Strategie

Rabobank is een maatschappelijke bank. We willen een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en de oplossing van het voedselvraagstuk in de wereld. Om die doelen te bereiken, richten we ons op het versterken van klanten en hun omgeving. Dat doen we met kennis, netwerk en financieringen

Banking4Food

Nederland is toonaangevend in de landbouw- en voedselsector. Rabobank heeft vanuit haar agrarische oorsprong aan deze positie bijgedragen en wil ook in de toekomst een relevante en duurzame bijdrage leveren aan de wereldwijde food- en agrisector.

Vanwege de bevolkingsgroei en de veranderingen in het voedingspatroon van mensen, is ons doel om de beschikbaarheid van voedsel te vergroten en de toegang ertoe te verbeteren, gezonde voeding te stimuleren en de stabiliteit van de voedselindustrie te vergroten. Tegelijkertijd leveren onze inspanningen voor het verbeteren van de voedseltransitie kansen op om onze marktpositie te versterken. Zo proberen we onze wereldwijde toppositie als food- en agribank te behouden door onze klanten te helpen met het terugdringen van hun uitstoot, het voorkomen van verspilling en het slim en verantwoord benutten van schaarse land- en watervoorraden. Dankzij onze diepgravende sectorkennis kunnen wij op dat vlak daadwerkelijk een flinke duit in het zakje doen.

Met Banking4Food willen we een prominente rol in het maatschappelijk debat spelen rond het brede voedselvraagstuk en daarmee producenten en consumenten, boeren en burgers met elkaar verbinden. Als marktleider in de agrarische sector in Nederland zijn Bankieren voor Nederland en Banking4Food onderling nauw met elkaar verweven. Onze grote kennis en onze uitgebreide netwerken in de internationaal toonaangevende Nederlandse food- en agrisector vormen de wortels van Rabobank.

Bankieren voor Nederland

Rabobank voelt zich sterk verbonden met haar klanten en leden en daarmee ook met de toekomst van Nederland. Dat zit in ons coöperatieve DNA. Gaat het goed met onze klanten, dan gaat het ook goed met ons. Met een sterke voet aan de grond in Nederland, willen we het mkb helpen bij het voortbestaan in binnen- en buitenland, maar ook bij (duurzame) groei . Deze sector is tenslotte de bron van banen, innovatie, duurzaamheid en welvaart.

Daarnaast willen we particuliere klanten helpen om financieel gezond(er) te worden en te blijven. Zo versterken we het verdienvermogen van Nederland, de levensloop van huishoudens en de leefomgeving van lokale gemeenschappen. Vanuit onze lokale aanwezigheid, midden in de samenleving, zijn we ook als geen ander in staat om in te spelen op relevante onderwerpen die lokaal en in de regio op de agenda staan.

Als coöperatieve bank kunnen we ons onderscheiden door een gerichte bijdrage te leveren aan de uitdagingen waar Nederland de komende jaren voor staat. Met Bankieren voor Nederland versterken wij het Nederland van de toekomst.

Duurzaamheid

Toekomstbestendig leven, wonen en ondernemen, met genoeg gezond voedsel voor iedereen. Daaraan willen wij een bijdrage leveren.

Als coöperatieve bank hebben we duurzaamheid geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Onze inclusieve benadering is erop gericht om klanten en stakeholders stap voor stap te laten verduurzamen. Daarvoor zetten we onze financiële oplossingen, kennis en toegang tot netwerken in.

Vanuit onze coöperatieve mentaliteit werken we bovendien samen aan oplossingen waar iedereen beter van wordt. Goed voor onze klanten, de samenleving én de wereld om ons heen. Zo stimuleren we de transitie naar een duurzame wereld waarin zorg voor mens, natuur en klimaat hand in hand gaan met nieuwe verdienmodellen. We ondersteunen de Sustainable Development Goals (SDG’s). Daarbij focussen we op het leveren van een bijdrage aan de energie- en voedseltransitie en de realisatie van een circulaire economie.

Onze duurzaamheid strategie

Wij geloven dat het bereiken van een duurzame wereld een inclusieve aanpak vereist. Als organisatie in ons dagelijks werk en in de relatie met onze klanten. Wij kunnen en moeten onze klanten helpen door het aanbieden van kennis, netwerk en/of financiering in hun transitie naar een duurzaam bedrijfsmodel, "to grow a better world together". Aafke Keizer, Chief Sustainability Officer

Vier pijlers

Behalve een ijzersterke bank, willen we vooral een betekenisvolle coöperatie zijn. Om dat waar te kunnen maken, hebben we vier pijlers opgesteld die samen onze strategie vormen.