Growing a better world together

Elke tijd en generatie kent kleine en grote uitdagingen. Op zoek naar oplossingen voor makkelijke en moeilijke vraagstukken, slaan mensen regelmatig de handen ineen. Rabobank doet dat al bijna 125 jaar. Slimme boeren begonnen er ooit mee: wat ze in hun eentje niet voor elkaar kregen, lukte samen wel. Zo ontstond een coöperatie als bank, die via haar leden sterk verankerd is in de samenleving.

De toekomst is coöperatief

Sinds onze oprichting werken we op dezelfde manier: samen, als coöperatie. En dat zullen we blijven doen, want ook de toekomst is coöperatief. Omdat het verduurzamen van ons leven en werk dé uitdaging van deze tijd is, helpen we overal in Nederland met het versterken en ‘vergroenen’ van onze leefomgeving.

“Onze missie: Growing a better world together”

We omarmen innovatie, groei en verduurzaming, en investeren in het samen bedenken van oplossingen waar iedereen beter van wordt; de klant, de buurt en de wereld. Ook investeren we een deel van onze winst in de samenleving. De ene keer bij jou in de buurt, de andere keer over de grens, bijvoorbeeld door Afrikaanse boeren te helpen. Zo leren we van elkaar, versterken we elkaar en zorgen we er samen voor dat we financieel gezond blijven en dat onze dorpen en steden aantrekkelijk en vitaal blijven.

Growing a better world together

Uiteindelijk gaat het ons om wat er in de samenleving speelt. Hoe we onze gezamenlijke leefwereld kunnen versterken en toekomstbestendig kunnen maken. Zodat mensen de keuzes kunnen maken die voor hen belangrijk zijn, nu en in de toekomst.

Dat is waar onze missie ‘Growing a better world together’ voor staat. Het verduurzamen van de manier waarop we leven en werken. Daarbij richten we ons op drie grote wereldwijde transities: de voedseltransitie, klimaat & de energietransitie en de transitie naar een meer inclusieve samenleving. Daarbinnen focussen we op vijf thema’s: