Veelgestelde vragen bij schade

Dit is verzekerd

(Letsel)schade aan anderen

Hier vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de Interpolis Aansprakelijkheidsverzekering.

Schade aan uw auto of motor

Hier vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de Interpolis Autoverzekering.

Schade aan uw huis

Ik heb waterschade aan het plafond of aan de muur. Ben ik hiervoor verzekerd?
Ja, die schade is verzekerd, als de oorzaak ook verzekerd is. Bij een aantal specifieke oorzaken bent u niet verzekerd. Voorbeelden daarvan zijn slecht onderhouden kitnaden, neerslag die door de muren heen trekt en neerslag die binnenkomt door openstaande ramen of deuren.

Interpolis zal dus eerst de oorzaak van de waterschade of lekkage vaststellen, voordat u weet of u verzekerd bent.

Er zit vocht tussen het dubbelglas van mijn woning. Ben ik hiervoor verzekerd?
Vocht of condens tussen de ruiten (lekslag) is verzekerd, wanneer de ruit niet ouder is dan tien jaar en u bij de fabriek of leverancier geen garantie heeft.

Ik heb een barst in de ruit van mijn woning. Ben ik hiervoor verzekerd?
Ja, glasbreuk is verzekerd. U kunt deze schade melden bij Interpolis. Interpolis schakelt graag een glasbedrijf voor u in. Dit heeft als voordeel dat u verder niets hoeft te regelen en ook de kosten niet hoeft voor te schieten.

Ik heb stormschade aan mijn schutting. Ben ik hiervoor verzekerd?
Ja. Er geldt wel een eigen risico van € 200. Als uw schutting niet goed onderhouden is, keert Interpolis niets uit.

Ik heb waterschade als gevolg van voeg- en kitwerk in de badkamer. Ben ik hiervoor verzekerd?
Nee. Omdat waterschade als gevolg van voeg- en kitwerk meestal een gevolg is van slecht onderhoud, bent u hiervoor niet verzekerd.

Ik heb brandschade aan mijn planten in de tuin. Ben ik hiervoor verzekerd?
Ja, brandschade aan planten, struiken en bomen is tot € 25.000 verzekerd.

Mag ik de schade alvast laten herstellen door een schilder of loodgieter en de factuur later insturen?
Nee, Interpolis heeft eerst een offerte nodig. Zo kunnen de specialisten de offerte beoordelen en u op basis daarvan adviseren. Alleen bij glasbreuk kunt u de schade al wel laten herstellen. Maak dan al wel een goede foto van de schade en u kunt ons bellen met de rekening. Interpolis schakelt graag een glasbedrijf voor u in. Dit heeft als voordeel dat u zelf verder niets hoeft te regelen en ook de kosten niet hoeft voor te schieten.

Meer over de dekking van de Woonhuisverzekering

Schade melden op Interpolis.nl

Schade aan uw inboedel

Ik heb mijn telefoon/tablet in huis laten vallen. Het scherm is kapot en/of het apparaat werkt niet meer. Ben ik hiervoor verzekerd?
Ja, hiervoor bent u verzekerd.

Ik heb schade aan mijn inboedel. Wat krijg ik uitgekeerd?
Interpolis bepaalt de hoogte van het schadebedrag op basis van de nieuwwaarde van de beschadigde inboedel. Dit is het bedrag dat u moet betalen om dezelfde spullen opnieuw aan te schaffen. Is de dagwaarde van uw spullen minder dan 40% van de nieuwwaarde? Dan keert Interpolis uit op basis van dagwaarde. Dat is het bedrag dat uw spullen vandaag waard zijn. Voor bepaalde spullen (bijvoorbeeld bromfietsen en geleende spullen) krijgt u alleen de dagwaarde.

Ik heb mijn telefoon/tablet buiten op straat laten vallen. Het scherm is kapot en/of het apparaat werkt niet meer. Ben ik hiervoor verzekerd?
Nee, uw spullen zijn buitenshuis niet verzekerd met een Inboedelverzekering. Wilt u dit vanaf nu wel verzekeren? Dan kunt u een BuitenDeDeur verzekering afsluiten.

Ik heb in mijn huis een glas water omgestoten over mijn laptop, die het daardoor niet meer doet. Ben ik hiervoor verzekerd?
Ja, hiervoor bent u verzekerd.

Ik heb schroeischade aan mijn kleding/meubels. Ben ik hiervoor verzekerd?
Ja, hiervoor bent u verzekerd als de schade ontstaan is op het adres waarop u de inboedel heeft verzekerd. U bent niet verzekerd als de schade ontstaat als u de kleding draagt.

Ik heb bliksemschade aan mijn apparatuur. Ben ik hiervoor verzekerd?
Ja, hiervoor bent u verzekerd.

Er zijn spullen uit mijn auto gestolen. Ben ik hiervoor verzekerd?
Nee, hiervoor kunt u een BuitenDeDeur verzekering afsluiten. Heeft u de dekking WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco voor uw auto? Dan zijn spullen tot € 250 per gebeurtenis verzekerd.

Ik heb mijn telefoon in een ander huis laten vallen en hij is kapot gegaan. Ben ik hiervoor verzekerd?
Nee, hiervoor kunt u een BuitenDeDeur verzekering afsluiten.

Iemand is tegen mijn fiets aangereden op mijn oprit en ik heb schade. Ben ik hiervoor verzekerd?
Ja, hiervoor bent u verzekerd.

Ik heb schade door vandalisme aan of diefstal van mijn tuinmeubels in mijn tuin. Ben ik hiervoor verzekerd?
Ja, hiervoor bent u verzekerd.

Er is geld gestolen uit mijn woning. Ben ik hiervoor verzekerd?
Ja, tot een bedrag van € 1.250.

Ik ben buiten beroofd van mijn portemonnee. Ben ik hiervoor verzekerd?
Nee, hiervoor kunt u een BuitenDeDeur verzekering afsluiten.

Is mijn huisdier verzekerd onder mijn Inboedelverzekering?
Ja. Uw huisdier is verzekerd bij diefstal en bij verwondingen door brand.

Meer over de dekking van de Inboedelverzekering

Schade melden op Interpolis.nl

Schade/ziekte tijdens uw reis of annulering

Hier vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de Interpolis Reisverzekering.

Hier vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de Interpolis Annuleringsverzekering.

Hulp bij juridische problemen

Ik heb een Rechtsbijstandverzekering afgesloten. Vanaf welk moment ben ik verzekerd?
U bent direct verzekerd, maar geschillen die in de eerste drie maanden ontstaan kunt u niet melden. Deze 'wachttijd' van drie maanden geldt niet in de volgende gevallen:

  • bij geschillen in de dekking Basis;
  • bij geschillen in het verkeer;
  • bij letsel;
  • bij medische geschillen in de dekking Consument en Wonen;
  • als de nieuwe verzekering aansluit op een eerdere rechtsbijstandverzekering en het geschil verzekerd zou zijn op die eerdere verzekering;
  • voor uw partner als u de verzekering (die langer loopt dan drie maanden) uitbreidt van een eenpersoonshuishouden naar een twee- of meerpersoonshuishouden;
  • bij een geschil over een overeenkomst en de overeenkomst is tijdens de verzekering gesloten;
  • bij geschillen over uw woning als u bij de Rabobank een hypotheek afsluit en bij de overdracht van de woning een rechtsbijstandverzekering met daarin de dekking Consument en Wonen afsluit.

Ik heb een geschil gemeld bij Interpolis. Wie is de jurist die mij bijstaat?
De jurist die u bijstaat werkt bij Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). Dit is de grootste uitvoerder van rechtshulp in Nederland. SAR heeft specialisten voor ieder rechtsgebied. Op de site www.achmearechtsbijstand.nl kunt u zien welke jurist aan uw zaak werkt.

Ben ik met een Rechtsbijstandverzekering verzekerd ongeacht de hoogte van het schadebedrag?
Ja, wij kennen geen minimum schadebedrag. Voor externe kosten geldt een maximum verzekerd bedrag van € 50.000 per gebeurtenis. Externe kosten zijn bijvoorbeeld: kosten van externe deskundigen, bemiddelingskosten, proces- en arbitragekosten, getuigenkosten en reis- en verblijfkosten bij een arbitragezaak in het buitenland.

Ik ben het niet eens met de manier waarop mijn jurist mijn zaak aanpakt. Kan ik een second opinion krijgen?
Ja. U kunt gebruikmaken van de geschillenregeling en zo om een tweede mening ('second opinion') vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de jurist die uw zaak behandelt.

Ik heb geen Rechtsbijstandverzekering of geen recht op juridische hulp volgens de dekking van mijn verzekering. Kan ik toch hulp krijgen?
Ook dan helpt Interpolis u graag bij een conflict. Hebt u een vraag? Ga dan naar het juridisch informatieplatform Zelfrechtzaam. Hier vindt u praktijkvoorbeelden, veelgestelde vragen en de mogelijkheid tot hulp van een jurist van het JuristenNetwerk.

Ik heb een geschil. Mag ik mijn eigen advocaat kiezen?
Soms. Als Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) het haalbaar vindt om een gerechtelijke of administratieve procedure te starten, hebt u het recht om zelf een advocaat of andere jurist te kiezen. We noemen dit een voorkeursadvocaat.

  • Als in uw procedure een advocaat wettelijk verplicht is, dan schakelt SAR een advocaat voor u in en vergoedt Interpolis de kosten van een voorkeursadvocaat tot € 50.000.
  • Is een advocaat niet wettelijk verplicht en wordt een procedure gestart? Dan behandelt de jurist van SAR uw zaak tot een oplossing is bereikt. Kiest u dan toch voor een voorkeursadvocaat of jurist? Dan vergoedt Interpolis de kosten tot € 8.000. De juristen van SAR staan u bij, de kosten van de juristen zijn onbeperkt verzekerd en eventuele extra kosten zijn verzekerd tot € 50.000.

Meer over de dekking van de Rechtsbijstandverzekering

Melding doorgeven op Interpolis.nl

Informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. In alle gevallen zijn de voorwaarden leidend. De volledige tekst is te vinden onder Disclaimer.

Contact

Rabobank