Overlijdensrisicoverzekering

Voorkom financiële zorgen voor wie u lief is

 • 99% wordt medisch geaccepteerd
 • dagelijks opzegbaar, u zit dus nergens aan vast
 • zelf online aanvragen of met advies

Neem contact met mij op

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Met een overlijdensrisicoverzekering (ORV) krijgen uw partner, kinderen of familie een geldbedrag als u overlijdt. Of krijgt u een uitkering als uw partner overlijdt. 

 • Om de hypotheek of een andere schuld af te lossen.
 • Of als u huurt, de huur te blijven betalen.

Zo kan uw gezin in het huis blijven wonen, ondanks het wegvallen van een deel van het gezinsinkomen.  

Er zijn meer redenen om te kiezen voor een ORV. Een eenmalig geldbedrag kan uw gezin ook helpen het leven weer ‘op de rit’ te krijgen als zij achterblijven. Zo kan uw gezin de kosten betalen voor bijvoorbeeld:

 • meer kinderopvang
 • een tijdje onbetaald verlof voor uw partner
 • de studie van uw kind
 • of hulp in huis

Waarom de Interpolis Overlijdensrisicoverzekering?

Uw nabestaanden ontvangen bij uw overlijden eenmalig een bedrag. Zij bepalen zelf hoe zij de uitkering gebruiken. Tenzij uw verzekering verpand is.   

U betaalt nooit te veel. Uw premie hoort iedere maand bij uw leeftijd en het verzekerd bedrag in die maand. U betaalt dus iedere maand een andere premie. 

Bij start van de verzekering weet u alle premies al. Laat u de verzekering én uw rookgedrag ongewijzigd, dan staan die premies ook vast. Zo weet u precies waar u aan toe bent. 

In veel gevallen verzekert u al voor een paar euro per maand een behoorlijk bedrag.  

Heeft u al een Interpolis Overlijdensrisicoverzekering?

Dan kan overstappen naar de nieuwe Interpolis overlijdensrisicoverzekering interessant zijn. U kunt zelf online de ORV aanvragen zonder advies. Of u kunt bellen voor een adviesgesprek. Nadat u het nieuwe verzekeringsbewijs heeft ontvangen, kunt u uw huidige overlijdensrisicoverzekering opzeggen.

Welk verzekerd bedrag past bij mij?

Kenmerken

 • keuze uit een gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
 • minimale looptijd één jaar
 • eindigt uiterlijk als de verzekerde 75 jaar wordt

Past een gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag bij mij?

Gelijkblijvend bedrag

 • verzekerd bedrag blijft gelijk tijdens de gehele looptijd
 • vaste uitkering, ongeacht het moment van overlijden

Dalend bedrag

 • verzekerd bedrag daalt tijdens de looptijd van de verzekering
 • als u aan het begin van de looptijd overlijdt, is de uitkering hoger
 • u kunt kiezen voor een lineair- of annuïtair dalend verzekerd bedrag

99% medisch geaccepteerd

Bij uw aanvraag vraagt Interpolis u een aantal medische vragen online te beantwoorden. Dit kost u slechts 10 minuten. Waar en wanneer het u uitkomt. 

Interpolis vraagt niet naar ziekten in de familie en erfelijke aanleg. U kunt meestal ook bij Interpolis terecht als u chronisch ziek bent. Een gevaarlijk beroep of een gevaarlijke sport is voor Interpolis geen probleem.

Verzekert u meer dan € 500.000? Dan kan het zijn dat een medische keuring nodig is. Als u de gezondheidsverklaring instuurt, ziet u dit meteen. 

Uit de medische vragen of keuring blijkt soms dat de kans op overlijden tijdens de looptijd van de verzekering groter is. Hierdoor kan het nieuwe premievoorstel afwijken van de eerste offerte. Dit gebeurt slechts in 3% van de gevallen. 

Meer informatie over de medische procedure op Interpolis.nl

Dekkingen

Wanneer keert Interpolis uit?

Uw nabestaande(n) krijgt of krijgen een uitkering als u overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Daarna wordt de verzekering beëindigd.

Wanneer keert Interpolis minder of niet uit?

In sommige gevallen keert Interpolis minder uit. Bijvoorbeeld:

 • als niet alle premies zijn betaald
 • als de verzekerde rookt terwijl er premie werd betaald voor een niet-roker
 • als de verzekeringsnemer of de verzekerde ons verkeerde of misleidende informatie gaf
 • bij terrorisme
 • bij oorlog 
  Overlijdt de verzekerde tijdens een goedgekeurde missie door Ministerie van Defensie? Dan keert de verzekering alleen uit als deze is gekoppeld aan de hypotheek. De maximale uitkering is € 400.000. Verzekeraars maakten hierover speciale afspraken met het Ministerie van Defensie.

In sommige gevallen keert Interpolis niet uit. Bijvoorbeeld:

 • als de verzekerde in een land is waarvoor een negatief reisadvies geldt
 • als de verzekerde in een buitenlands leger dient
 • als de verzekerde terroristische handelingen uitvoert
 • als de verzekeringsnemer of de verzekerde ons verkeerde of misleidende informatie gaf
 • in geval van zelfdoding, als dit gebeurt binnen twee jaar na het afsluiten van de verzekering

Meer hierover leest u bij vraag 48 en 49 van de voorwaarden.

Kosten

De hoogte van uw maandpremie voor de overlijdensrisicoverzekering is onder andere afhankelijk van:

 • uw leeftijd
 • uw rookgedrag
 • uw gezondheid, die bij de start van de verzekering wordt beoordeeld
 • het bedrag dat u wilt verzekeren
 • of u kiest voor een dalend of vast verzekerd bedrag

U betaalt elke maand een andere premie, afhankelijk van uw leeftijd en het verzekerde bedrag op dat moment. Op deze manier betaalt u altijd precies waarvoor u verzekerd bent.

Bij het berekenen van uw premie krijgt u de totale premie* te zien, berekend over de hele looptijd. 

*Deze premie is inclusief verzekeringskosten. Deze bestaan uit een vast bedrag van € 1,20 per maand, én € 0,15 voor iedere € 10.000 die verzekerd wordt.

Bereken uw premie

Zelf online aanvragen

Wilt u financiële zekerheid voor uw nabestaanden regelen met een ORV, dan kunt u deze zelf online aanvragen. Er worden dan geen advieskosten in rekening gebracht. Tijdens de looptijd van de verzekering bepaalt u zelf of de verzekering nog past bij uw situatie.

Gratis oriëntatiegesprek

U kunt ook bellen voor een gratis oriëntatiegesprek bij uw Rabobank. U kunt daarin aangeven wat uw wensen zijn. Na het oriëntatiegesprek bepaalt u zelf of u kiest voor een adviesgesprek.  

Kosten adviesgesprek

Voor een uitgebreid adviesgesprek betaalt u advieskosten. 

Advies over overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Afsluitkosten

Als u deze verzekering afsluit, betaalt u afsluitkosten. Na het afsluiten van dit product betaalt u periodieke onderhoudskosten. Als u zonder advies online een ORV afsluit betaalt u alleen de afsluitkosten.

Meer informatie over advies-, afsluit- en onderhoudskosten

Hieronder ziet u een gemiddelde voorbeeldpremie per maand voor een niet-roker.

Leeftijd: 20 jaar Leeftijd: 40 jaar
Verzekerd bedrag:
€ 75.000

Lineair dalend
Annuïtair dalend
Gelijkblijvend€ 3,28
€ 4,25 
€ 8,89€ 5,24
€ 6,23
€ 13,23
Verzekerd bedrag:
€ 150.000

Lineair dalend 
Annuïtair dalend 
Gelijkblijvend€ 5,31
€ 7,21 
€ 15,46€ 9,15
€ 11,06 
€ 23,41

Voorwaarden

We raden u aan de voorwaarden te lezen voordat u de Overlijdensrisicoverzekering van Interpolis afsluit.

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Wie kan deze verzekering aanvragen?

 • iedere inwoner van Nederland vanaf 18 jaar
 • minimale leeftijd van de verzekerde: 15 jaar
 • maximale leeftijd van de verzekerde bij aanvang van de verzekering: 67 jaar

Verschil tussen advies en zelf online aanvragen

Met uitgebreid advies

Online aanvragen

Als u:

 • inzicht wilt in de financiële situatie van uw nabestaanden nu en na overlijden
 • advies wilt over verschillende oplossingen en een berekening van de gevolgen voor uw netto besteedbaar inkomen
 • advies wilt over de concrete invulling van de overlijdensrisicoverzekering (bijvoorbeeld de hoogte van het verzekerde bedrag, de vorm en de looptijd)

Als u:

 • weet met welk doel u de overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten 
 • weet welk bedrag u wilt verzekeren, met welke looptijd en in welke vorm
 • en of u daar zelfstandig keuzes in kunt maken.

Hieronder ziet u de verschillen tussen zelf online aanvragen en met advies.

Uitgebreid advies Zonder advies
Uw financiële situatie nu en in de toekomst bepalen

-
Adviesrapport

-
Aanvullend advies tijdens looptijd op uw verzoek

-

Verzekerd bedragMaximaal € 2.000.000Maximaal € 500.000*
Advieskosten€ 675-
Afsluitkosten€ 75 eenmalig€ 125 eenmalig
Onderhoudskosten€ 25 per jaar-
Wijzigingskosten--

* Wilt u meer dan € 500.000 verzekeren? Neem dan contact met ons op.

Wijzigen

Wilt u de verzekering wijzigen of veranderen uw gegevens, geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw Rabobank. Bij een verhoging van het risico moet een nieuwe medische vragenlijst ingevuld worden.

Stopzetten

Wilt u de verzekering stopzetten, geef dit door aan uw Rabobank. U kunt de verzekering op iedere dag van de maand stoppen. Als u voor de rest van de maand al heeft betaald, krijgt u premie terug.

Is de Interpolis Overlijdensrisicoverzekering iets voor mij?

Wilt u meer weten over de overlijdensrisicoverzekering, bel dan voor een gratis  oriëntatiegesprek of bereken nu snel online uw premie.

Bij het berekenen van uw premie ziet u de totale premie, berekend over de hele looptijd.

Neem contact met mij op

Overlijdensrisicoverzekering zelf online afsluiten, zonder advies

Uw overlijdensrisico en verpanding

Uw verzekering verpanden

 • U kunt de verzekering verpanden. Wij of een andere geldgever vragen hier vaak om. De geldgever is dan de ‘pandhouder’. De geldgever wil er zeker van zijn dat de schuld wordt terugbetaald. Bij een hypotheek bijvoorbeeld. 
 • Overlijdt de verzekerde? Dan krijgt de geldgever de uitkering. Of een deel van de uitkering. Blijft er een bedrag over nadat de schuld is terugbetaald? Dan keert Interpolis dat uit aan de begunstigde(n).
 • Is de verzekering verpand? En wilt u iets aan de verzekering veranderen? Of wilt u de verzekering stoppen? Dat kan alleen met toestemming van de pandhouder.
 • Wilt u de polis verpanden? Dit kan alleen als u de polis via een adviseur van uw bank aanvraagt. U kunt de polis in dat geval niet zelf online aanvragen.

Soms is een betalingsopdracht handig

 • In een betalingsopdracht staat dat de uitkering naar de 1e begunstigde gaat. En dus niet naar de pandhouder. Uit naam van deze begunstigde maken we het bedrag van de verpanding vervolgens over naar de pandhouder. Deze begunstigde tekent daarvoor de betalingsopdracht.
 • Een betalingsopdracht wordt vaak gemaakt omdat dit gunstiger is voor erfbelasting. Of een betalingsopdracht zinvol is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Een notaris kan u hierover adviseren.

Belastingen en de overlijdensrisicoverzekering

Wij geven u hier algemene informatie. Ga voor meer informatie naar www.belastingdienst.nl.

De eenmalige uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering kan gevolgen hebben voor het ontvangen van toeslagen (zoals zorgtoeslag), subsidies (zoals huursubsidie) of de vermogensrendementsheffing.

Inkomstenbelasting

U betaalt geen inkomstenbelasting over uw overlijdensrisicoverzekering. De premie is niet aftrekbaar voor inkomstenbelasting. En uw nabestaanden betalen over een uitkering geen inkomstenbelasting.

Erfbelasting

Het kan zijn dat uw nabestaanden erfbelasting moeten betalen over de uitkering. Dat hangt af van hun persoonlijke situatie. Er gelden namelijk vrijstellingen:

 • Van € 643.194 (2018) voor gehuwden en geregistreerde partners.
 • Van € 20.371 (2018) voor kinderen en kleinkinderen

U kunt erfbelasting voor uw partner voorkomen

U kunt erfbelasting voor uw partner voorkomen door uw partner de verzekering op uw leven te laten sluiten in de volgende situaties:

 • U bent getrouwd onder huwelijkse voorwaarden.
 • U hebt een geregistreerd partnerschap onder huwelijkse voorwaarden.
 • U woont samen en hebt daarover verder geen afspraken gemaakt.

Vaak sluiten partners een overlijdensrisicoverzekering af op het leven van elkaar. U hebt dan allebei een verzekering afgesloten. We noemen dat ‘kruislings afsluiten’.

Sluit u de verzekering wel op uw eigen leven af? 

Dan kunt u ook erfbelasting voor uw partner voorkomen. U moet dan 3 dingen regelen:

 • U hebt in de huwelijkse voorwaarden of partnervoorwaarden afspraken staan over de premieverschuldigdheid. Dat regelt u bij de notaris.
 • U hebt bij het afsluiten premieverschuldigdheid aangevraagd. En hiervoor getekend.
 • Interpolis heeft op het verzekeringsbewijs gezet dat premieverschuldigdheid van toepassing is.

Soms kunt u erfbelasting voor uw partner niet voorkomen

In de volgende situaties telt de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering altijd mee voor de erfbelasting:

 • U bent getrouwd in gemeenschap van goederen. Of u heeft een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen. Dan gaat de belastingdienst ervan uit dat de premie door u samen is betaald. De helft van het uitgekeerde bedrag telt mee voor erfbelasting.

 • U woont samen en hebt daarover verder geen afspraken gemaakt. En heeft de overlijdensrisicoverzekering niet ‘kruislings afgesloten’. De uitkering telt dan helemaal mee voor de erfbelasting.

Contact

Rabobank