Zoeken

Fiscaal - Column Bert Faber

Bert Faber

Waardering woning voor de aangifte erfbelasting via de WOZ

De aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2013 is inmiddels ingediend. Zij het met enige vertraging. Dat is dus weer achter de rug.

In het geval iemand overlijdt, moet er ook aangifte worden gedaan: aangifte erfbelasting. Hoofdregel voor de heffing van erfbelasting is dat een verkrijging in aanmerking wordt genomen voor de waarde in het economisch verkeer op het tijdstip van overlijden. Vanaf 1 januari 2010 geldt dat voor de waardering van woningen wordt aangesloten bij de WOZ-waarde van de woning in het jaar van overlijden.

Interessant is dat de erfgenaam voor een verkrijging vanaf 1 januari 2012 mag kiezen of de woning in aanmerking wordt genomen voor:

  • de WOZ-waarde van het jaar van overlijden, of
  • de WOZ-waarde van het jaar volgend op het jaar van overlijden.

Indien de WOZ-waarde in het jaar volgend op het jaar van overlijden lager is, levert dat toch een fiscaal voordeel op. De belastingdienst heeft aangegeven dat zij praktisch omgaat met deze situaties. Klik voor meer informatie hierover op de link onder het artikel.

Moet er aangifte erfbelasting worden gedaan, maar is de WOZ-waarde van het jaar volgend op het jaar van overlijden nog niet bekend? Dan kan de WOZ-waarde van het jaar van overlijden als uitgangspunt worden genomen. Indien de WOZ-waarde van het jaar volgend op het jaar van overlijden lager blijkt te zijn vastgesteld, kan (ook na de termijn van zes weken) bezwaar worden gemaakt tegen de aanslag erfbelasting, waarna de belastingdienst de aanslag zal verminderen.

Voorbeeld
In 2013 is John overleden. Tot zijn nalatenschap behoort alleen een woning. Enig erfgenaam is Piet, de broer van John. In 2013 is de WOZ-waarde van de woning vastgesteld op € 750.000. 

In de aangifte erfbelasting neemt Piet de woning op voor een WOZ-waarde van € 750.000. De belastingdienst legt vervolgens een aanslag erfbelasting op. In de loop van 2015 wordt de WOZ-waarde van het jaar 2014 bekend. Piet merkt op dat deze aanmerkelijk lager is vastgesteld dan de WOZ-waarde van het jaar 2013, namelijk  € 650.000. 

Piet maakt bezwaar tegen de aanslag erfbelasting waarna de belastingdienst deze aanslag verlaagt. Bij een verlaging van de WOZ-waarde met € 100.000 is dat toch een besparing van € 40.000 erfbelasting. Het marginale erfbelasting tarief bedraagt in dit geval namelijk 40%. Voor kinderen is het erfbelasting tarief lager.

Het loont dus de moeite om de WOZ-waarde in het oog te houden, indien u een aangifte erfbelasting hebt ingediend voor een verkrijging van een woning vanaf 1 januari 2012.