Privacy en je persoonsgegevens

Je deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als je onze website bezoekt of als je online bankiert. We verwerken deze gegevens zorgvuldig en willen je hier graag duidelijk over informeren.

Privacy, cookies en rechten

In ons Privacy Statement leggen we uit hoe we omgaan met het verwerken van je persoonsgegevens en welke rechten je hebt. We geven voorbeelden om de uitleg toe te lichten. Je vindt hier ook meer informatie over het gebruik van cookies op onze website en hoe je gebruik kunt maken van jouw rechten.

Veelgestelde vragen over privacy

Waarvoor kan Rabobank mijn gegevens gebruiken?

We kunnen je persoonsgegevens voor diverse doeleinden verwerken. We verwerken gegevens omdat je klant van ons wilt worden en als je een product of dienst bij ons wilt afnemen. We doen dan klantonderzoek. Of als we daar wettelijk toe verplicht zijn. Bijvoorbeeld als we je gegevens moeten doorgeven aan de Belastingdienst. We verwerken je gegevens ook om fraude met betaaldata tegen te gaan. Of als we je willen benaderen voor marketingdoeleinden. In hoofdstuk 6 van het Privacy Statement lees je precies voor welke doeleinden en op basis van welke grondslagen we je persoonsgegevens verwerken.

Lees het Privacy Statement
Met wie deelt Rabobank mijn gegevens?

We delen je gegevens alleen met anderen als daar een goede reden of verplichting voor is. Zo kunnen we je persoonsgegevens delen met andere onderdelen binnen de Rabobank Groep. Ook geven we je gegevens door aan andere partijen buiten Rabobank. Denk bijvoorbeeld aan het delen van gegevens met de overheid, bedrijven waar we mee samenwerken of andere financiële dienstverleners. In het Privacy Statement lees je wanneer en onder welke voorwaarden we je gegevens delen.

Lees het Privacy Statement
Waarom gebruikt Rabobank cookies?

Rabobank gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website goed en veilig te laten werken. Ook kunnen we je zo beter informeren.

Lees meer over cookies
Welke rechten heb ik?

Als wij jouw persoonsgegevens gebruiken, heb je bepaalde rechten. Bijvoorbeeld het recht om inzage te vragen in de gegevens die wij van jou verwerken. En deze te laten corrigeren als we deze gegevens onjuist hebben vastgelegd. Of het recht om te vragen om overdracht van je persoonsgegevens van ons naar een derde. Ook heb je het recht op bezwaar, het recht op beperking en het recht op gegevenswissing.

Lees meer over je rechten
Wat als ik een vraag of klacht heb over de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Heb je een algemene vraag of klacht over de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact op met je lokale bank. Je kunt ook online een klacht indienen.

Ben je ontevreden over de manier waarop je vraag of klacht door ons is afgehandeld? Dan kun je contact opnemen met onze Functionaris gegevensbescherming. Uiteraard kun je ook je vraag of klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Neem contact met ons op