 295
Onderhoudskosten (periodiek) Niet van toepassing € 25 per maand € 75 per jaar
Overlijdensrisicoverzekering
Advieskosten € 200 € 675 -
Advieskosten zakelijke overlijdensrisicoverzekering € 300 Niet van toepassing -
Afsluitkosten € 75 € 75 € 125
Onderhoudskosten (periodiek) € 25 per jaar € 25 per jaar € 0

 • Heeft u na 1 januari 2017 al een uitgebreid advies van ons gehad? Dan betaalt u € 405 voor uitgebreid advies.
 • Plant u tijdens een uitgebreid adviesgesprek direct een vervolggesprek in? Dan betaalt u hiervoor € 135.
 • Heeft u al een arbeidsongeschiktheidsverzekering via de Rabobank en wilt u deze oversluiten naar het InkomensZekerPlan van Interpolis? Dan betaalt u hiervoor € 100 advieskosten.

Onderhoudskosten

Deze kosten betaalt u tijdens de volledige looptijd van de verzekering. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld kosten van de Rabobank en het tonen van informatie in Rabo Internetbankieren. En ook als u vragen heeft, kunt u bij ons terecht: online, telefonisch en bij uw Rabobank.

Zakelijke Overlijdensrisicoverzekering

Een zakelijke Overlijdensrisicoverzekering kunt u alleen afsluiten na compact advies of na een zakelijk financieringsadvies. U betaalt in dat laatste geval geen aanvullende advieskosten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de kosten van onze dienstverlening en wat we voor u kunnen betekenen? Lees dan de brochure Uw advies bij de Rabobank en het Dienstverleningsdocument Risico's afdekken. In de brochure Dienstverlening Verzekeren vindt u meer informatie over de bemiddeling van de Rabobank bij schade- en zorgverzekeringen.

Advies over overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

Dienstverlening Verzekeren

Contact

Rabobank