Tijdelijke verhuur van je woning

Stel: je krijgt je huis niet verkocht of je gaat een jaar in het buitenland werken. Daarom besluit je om je huis tijdelijk te verhuren. Met de Interpolis Woonhuisverzekering is je huis verzekerd tegen schade tijdens verhuur wanneer je als verhuurder aan al deze punten voldoet:

je de woning (of maximaal 4 kamers) verhuurt als woonruimtewanneer de woning het woonadres is van de huurder(s)wanneer er een schriftelijke huurovereenkomst is

Verhuur van je woning aan toeristen

Het kan natuurlijk ook zijn dat je de woning of delen van de woning voor een kortere periode wilt verhuren. Het bekendste voorbeeld is de verhuur via Airbnb. Ook dan dekt de Interpolis Woonhuisverzekering schade aan jouw huis. Hierbij geldt wel een maximale huur van 300 dagen per kalenderjaar.

Verhuur van je woning aan een bedrijf

Gebruik je je volledige woning als bedrijf? Dan biedt de Interpolis Woonhuisverzekering geen dekking. Wanneer je een bijgebouw of de woning kleinschalig verhuurt als bedrijf dan kan het wel onder de woonhuisverzekering vallen. Bij de volgende bedrijfsmatige activiteiten is de woonhuisverzekering van kracht:

er een Kamer van Koophandel inschrijvingsplicht is of waar deze zou moeten zijn in het gebouw wordt geen personeel in loondienst ingezet de ruimte die hiervoor wordt gebruikt is maximaal 60 m² de waarde van bedrijfsinventaris en handelsgoederen en voorraden samen maximaal € 25.000,- is.

Woonhuisverzekering afsluiten

Met de woonhuisverzekering van Interpolis verzeker je je huis tegen schade door onder andere brand, water, storm en inbraak.

Bereken je premie

Bekijk de woonhuisverzekering

Schade melden

Wil je een schade melden? Meestal wordt je schade met één telefoontje afgehandeld. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Neem online of telefonisch contact met Interpolis op. Wel zo prettig.

Direct schade melden op Interpolis.nl