De fiscale voordelen van schenken met behoud van de beschikkingsmacht

Met het schenken van een geldbedrag kun je je kinderen financieel ondersteunen door ze bijvoorbeeld te helpen bij de aankoop van hun eerste huis. Hiermee kun je natuurlijk ook belasting besparen. Een andere manier van schenken, is ‘schenken op papier’. Bij een schenking op papier vindt de overdracht van het vermogen niet in contanten plaats maar op papier. Bijvoorbeeld omdat je het geld nu nog niet kunt missen of omdat het ‘vastzit’ in jouw huis. Dit kan voordelig zijn omdat het bedrag dat je schenkt niet meetelt in jouw nalatenschap en er zodoende geen erfbelasting over verschuldigd is. Door middel van schenken op papier kun je schenken, maar toch de beschikking houden over jouw vermogen. In dit artikel meer over de kenmerken van schenken op papier.

Kenmerken van schenken op papier

Notariële akte vereist

Schenken op papier is ook wel bekend als schenken tegen schuldigerkenning. Je legt in een notariële akte vast welk bedrag je schenkt aan uw kinderen en blijft het geschonken bedrag aan hen schuldig. Anders gezegd: je schenkt geld aan jouw kinderen, maar leent het daarna in feite weer terug van hen. In de akte wordt vastgelegd dat het geschonken bedrag pas opeisbaar is bij jouw overlijden. Tot dat moment blijf je dus zelf de beschikking houden over het vermogen. Je bent hierdoor ook vrij in de manier waarop het vermogen wordt belegd.

Jaarlijkse extra vermogensoverdracht: de rentebetaling

In de akte leg je ook vast welke rente je over het schuldig erkende bedrag aan je kinderen moet betalen. Dit percentage moet minimaal 6% zijn. Stel dat je een ton op papier schenkt, dan leidt dit voor jou tot een extra jaarlijkse uitgave van € 6.000. Voor jou als schenker is van belang om hier rekening mee te houden bij jouw toekomstige inkomsten en uitgaven. Je kunt ervoor kiezen om de rente te voldoen door overboeking van een deel van jouw beleggingen. Door de verplichte jaarlijkse rentebetaling draag je dus vermogen over aan jouw kinderen, naast het bedrag dat je in de akte geschonken hebt.

Fiscale aspecten

Helaas ontkom je bij een schenking als deze niet aan schenkbelasting. Die is voor rekening van jouw kinderen, tenzij je afspreekt dat de schenking vrij van belasting wordt gedaan. In dat geval neem jij de schenkbelasting voor jouw rekening. In 2021 mag je € 6.604 belastingvrij schenken aan een kind. Over het bedrag daarboven tot en met € 128.750 is jouw kind 10% schenkbelasting verschuldigd. Schenk je meer dan € 135.354 (de vrijstelling plus € 128.750), dan is jouw kind over het meerdere 20% schenkbelasting verschuldigd.

Omdat de belastingtarieven van de erfbelasting gelijk zijn aan die van de schenkbelasting, kan een schenking voordelig zijn voor jouw kinderen wanneer je komt te overlijden. Dit is het geval als bij jouw overlijden (zonder de schenking) een hoger tarief verschuldigd is, dan over het bedrag van de schenking. Een groot voordeel van schenken op papier is dat over de jaarlijkse rentebetaling geen schenkbelasting hoeft te worden betaald. Dit maakt een schenking op papier extra aantrekkelijk.

De schuld die samenhangt met de schenking op papier vermindert daarnaast jouw box 3-vermogen. Hier staat tegenover dat de vordering van het geschonken bedrag bij jouw kinderen onderdeel van hun box 3-vermogen wordt. Afhankelijk van hun overige vermogen betalen zij hier jaarlijks vermogensrendementsheffing over. Deze heffing kunnen zij bijvoorbeeld betalen uit de rente die zij jaarlijks van jou ontvangen. Als jouw kinderen een lager box 3-vermogen hebben dan jij hebt, kan dit op familieniveau een besparing opleveren voor de inkomstenbelasting. Verder wil de Tweede Kamer dat zo snel mogelijk wordt overgegaan op een vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement. Ontwikkelingen in de belastingwetgeving kunnen de aantrekkelijkheid van het schenken op papier veranderen.

Inzicht in jouw situatie met schenken

Wil je weten wat schenken op papier in jouw situatie kan betekenen? En wil je de gevolgen van de rentebetalingen aan jouw kinderen op lange termijn inzichtelijk maken? Onze experts helpen je graag. In een Vermogensplan Schenken geven wij graag de mogelijkheden en gevolgen voor jou weer.

Lees meer over schenken en nalatenLees meer over vermogensplanning
Stelletje bij strandtent

Benieuwd naar andere vermogensvragen?

Op onze overzichtspagina vind je nog meer vraagstukken rondom vermogen. Zo lees je er hoe je in je testament het familievermogen kunt beschermen, wat de kenmerken zijn van schenken op papier en hoe je een keuze kunt maken tussen sparen en/of beleggen in de bv of in privé.

Naar de overzichtspagina