Organisatie

Rabobank is meer dan een bank. In de eerste plaats zijn we een coöperatie – en daarmee onderscheiden we ons van andere banken. Want dankzij ons 'coöperatieve bankieren', kunnen we meer positieve invloed uitoefenen op mens en maatschappij. En dat komt goed van pas, want grote uitdagingen beïnvloeden de wereld waarin we leven. Denk aan klimaatverandering, maar ook aan groeiende (financiële) ongelijkheid. Rabobank wil samen met haar grote achterban bijdragen aan positieve veranderingen en zet zich in voor een duurzamere, inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen.

Inmiddels zijn we met ruim 43.000 medewerkers actief in 37 landen. In Nederland bedienen we particuliere en zakelijke klanten met een breed assortiment aan financiële producten en diensten; wereldwijd focussen we op ondernemers en ondernemingen in de food- en agrisector. De Rabobank Groep bestaat verder uit BPD, Obvion en DLL waarmee we onze klanten respectievelijk woon- en lease oplossingen bieden.

Rabobank in cijfers

9,1 miljoen

particuliere en zakelijke klanten

2 miljoen

leden in Nederland

84

lokale banken

Mediacard_strategie&beleid

Strategie

Rabobank is een maatschappelijke bank. We willen een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en de oplossing van het voedselvraagstuk in de wereld. Om die doelen te bereiken, richten we ons op het versterken van klanten en hun omgeving.

Innovatie_mediacard

Innovatie

Samen werken we aan duurzame oplossingen voor de kleine en grote uitdagingen in de samenleving. En zonder innovatie geen vooruitgang, want onze dienstverlening moet altijd beter. Maar wat ís innovatie precies?

Groepsdirectie

De groepsdirectie bewaakt de bedrijfsdoelstellingen, strategie en resultatenontwikkeling. Ook is de groepsdirectie verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s en de financiering van alle activiteiten. De groepsdirectie handelt bij de uitoefening van haar taak in het belang van de eigen organisatie, en in die van de klanten en medewerkers. De groepsdirectie legt verantwoording af aan de raad van commissarissen en de Algemene Ledenraad.

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de groepsdirectie en op de algemene gang van zaken bij Rabobank en haar ondernemingen. Ook houdt de raad toezicht op de naleving van alle regels. De Algemene Ledenraad benoemt de leden van de raad van commissarissen. Iedere schijn van belangenverstrengeling moet daarbij worden vermeden.

Dochters & deelnemingen

Rabobank voert meerdere financiële merken op verschillende markten in verschillende landen. Deze merken vullen elkaar aan en versterken ons aanbod aan klanten.

Kerndocumenten

Onze kerndocumenten beschrijven onze manier van werken bij de Rabobank, zoals onze gedragscode, statuten en interne regelgeving.