Medische kosten in het buitenland

Check of deze aanvullende dekking nodig is bij uw reisverzekering

Uw zorgverzekering is bepalend

Uw zorgverzekering dekt medische kosten in het buitenland niet altijd (volledig). In veel landen, zoals de VS, Zwitserland, Oostenrijk en Turkije, kan de zorg duurder uitvallen dan in Nederland. Heeft u alleen een basispakket, dan worden alleen de kosten tot 100% van het Nederlandse tarief vergoed.

Aanvullende dekking bij uw reisverzekering

Met uw reisverzekering medische kosten in het buitenland verzekeren kan met de aanvullende dekking 'Geneeskundige kosten'. U bent dan alsnog verzekerd tegen onvoorziene ziektekosten die uw zorgverzekering niet vergoedt (met uitzondering van het eigen risico).

Waar stopt de dekking van de zorgverzekering?

Stel: u bent op vakantie en uw zoon krijgt een oorontsteking, vlak voor uw terugvlucht. Omdat u moet wachten op het herstel, verlengt u uw verblijf en boekt u nieuwe tickets. De (aanvullende) zorgverzekering vergoedt dan de kosten van de behandeling van uw zoon, maar voor de vergoeding van de extra reis- en verblijfkosten heeft u een reisverzekering nodig.

Welke verzekering welke medische kosten vergoedt, ziet u hieronder.

Basisverzekering Aanvullende zorgverzekering Reisverzekering
  • Medische evacuatie als u ergens bent waar volgens het medische team van de alarmcentrale de zorg niet voldoende is. Dan wordt u naar de dichtstbijzijnde plaats gebracht waar de zorg wel toereikend is.
  • Sommige extra kosten, afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het gekozen pakket (bijvoorbeeld spoedeisende hulp tot 200% van het Nederlandse tarief).
  • Kosten van medisch vervoer naar Nederland (bijvoorbeeld een gipsvlucht), ook als u in Nederland niet hoeft te worden opgenomen.
  • Niet-spoedeisende en spoedeisende hulp tot 100% van het Nederlandse tarief.
  • Niet-spoedeisende zorg als die vooraf is aangevraagd of door de alarmcentrale is afgestemd met uw zorgverzekeraar.
  • Re-evacuatie (bijvoorbeeld als u na medische hulp in het buitenland terugkeert naar uw vakantiebestemming).
  • Kosten van medisch vervoer naar Nederland (bijvoorbeeld een gipsvlucht) als u in Nederland meteen wordt opgenomen in een zorginstelling.
  • Extra reis- en verblijfskosten (bijvoorbeeld wanneer iemand in het ziekenhuis belandt en (een deel van) de familie naar een hotel in de buurt verhuist of de vakantie moet verlengen.

Welke situatie geldt voor u?

U heeft alleen een basiszorgverzekering

Het is verstandig om medische kosten in het buitenland mee te verzekeren op uw Interpolis Reisverzekering.

U heeft Interpolis zorgverzekering ZorgActief® met aanvullende verzekering

U hoeft medische kosten in het buitenland niet mee te verzekeren op uw reisverzekering. De aanvullende zorgverzekering dekt zorg in het buitenland voor 100% (spoedeisend én niet-spoedeisend). Alleen het eigen risico van uw zorgverzekering wordt niet vergoed.

U heeft een aanvullende zorgverzekering bij een andere verzekeraar

Check bij uw verzekeraar of alle in het buitenland gemaakte medische kosten volledig worden vergoed. Is dat niet het geval, dan is het verstandig om medische kosten in het buitenland mee te verzekeren op uw reisverzekering.

Reisverzekering wijzigen

Bent u dubbel verzekerd of wilt u medische kosten in het buitenland juist aanvullend verzekeren? U kunt uw Doorlopende Reisverzekering wijzigen via Rabo Internetbankieren, telefonisch of bij uw Rabobank. Uw Kortlopende Reisverzekering kunt u bij uw Rabobank wijzigen.

Doorlopende Reisverzekering wijzigen

Reisverzekering afsluiten

Ga goed verzekerd op reis. Kies voor een verzekering die aansluit bij uw reisplannen en vergelijk de Kortlopende en Doorlopende Reisverzekering van Interpolis.

Naar Doorlopende Reisverzekering

Naar Kortlopende Reisverzekering

Contact

Rabobank