Zou jij kunnen blijven leven zoals je gewend bent wanneer jouw partner zou komen te overlijden? Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) kan je helpen om in deze situatie een terugval in inkomsten op te vangen. Meer uitleg over een overlijdensrisicoverzekering vind je hier.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die uitbetaalt bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering. Je kiest zelf welke nabestaanden deze uitkering ontvangen. Zij kunnen dit bedrag vervolgens gebruiken voor bijvoorbeeld het betalen van de huur, de hypotheek of een eventuele studie. Na de einddatum van de verzekering zal er geen uitkering plaatsvinden van het verzekerd bedrag.

Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht?

Een overlijdensrisicoverzekering was tot januari 2018 een voorwaarde bij het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Rabobank stelt een overlijdensrisicoverzekering niet verplicht bij het afsluiten van een hypotheek. Een overlijdensrisicoverzekering kan met of zonder hypotheek zinvol zijn om je nabestaanden financieel gezond achter te laten bij een overlijden. 

 

lees meer over een overlijdensrisicoverzekering in combinatie met je hypotheek

Wie kan een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

Iedere inwoner van Nederland vanaf 18 jaar kan een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. De minimale leeftijd van de verzekerde is 15 jaar en de maximale leeftijd van de verzekerde bij aanvang van de verzekering is 67 jaar.

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

De kosten van een overlijdensrisicoverzekering bestaan uit een maandpremie en afsluit- en onderhoudskosten. De hoogte van je maandpremie is onder andere afhankelijk van je leeftijd, je rookgedrag, je gezondheid (die bij de start van de verzekering wordt beoordeeld), het bedrag dat je wilt verzekeren en de keuze voor een dalend of vast verzekerd bedrag. Meer informatie over afsluit- en onderhoudskosten lees je in onze brochure.

Vaste of variabele premie

Je kunt kiezen tussen een gelijkblijvende of een variabel premiebedrag per maand. Bij een gelijkblijvende premie betaal je iedere maand hetzelfde bedrag. Of je betaalt iedere maand een variabele premie, afhankelijk van je leeftijd en het verzekerde bedrag op dat moment. Omdat het risico op overlijden steeds groter wordt stijgt de premie gedurende de looptijd. Uiteraard ontvang je een overzicht van hoe de premie zich zal ontwikkelen in de loop der jaren.

Wat zijn de gevolgen als je de verzekering eerder stopt?

Sluit je een ORV af, maar weet je niet zeker of je de verzekering tot de einddatum door wilt laten lopen? Dan is een variabele premie soms voordeliger. Dit hangt af van het moment waarop je de verzekering stopt. Bij een vaste premie betaal je in het begin namelijk premie vooruit. Je krijgt dit vooruitbetaalde bedrag niet terug. Bij een variabele premie betaal je elke maand een premie die past bij je leeftijd. En het overlijdensrisico dat bij je leeftijd hoort. Er is dus geen vooruitbetaald bedrag. Dit maakt het ook makkelijker om over te stappen naar een andere ORV.

Lees meer in de brochure

Hoe kan ik mijn overlijdensrisicoverzekering wijzigen?

Wil je de verzekering wijzigen of veranderen je gegevens, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de Rabobank. Bij een verhoging van het risico moet een nieuwe digitale gezondheidsverklaring ingevuld worden.

Lees meer over het wijzigen van je overlijdensrisicoverzekering

Hoe kan ik mijn overlijdensrisicoverzekering opzeggen?

Wil je de overlijdensrisicoverzekering opzeggen, geef dit door aan jouw Rabobank. Je kunt de verzekering op iedere dag van de maand stoppen. Als je voor de rest van de maand al hebt betaald, krijg je premie terug.

Lees meer over het opzeggen van je overlijdensrisicoverzekering

Gezondheidsverklaring

Vraag je een overlijdensrisicoverzekering aan, dan wil Interpolis meer weten over de gezondheid van de verzekerde. De verzekerde wordt daarom na ontvangst van de aanvraag uitgenodigd om een digitale gezondheidsverklaring in te vullen. Een groot deel van de klanten wordt direct geaccepteerd. Soms geeft de gezondheidsverklaring aanleiding tot het aanvragen van een medische keuring. Je wordt hiervan op de hoogte gehouden door Interpolis.  

Lees meer informatie over de procedure rondom de medische beoordeling op Interpolis.nl

De looptijd van een overlijdensrisicoverzekering

De looptijd van de overlijdensrisicoverzekering is minimaal 1 jaar. De verzekering eindigt op een vooraf zelf gekozen einddatum. Je kunt geen einddatum kiezen na de 75e verjaardag van de verzekerde.

Uitkering Interpolis Overlijdensrisicoverzekering

Wanneer keert Interpolis uit?

Interpolis keert uit aan de begunstigden wanneer de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering. Daarna wordt de verzekering beëindigd.

Wanneer keert Interpolis minder of niet uit?

In sommige gevallen keert Interpolis minder uit. Bijvoorbeeld: 

 • als niet alle premies zijn betaald 
 • als de verzekerde rookt terwijl er premie werd betaald voor een niet-roker 
 • als de verzekeringsnemer of de verzekerde ons verkeerde of misleidende informatie gaf 
 • bij terrorisme
 • bij oorlog

Overlijdt de verzekerde tijdens een goedgekeurde missie door Ministerie van Defensie? Dan keert de verzekering alleen uit als deze is gekoppeld aan de hypotheek. De maximale uitkering is € 400.000. Verzekeraars maakten hierover speciale afspraken met het Ministerie van Defensie.

In sommige gevallen keert Interpolis niet uit. Bijvoorbeeld:

 • als de verzekerde in een land is waarvoor een negatief reisadvies geldt 
 • als de verzekerde in een buitenlands leger dient 
 • als de verzekerde terroristische handelingen uitvoert 
 • als de verzekeringsnemer of de verzekerde ons verkeerde of misleidende informatie gaf
 • in geval van zelfdoding, als dit gebeurt binnen twee jaar na het afsluiten van de verzekering
 • als de verzekerde overlijdt na de einddatum van de verzekering
Lees meer in de voorwaarden

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

Bereken je premie voor een ORV binnen twee minuten.

Bereken je premie

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een levensverzekering en een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering en een levensverzekering zijn niet hetzelfde. Levensverzekering is een verzamelnaam voor verschillende verzekeringen die met het leven van de verzekerde te maken hebben. De overlijdensrisicoverzekering valt dus onder de groep levensverzekeringen.

Wat is het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering keert uit bij overlijden, ongeacht op welk moment dit plaatsvindt. Een overlijdensrisicoverzekering keert uit bij overlijden voor de einddatum van de verzekering.