Zo dien je een klacht in

Vul het klachtenformulier online in.

Vind je dat een medewerker in strijd met de Bankierseed heeft gehandeld? Op tuchtrechtbanken.nl lees je hoe je hiervan melding kunt maken.

Lukt het niet om een klacht in te dienen?

Lees dan informatie over toegankelijkheid bij Rabobank.