Beleggingsverzekering

Past uw beleggingsverzekering nog bij uw situatie?

Beleggingsverzekeringen zijn er in verschillende soorten en maten. Het doel van een beleggingsverzekering is om vermogen op te bouwen, bijvoorbeeld voor het aflossen van een hypotheek of als aanvulling op het pensioen. Het belangrijkste kenmerk is dat de premie (deels) wordt belegd. Het vermogen dat daarmee wordt opgebouwd is mede afhankelijk van het rendement van die beleggingen. Dat betekent dat er geen zekerheid is over de opbrengst op de einddatum.

We willen u graag een helder beeld geven van de werking van een beleggingsverzekering. Daarmee kunt u bepalen of uw beleggingsverzekering nog steeds goed aansluit bij uw situatie, wensen en doelen. In onderstaande animatie leggen we u uit wat er met uw premie gebeurt en hoe het komt dat sommige beleggingsverzekeringen minder vermogen opbouwen dan verwacht.

Samen bepalen of u uw doel bereikt

Ontwikkelt uw huidige beleggingsverzekering zich voldoende om het doel te realiseren?

Zo werkt een beleggingsverzekering

Wat bepaalt de vermogensopbouw?

De waardeontwikkeling van een beleggingsverzekering hangt af van een aantal factoren. Dit zijn de belangrijkste factoren:

 • Beleggingsresultaten
  Het beleggingsresultaat heeft grote invloed op de prestaties van de beleggingsverzekering. Beleggingen zijn gericht op een goed rendement, maar het resultaat is onvoorspelbaar. Of beleggen positief uitpakt, hangt onder meer af van het soort beleggingen en de periode waarin de beleggingsverzekering loopt. Beleggen kan goede rendementen opleveren, maar er kleven risico's aan.
 • Risicodekkingen in de verzekering
  Bij een beleggingsverzekering worden vaak aanvullende verzekeringen afgesloten. Deze garanderen bijvoorbeeld een verzekerd bedrag dat uitgekeerd wordt bij eerder overlijden. Hier betaalt u een verzekeringspremie voor. De hoogte daarvan wordt elke maand vastgesteld en is afhankelijk van het verschil tussen het opgebouwde vermogen en het verzekerd bedrag. Hoe groter dit verschil, hoe hoger de premie. Bovendien wordt de premie ook duurder naarmate u ouder wordt. Het kan dus zijn dat er een steeds hogere verzekeringspremie wordt ingehouden, waardoor het opgebouwde vermogen steeds kleiner wordt.
 • Kosten
  De hoogte van de kosten voor de beleggingsverzekering, wanneer en de wijze waarop deze in rekening worden gebracht, verschillen per product. Dit heeft invloed op het vermogen binnen de beleggingsverzekering. Welke kosten voor uw verzekering gelden en hoe deze ingehouden worden vindt u meestal op uw polis of in de voorwaarden van de verzekering.
 • Looptijd
  Beleggingsverzekeringen zijn ingericht op een lange looptijd. Een korte looptijd in een ongunstige periode kan zorgen voor een negatief resultaat.

Welke mogelijkheden zijn er om te wijzigen?

Als de verwachte eindopbrengst van uw beleggingsverzekering tegenvalt, dan is het raadzaam actie te ondernemen. De meeste beleggingsverzekeringen kunnen gewijzigd worden. Het is daarbij van belang om inzicht te krijgen in uw persoonlijke en financiële situatie. Het afwegen van de risico’s en het bepalen van uw doelen zijn daarbij van belang. De adviseurs bij de Rabobank helpen u graag bij deze afweging, zodat het past bij uw financiële situatie in de toekomst.

In basis zijn er drie mogelijkheden met de beleggingsverzekering:

 1. de beleggingsverzekering in de huidige vorm voortzetten
 2. de beleggingsverzekering aanpassen
 3. de beleggingsverzekering beëindigen

Vaak voorkomende wijzigingsmogelijkheden die gebruikt worden om een beleggingsverzekering aan te passen zijn:

 • Premie verhogen
  Verzekeraars bieden soms de mogelijkheid om de premie voor uw beleggingsverzekering te verhogen. Zo bouwt u meer vermogen op in de beleggingsverzekering en dat kan helpen bij het realiseren van uw doelen. Premie verhogen kan fiscaal nadelig zijn.
 • Switchen van beleggingsfondsen
  Het kan verstandig zijn om binnen uw beleggingsverzekering te kiezen voor een andere beleggingsmix die aansluit bij uw doelen en risicobereidheid. Het verwachte rendement en het risico van uw huidige beleggingsfondsen kan namelijk niet meer aan uw wensen voldoen. Het wijzigen van uw beleggingen wordt switchen genoemd.
 • Verzekering (tijdelijk) premievrij maken
  Bij premievrij maken stopt alleen de premiebetaling (inleg), terwijl uw verzekering gewoon blijft doorlopen. Zo heeft u op korte termijn meer financiële ruimte, maar omdat u geen geld inlegt wordt er minder vermogen opgebouwd. Meestal blijft u ook maandelijks kosten voor de verzekering betalen. Bij tegenvallende beleggingsresultaten kan het zijn dat de waarde van de polis juist afneemt Premievrij maken kan ook fiscaal nadelig zijn.
 • Overlijdensrisicodekking verlagen of uit de verzekering halen
  Als u een aanvullende overlijdensrisicodekking heeft in uw beleggingsverzekering, ontvangt u een verzekerd bedrag als u of uw partner eerder komt te overlijden. Hiervoor betaalt u verzekeringspremie. Het is mogelijk om deze overlijdensrisicodekking te verlagen of de aanvullende overlijdensrisicodekking helemaal te laten vervallen. U bouwt dan meer vermogen op, omdat u minder verzekeringspremie betaalt.
 • Beleggingsverzekering beëindigen
  Het kan zijn de beleggingsverzekering niet meer aansluit op uw wensen en dat u de beleggingsverzekering wilt beëindigen. In dat geval krijgt u het opgebouwde vermogen uitbetaald, minus eventuele kosten. Veel verzekeraars brengen geen kosten in rekening voor het beëindigen van de polis. Het beëindigen (afkopen) van uw beleggingsverzekering is niet altijd de beste keus. Zo kan het beëindigen van de verzekering fiscaal nadelig zijn.
 • Oversluiten naar een ander product
  Het kan zijn dat uw beleggingsverzekering niet meer aansluit op uw situatie en dat u liever kiest voor een ander product. Daarbij is het altijd belangrijk om te kijken naar uw doelen en de risico’s die u wilt lopen.

Zoals u ziet, zijn er meerdere mogelijkheden om uw beleggingsverzekering weer af te stemmen op uw wensen. We kijken daarom graag samen met u of aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn en welke beter aansluiten op uw situatie. U kunt daarvoor een afspraak maken met een Rabobank adviseur.

Wat kunt u verwachten van een gesprek?

Als u wilt weten of uw beleggingsverzekering nog bij u past, dan kunt u een afspraak maken. Een Rabobank adviseur neemt tijdens dit gesprek uw persoonlijke en financiële situatie met u door. U krijgt vervolgens een advies mee naar huis. Voor dit gesprek worden geen kosten gerekend.

Wat betekent dit voor u?
Als u uw beleggingsverzekering wilt afstemmen op uw huidige financiële situatie, dan doorlopen we met u de volgende stappen:

 • Stap 1 - U ontvangt een uitnodigingsbrief
  U heeft van ons een brief gehad over uw beleggingsverzekering. Hierin nodigen we u uit voor een kosteloos gesprek met een adviseur van de Rabobank. Heeft u geen brief ontvangen, maar wilt u toch advies over uw beleggingsverzekering? Laat dan via de oranje knop uw gegevens achter, dan bellen we u terug voor een afspraak.
 • Stap 2 - We bellen u voor een afspraak
  We bellen u voor het maken van een afspraak. In dit telefoongesprek leggen we uit wat u van het persoonlijk gesprek met de adviseur kunt verwachten. We inventariseren welke vragen u heeft en wat u belangrijk vindt om te bespreken. Afhankelijk van uw behoeften en wensen zullen we u in dit gesprek ook aangeven en toelichten welke actuele gegevens wij ter voorbereiding willen ontvangen voor het gesprek. Denk daarbij aan gegevens over inkomsten, pensioenvoorziening en uw gezinssituatie.
 • Stap 3 - U ontvangt een afspraakbevestiging 
  Kiest u voor een adviesgesprek, dan ontvangt u na het telefoongesprek een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraak.  We plannen een tijd in die u schikt. Dat kan ook in de avonden of weekenden. Het gesprek duurt doorgaans een tot anderhalf uur. In de brief bevestigen we ook welke gegevens we u gevraagd hebben toe te sturen voorafgaand aan het gesprek. Met deze gegevens bereiden we het gesprek voor, zodat het advies aansluit bij uw financiële situatie.
 • Stap 4 – In gesprek met de adviseur 
  Tijdens het gesprek bespreken we uw financiële situatie en stellen we samen uw wensen en doelen vast. Hierin nemen we de ontwikkeling van uw beleggingsverzekering mee. Op basis van deze inventarisatie brengen we uw mogelijkheden in beeld. We stellen samen vast of er aanpassingen gewenst zijn en welke wijziging voor u het beste is. Aan de hand van ons advies en uw keuzes werkt de adviseur uw persoonlijk adviesrapport uit. Dit rapport krijgt u aan het einde van het gesprek mee.
 • Stap 5 – Uw beleggingsverzekering aangepast
  Als het uw keuze is om aanpassingen aan te brengen, ontvangt u daarvoor de benodigde documenten. Daarmee geeft u ons opdracht de aanpassing uit te voeren. Als de aanpassing verwerkt is ontvangt u een bevestiging daarvan.

Samen bepalen of u uw doel bereikt

Ontwikkelt uw huidige beleggingsverzekering zich voldoende om het doel te realiseren?

Contact

Rabobank