Zorgverzekering 2019: wat verandert er?

Dit maakte de regering bekend op Prinsjesdag

Verplicht eigen risico blijft gelijk: € 385 in 2018

Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. De overheid bepaalt de hoogte van het eigen risico. Voor de aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen geldt het eigen risico niet.

Het eigen risico zou in 2018 eigenlijk stijgen met € 15 naar € 400. De aanstaande coalitie heeft inmiddels laten weten deze verhoging terug te draaien. Het eigen risico blijft in 2018 dus gelijk.

Uitbreiding van de basisverzekering

Er verdwijnen geen vergoedingen uit de basisverzekering. Het aantal vergoedingen in de basisverzekering wordt uitgebreid. Check altijd uw polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de vergoedingen.

Oefentherapie bij artrose

Veel mensen hebben last van artrose (gewrichtsslijtage). Vanaf 2018 komt er een vergoeding van de eerste 12 behandelingen oefentherapie in de basisverzekering. De vergoeding is voor mensen met artrose in de knieën of de heupen. De therapie moet onder toezicht van een oefentherapeut of fysiotherapeut plaatsvinden.

Zittend ziekenvervoer

Reiskosten voor uw behandeling krijgt u in sommige gevallen vergoed. Bijvoorbeeld voor oncologische behandeling radio- of chemotherapie. In 2018 wordt dit uitgebreid met immuuntherapie.

Medicijnen

Door het jaar heen zijn verschillende nieuwe medicijnen aan de basisverzekering toegevoegd.

Verzorging van minderjarige

Heeft uw kind zorg nodig die samenhangt met geneeskundige zorg? Bijvoorbeeld hulp bij het wassen en medicijnen innemen? Dan heeft u vanaf 2018 recht op een vergoeding uit de basisverzekering. Zorg voor minderjarigen in en om het huis blijft onder de Jeugdwet vallen. Bijvoorbeeld hulp bij eten of aankleden.

De eigen bijdragen en maximale vergoeding worden aangepast

Voor sommige hulpmiddelen, behandelingen of andere zorg uit de basisverzekering betaalt u een eigen bijdrage. Of krijgt u een vergoeding. De eigen bijdrage of maximale vergoeding verandert in 2018 bij een aantal vergoedingen. Dit zijn bijvoorbeeld gebitsprothesen, lenzen en brillenglazen, orthopedische schoenen, kraamzorg en ziekenvervoer.

Voor onderstaande zorg verandert de eigen bijdrage.

Lenzen en brillenglazen in zeer ernstige gevallen

  • Is de gebruiksduur van de lenzen of brillenglazen korter dan 1 jaar? Dan stijgt de eigen bijdrage van € 56 naar € 57,50 per glas.
  • Is de gebruiksduur van de lenzen of brillenglazen langer dan 1 kalenderjaar? En gaat het om 1 oog? Dan stijgt de eigen bijdrage van € 56 naar € 57,50 voor 1 glas of lens. Voor 2 ogen stijgt de eigen bijdrage van € 112 naar € 115.

Allergeenvrije of orthopedische schoenen

  • Voor verzekerden jonger dan 16 jaar stijgt de eigen bijdrage van € 67,50 naar € 69 per paar schoenen.
  • Voor verzekerden van 16 jaar en ouder stijgt de eigen bijdrage van € 135 naar € 138 per paar schoenen.

Bevalling

  • Voor een niet medisch noodzakelijke bevalling in een ziekenhuis, geboorte- of kraamcentrum, stijgt de eigen bijdrage van € 242 naar € 245. De helft van dit bedrag is voor de moeder en de helft voor het kindje.
  • Voor het gebruik van een verloskamer bij een poliklinische bevalling zonder medische indicatie, stijgt de eigen bijdrage van € 208 naar € 211. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis of geboortecentrum.

Zittend ziekenvervoer

  • De eigen bijdrage van zittend ziekenvervoer stijgt van € 100 naar € 101.
  • De eigen bijdrage bij eigen vervoer betaalt u per kilometer. Per kilometer gaat de eigen bijdrage omhoog van € 0,28 naar € 0,30.

Financiële bijdrage van de overheid

De zorgtoeslag is een financiële bijdrage in zorgkosten. Het bedrag is afhankelijk van uw inkomen. De Belastingdienst betaalt de zorgtoeslag. Zo wil de overheid de basisverzekering voor iedereen betaalbaar houden.

Zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen. Wanneer u een laag of middeninkomen heeft, heeft u vaak recht op zorgtoeslag. Bij een hoog inkomen ontvangt u geen bijdrage. Ook uw leefsituatie heeft invloed op de zorgtoeslag. Bijvoorbeeld de hoogte van uw eigen vermogen. De Belastingdienst berekent de hoogte van het bedrag.

Verandert er iets in uw situatie? Krijgt u bijvoorbeeld een hoger salaris? Geef de wijzigingen dan tijdig door aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen.

Aanvragen zorgtoeslag

Bij de Belastingdienst controleert u of u recht heeft op zorgtoeslag. Bezoek de website van de Belastingdienst voor de meest actuele informatie.

Naar de Belastingdienst

Maakt u veel specifieke zorgkosten, bijvoorbeeld door invaliditeit? Sommige zorgkosten kunt u aftrekken van de belasting. Om welke kosten het gaat, leest u op de website van de Belastingdienst.

Naar de Belastingdienst