Je rechten

Je hebt bepaalde rechten als het gaat om je persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het recht om inzage te vragen in de gegevens die wij van je verwerken. En deze te laten corrigeren als we je gegevens onjuist hebben vastgelegd. Je vindt hier meer informatie over je rechten en hoe je een verzoek bij ons indient.

Recht op inzage

Dit recht houdt in dat je ons kunt vragen of we persoonsgegevens van je verwerken. Is dat het geval, dan kun je inzage krijgen in deze gegevens.

Recht op rectificatie

Dit recht houdt in dat je ons kunt vragen om je gegevens te wijzigen of om aanvullingen te doen als je vindt dat je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt.

Recht op dataportabiliteit

Dit recht gaat over de overdraagbaarheid van je persoonsgegevens. Je kunt je persoonsgegevens opvragen om deze zelf te gebruiken, of om deze mee te nemen naar een andere organisatie.

Recht op gegevenswissing

Je kunt ons in bepaalde situaties vragen om gegevens die wij van je hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt tegen de verwerking van je gegevens en je belang daarbij boven het belang van de Rabobank gaat om deze gegevens te verwerken.

Recht op bezwaar tegen direct marketing

Je hebt het recht ons te vragen je gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. Het kan zijn dat je bezwaar alleen ziet op benadering via een specifiek kanaal. Bijvoorbeeld als je niet meer telefonisch benaderd wil worden, maar nog wel onze e-mails wil ontvangen.

Recht op bezwaar tegen verwerking van gegevens

Verwerken wij je gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Dan kun je daar bezwaar tegen maken.

Recht op beperking van verwerking

Je kunt ons in bepaalde situaties vragen de persoonsgegevens die we van je verwerken te beperken. Je kunt ons bijvoorbeeld vragen om bepaalde gegevens niet te verwijderen nadat de bewaartermijn is verlopen, omdat je deze gegevens nodig hebt voor een rechtszaak.