Informatie over Overlijdensrisicoverzekering

Informatie over Overlijdensrisicoverzekering

Hoe werkt de Interpolis overlijdensverzekering?

Hieronder meer informatie over wat een overlijdensrisicoverzekering is, wanneer de verzekering uitkeert en aan wie. Onderaan vind je de voorwaarden.

Wie kan een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

Iedere inwoner van Nederland vanaf 18 jaar kan een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. De minimale leeftijd van de verzekerde is 15 jaar en de maximale leeftijd van de verzekerde bij aanvang van de verzekering is 67 jaar.

Wat is verzekerd?

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die uitbetaalt bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering. Na de einddatum van de verzekering zal er geen uitkering plaatsvinden van het verzekerd bedrag.

Looptijd ORV

De looptijd van de verzekering is minimaal 1 jaar. De verzekering eindigt op een vooraf zelf gekozen einddatum. Je kunt geen einddatum kiezen na de 75e verjaardag van de verzekerde.

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Als je voor een overlijdensrisicoverzekering van Interpolis kiest, heb je de keuze uit een gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag. Wat we daarmee bedoelen lees je hieronder.

Gelijkblijvend bedrag

Het verzekerd bedrag blijft de hele looptijd gelijk. Als je overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering is de uitkering altijd net zo hoog als bij het afsluiten van de verzekering. Dit kan bij jou passen als de kosten die je nabestaanden moeten opvangen na het overlijden door de jaren heen ongeveer gelijk blijven. 

Lineair dalend bedrag

Het verzekerd bedrag daalt iedere maand met een gelijk deel. Dit kan een goede oplossing zijn als je een inkomen wil opvangen tot bijvoorbeeld een pensioendatum. De periode tot het pensioen wordt steeds korter en het bedrag dat je nodig hebt is dan ook steeds lager. 

Annuïtair dalend bedrag

Het verzekerd bedrag daalt annuïtair. Dat betekent dat het verzekerd bedrag ieder jaar lager wordt. Aan het begin van de looptijd daalt het verzekerd bedrag langzaam, tegen het einde van de looptijd snel. Deze vorm wordt vaak gekozen bij een hypotheek met annuïtaire aflossing. 

Uitkering

Wanneer keert Interpolis uit?

Interpolis keert uit aan de begunstigden wanneer als je overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Daarna wordt de verzekering beëindigd.

Aan wie keert Interpolis uit?

Interpolis keert uit aan de begunstigden wanneer als je overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Daarna wordt de verzekering beëindigd.

Wanneer keert Interpolis minder of niet uit?

In sommige gevallen keert Interpolis minder uit. Bijvoorbeeld: 

 • als niet alle premies zijn betaald 
 • als de verzekerde rookt terwijl er premie werd betaald voor een niet-roker 
 • als de verzekeringsnemer of de verzekerde ons verkeerde of misleidende informatie gaf 
 • bij terrorisme 
 • bij oorlog

Overlijdt de verzekerde tijdens een goedgekeurde missie door Ministerie van Defensie? Dan keert de verzekering alleen uit als deze is gekoppeld aan de hypotheek. De maximale uitkering is € 400.000. Verzekeraars maakten hierover speciale afspraken met het Ministerie van Defensie.

In sommige gevallen keert Interpolis niet uit. Bijvoorbeeld:

 • als de verzekerde in een land is waarvoor een negatief reisadvies geldt 
 • als de verzekerde in een buitenlands leger dient 
 • als de verzekerde terroristische handelingen uitvoert 
 • als de verzekeringsnemer of de verzekerde ons verkeerde of misleidende informatie gaf
 • in geval van zelfdoding, als dit gebeurt binnen twee jaar na het afsluiten van de verzekering
 • als de verzekerde overlijdt na de einddatum van de verzekering

Meer hierover lees je in de voorwaarden:

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering variabele premie (PDF) Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering vaste premie (PDF)

Gezondheidsverklaring

Na ontvangst van de aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering nodigt Interpolis de verzekerde via SMS uit om een digitale gezondheidsverklaring in te vullen. Een groot deel van de klanten wordt direct geaccepteerd. Soms geeft de gezondheidsverklaring aanleiding tot het aanvragen van een keuring. Je wordt hiervan op de hoogte gehouden door Interpolis. 

Lees meer informatie over de medische procedure op Interpolis.nl. 

Premie

De hoogte van je maandpremie voor de overlijdensrisicoverzekering is onder andere afhankelijk van: 

 • je leeftijd 
 • je rookgedrag 
 • je gezondheid, die bij de start van de verzekering wordt beoordeeld 
 • het bedrag dat je wilt verzekeren
 • de keuze voor een dalend of vast verzekerd bedrag 

Vaste of variabele premie 

Je kunt kiezen tussen een gelijkblijvende of een variabel premiebedrag per maand. Bij een gelijkblijvende premie betaal je iedere maand hetzelfde bedrag. Of je betaalt iedere maand een variabele premie, afhankelijk van je leeftijd en het verzekerde bedrag op dat moment. Omdat het risico op overlijden steeds groter wordt stijgt de premie gedurende de looptijd. Uiteraard ontvang je een overzicht van hoe de premie zich zal ontwikkelen in de loop der jaren. 

Wat zijn de gevolgen als je de verzekering eerder stopt? 

Sluit je een ORV af, maar weet je niet zeker of je de verzekering tot de einddatum door wilt laten lopen? Dan is een variabele premie soms voordeliger. Dit hangt af van het moment waarop je de verzekering stopt. Bij een vaste premie betaal je in het begin namelijk premie vooruit. Je krijgt dit vooruitbetaalde bedrag niet terug. Bij een variabele premie betaal je elke maand een premie die past bij je leeftijd. En het overlijdensrisico dat bij je leeftijd hoort. Er is dus geen vooruitbetaald bedrag. Dit maakt het ook makkelijker om over te stappen naar een andere ORV.

 

 

Bereken je premie

Wijzigen

Wil je de verzekering wijzigen of veranderen je gegevens, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de Rabobank. Bij een verhoging van het risico moet een nieuwe digitale gezondheidsverklaring ingevuld worden.

Stopzetten

Wil je de verzekering stopzetten, geef dit door aan jouw Rabobank. Je kunt de verzekering op iedere dag van de maand stoppen. Als je voor de rest van de maand al hebt betaald, krijg je premie terug.

Verpanding

Je kunt de verzekering verpanden. De Rabobank stelt dit niet als eis maar andere geldgevers kunnen hierom vragen. De geldgever is dan de ‘pandhouder’. De geldgever wil er zeker van zijn dat de schuld wordt terugbetaald, bijvoorbeeld van een hypotheek.

Overlijdt de verzekerde? Dan krijgt de geldgever de uitkering of een deel van de uitkering. Blijft er een bedrag over nadat de schuld is terugbetaald? Dan keren wij dat uit aan de begunstigde(n).

Is de verzekering verpand? En wil je iets aan de verzekering veranderen? Of wil je de verzekering stoppen? Dat kan alleen met toestemming van de pandhouder.

Het verpanden van de overlijdensrisicoverzekering en/of een betalingsopdracht is niet online aan te vragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Soms is een betalingsopdracht handig

In een betalingsopdracht staat dat de uitkering naar de eerste begunstigde gaat en dus niet naar de pandhouder. Uit naam van deze begunstigde maken we het bedrag van de verpanding vervolgens over naar de pandhouder. Deze begunstigde tekent daarvoor de betalingsopdracht.

Een betalingsopdracht wordt vaak gemaakt omdat dit gunstiger is voor erfbelasting. Of een betalingsopdracht zinvol is, hangt af van je persoonlijke situatie. Een notaris kan je hierover adviseren.

Voorwaarden

We raden je aan de voorwaarden te lezen voordat je de ORV afsluit.

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering variabele premie (PDF) Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering vaste premie (PDF)