interim results header man vrouw bloemenwinkel

Resultaten en verslagen

Halfjaarcijfers 2021: sterk economisch herstel positief voor klanten en bank

De positieve economische groeicijfers en het herstel van de negatieve impact van Covid-19 zijn duidelijk zichtbaar in de resultaten van Rabobank. Een vrijval van de kredietvoorzieningen, positieve herwaarderingen van activa door verbeterde marktomstandigheden en solide prestaties in verschillende bedrijfsonderdelen zorgen in het eerste halfjaar van 2021 voor een sterke nettowinst van EUR 2.160 miljoen. Ondanks de verbeterde condities zijn structurele uitdagingen zoals de lagerenteomgeving niet verdwenen en zullen deze de resultaten van de bankensector blijven beïnvloeden.

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie

“De pandemie heeft de samenleving nog altijd stevig in haar greep. Alhoewel in sommige landen door de recente opheffing van Covid-19-maatregelen een einde kwam aan een moeilijke periode, is een aantal van deze restricties weer ingevoerd in reactie op stijgende besmettingscijfers. Het is duidelijk dat de pandemie nog niet voorbij is. Covid-19 zal ook in de nabije toekomst zijn weerslag hebben op onze klanten, onze collega's, de maatschappij en Rabobank zelf.

Het eerste halfjaar van 2021 kent twee gezichten. Eén perspectief is dat er klanten zijn die profiteren van het economisch herstel. Dat zien we bijvoorbeeld in onze transactiegegevens, waaruit blijkt dat consumentenbestedingen zijn toegenomen. Ook bleken Food & Agri-sectoren veerkrachtig deze periode. Aan de andere kant zien we dat sommige klanten het nog steeds moeilijk hebben, ondanks het herstel van een aantal van de door Covid-19 getroffen sectoren. Het beëindigen van steunmaatregelen van de Nederlandse overheid in de tweede helft van het jaar kan er voor zorgen dat er financiële problemen ontstaan bij een aantal klanten. Daarnaast zien we dat extreme klimaatgebeurtenissen als droogte en overstromingen impact hebben op onze klanten, naast tekorten in bijvoorbeeld chips, bouwmaterialen en arbeidskrachten.

In een veranderend financieel landschap blijven we trouw aan onze missie ‘Growing a better world together’. Klantcontact vindt steeds vaker plaats via nieuwe digitale diensten, we blijven innoveren en onze diensten aanpassen aan de veranderende klantbehoeften. De aangekondigde herstructurering van Rabobanks kantorennetwerk in Nederland is dan ook in volle gang. Het sterke resultaat dat nu voorligt, schrijven we deels toe aan het herstel van de negatieve ontwikkelingen in 2020. Onze basis is solide, maar moet sterker gezien de structurele druk op het traditionele bankmodel zoals de uitgebreide regelgeving voor banken, concurrentie van nieuwe (digitale) niet-banken, cyberrisico's en de lage renteomgeving.

Onze rol als poortwachter van het financiële systeem is topprioriteit. Het afgelopen halfjaar hebben we meer dan 500 Know Your Customer-medewerkers (KYC) aangenomen in Nederland, waardoor het totale aantal medewerkers wereldwijd nu ongeveer 4.500 is. In de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering wordt de Nederlandse samenleving ook gesterkt door Transactie Monitoring Nederland (TMNL), die dit jaar de collectieve transactiemonitoring van het commerciële betalingsverkeer startte.

Een boeiende ontwikkeling is de start van onze Rabo Carbon Bank afgelopen februari. Bij de lancering van het eerste project stelden we duizenden kleine boeren in staat CO2 af te vangen uit de atmosfeer, en zo zullen er meer proposities gaan volgen. Voor onze hypotheekklanten hebben we de verduurzaming van woningen toegankelijker gemaakt: 36.500 klanten gebruikten onze nieuwe online scantool voor advies en concrete aanbiedingen om hun huizen te verbeteren. Ook noemenswaardig is de heropening van Rabo GroenSparen voor nieuwe klanten in april. Door de forse groei van 13% in dit spaarvolume tot eind juni, kunnen we nu EUR 2.313 miljoen investeren in groene initiatieven. Deze voorbeelden passen bij de kern van onze missie: het verbinden van klanten met onze kennis en financiële instrumenten, om zo bij te dragen aan de energietransitie en die van duurzaam wonen en duurzame voeding.

Is het genoeg? Zeker niet. Er is nog een lange weg te gaan om het klimaatvraagstuk op te lossen. We zien het als onze verantwoordelijkheid om samen met onze klanten hieraan bij te dragen. We zijn trots op de inspanningen van al onze medewerkers, met alle uitdagingen van het afgelopen halfjaar. Dank aan allen voor hun bijdrage en inzet.”

Vooruitblik

Met het oog op de komende periode stelt Wiebe Draijer dat de pandemie mogelijk nog leidt tot verdere financiële impact: “Het komt misschien later en kan minder hoog zijn dan eerder verwacht, feit is echter dat er nog steeds klanten zijn met uitdagingen. Zij hebben onze grootste aandacht en we blijven hen waar mogelijk ondersteunen. Zo hebben we bijvoorbeeld met andere partijen het Post Corona Groei Initiatief opgericht dat de vermogenspositie van Nederlandse bedrijven in nood kan versterken.

Met de pandemie houdt de onzekerheid aan. Reden voor de bank om voorzichtig te blijven, omdat de kredietkwaliteit van onze zakelijke leningportefeuille nog steeds kan worden geraakt. Ook de lage renteomgeving blijft onze resultaten onder druk zetten, evenals onze investeringen in KYC-maatregelen.

Kijkend naar onze duurzaamheidsagenda: ratingbureau Sustainalytics kende Rabobank in de afgelopen jaren een toppositie toe in hun ESG-risicobeoordeling. Ons duurzaamheidsbeleid is solide. Als koploper moeten we nu het tempo opvoeren, gezien onze portefeuille en de ontwikkeling van de klimaatcrisis. Zo zijn we in juli een pilot gestart met rentekorting voor duurzame Nederlandse melkveehouders. Ook lanceerden we met Rabo SmartBuilds de bouw van 12.000 flexibele en klimaatneutrale huurwoningen in Nederland. Dit initiatief draagt ook bij aan het oplossen van de woningschaarste en aan de financiële gezondheid van onze klanten.

Als coöperatieve bank blijven we ons maximaal inzetten voor onze maatschappelijke prioriteiten: onze rol als poortwachter van het financiële systeem en het investeren in geavanceerde KYC-technologie, onze inzet voor de Sustainable Development Goals en het bijdragen aan het oplossen van de woningnood in Nederland.”

CEO Wiebe Draijer over de Rabobank halfjaarcijfers 2021

video wiebe draijer halfjaarcijfers 2021

Downloads

Bekijk alle halfjaarcijfers 2021Persconferentie over de halfjaarcijfers 2021
Man en vrouw kijken naar koeien in de wei

Impact maken we samen

De coöperatieve Rabobank wil een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland én aan het duurzaam voeden van de wereld. Ja, we zijn ambitieus, maar we doen het niet alleen. Samen met onze klanten, leden en partners bundelen we de krachten om ideeën te lanceren die Nederland en de wereld sterker maken. Stap voor stap. Zo zorgen we voor échte verandering. Welke dat is? Dat zie en lees je hier.

Waardecreatiemodel

De waarde die we creëren voor onze stakeholders.

Waardecreatiemodel

Download de volledige kerncijfertabel 2020 (ENG)Download het waardecreatiemodel 2019
Waardecreatiemodel