Banking4Food

Nederland is toonaangevend in de landbouw- en voedselsector. Rabobank heeft vanuit haar agrarische oorsprong aan deze positie bijgedragen en wil ook in de toekomst een relevante en duurzame bijdrage leveren aan de wereldwijde food- en agrisector.

Vanwege de bevolkingsgroei en de veranderingen in het voedingspatroon van mensen, is ons doel om de beschikbaarheid van voedsel te vergroten en de toegang ertoe te verbeteren, gezonde voeding te stimuleren en de stabiliteit van de voedselindustrie te vergroten. Tegelijkertijd leveren onze inspanningen voor het verbeteren van de voedseltransitie kansen op om onze marktpositie te versterken. Zo proberen we onze wereldwijde toppositie als food- en agribank te behouden door onze klanten te helpen met het terugdringen van hun uitstoot, het voorkomen van verspilling en het slim en verantwoord benutten van schaarse land- en watervoorraden. Dankzij onze diepgravende sectorkennis kunnen wij op dat vlak daadwerkelijk een flinke duit in het zakje doen.

Met Banking4Food willen we een prominente rol in het maatschappelijk debat spelen rond het brede voedselvraagstuk en daarmee producenten en consumenten, boeren en burgers met elkaar verbinden. Als marktleider in de agrarische sector in Nederland zijn Bankieren voor Nederland en Banking4Food onderling nauw met elkaar verweven. Onze grote kennis en onze uitgebreide netwerken in de internationaal toonaangevende Nederlandse food- en agrisector vormen de wortels van Rabobank.

Bankieren voor Nederland

Rabobank voelt zich sterk verbonden met haar klanten en leden en daarmee ook met de toekomst van Nederland. Dat zit in ons coöperatieve DNA. Gaat het goed met onze klanten, dan gaat het ook goed met ons. Met een sterke voet aan de grond in Nederland, willen we het mkb helpen bij het voortbestaan in binnen- en buitenland, maar ook bij (duurzame) groei . Deze sector is tenslotte de bron van banen, innovatie, duurzaamheid en welvaart.

Daarnaast willen we particuliere klanten helpen om financieel gezond(er) te worden en te blijven. Zo versterken we het verdienvermogen van Nederland, de levensloop van huishoudens en de leefomgeving van lokale gemeenschappen. Vanuit onze lokale aanwezigheid, midden in de samenleving, zijn we ook als geen ander in staat om in te spelen op relevante onderwerpen die lokaal en in de regio op de agenda staan.

Als coöperatieve bank kunnen we ons onderscheiden door een gerichte bijdrage te leveren aan de uitdagingen waar Nederland de komende jaren voor staat. Met Bankieren voor Nederland versterken wij het Nederland van de toekomst.

Vier pijlers

Behalve een ijzersterke bank, willen we vooral een betekenisvolle coöperatie zijn. Om dat waar te kunnen maken, hebben we vier pijlers opgesteld die samen onze strategie vormen.