Je rechten

Je hebt bepaalde rechten als het gaat om je persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het recht om inzage te vragen in de gegevens die wij van je verwerken. En deze te laten corrigeren als we je gegevens onjuist hebben vastgelegd. Je vindt hier meer informatie over je rechten en hoe je een verzoek bij ons indient.

Recht op inzage

Dit recht houdt in dat je ons kunt vragen of we persoonsgegevens van je verwerken. Is dat het geval, dan kun je inzage krijgen in deze gegevens.

Hoe kun je zelf je gegevens inzien?

Je kunt een deel van je persoonsgegevens op de volgende manier raadplegen en aanpassen:

Via internetbankieren of de Rabo App

Doorloop de volgende stappen:

  1. Log in en ga naar je 'Profiel' (icoon rechtsboven)
  2. Tik op je gebruikersnaam
  3. Kies voor 'Contactgegevens wijzigen'
Hoe kun je je gegevens opvragen voor inzage?

Wil je gegevens inzien die je niet in Rabo Online Bankieren of in de Rabo App kunt vinden? Dien dan een verzoek in om je gegevens in te zien. Dit kan op de volgende manieren:

Via onze website

Ben je klant van ons en gebruik je Rabo Online Bankieren? Vul dan dit formulier in. Het formulier is al deels ingevuld.Ben je klant van ons en gebruik je geen Rabo Online Bankieren? Vul dan dit formulier in.Ben je geen klant (meer) van ons? Vul dan dit formulier in.

Per post

Wil je je verzoek per post indienen? Dat kan natuurlijk! Je vindt de adresgegevens van je bank via onze contactpagina. Vermeld in je aanvraag:

dat je een verzoek tot recht op inzage wilt doen.de reden van je verzoek. Dit helpt ons om je verzoek zo goed mogelijk in te vullen. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat je een algemeen inzageverzoek wilt doen.welke gegevens je wilt inzien als je een specifiek inzageverzoek hebt.

Binnen één maand ontvang je een reactie op je verzoek. Het kan zijn dat we vragen om je verzoek toe te lichten.

Recht op rectificatie

Dit recht houdt in dat je ons kunt vragen om je gegevens te wijzigen of om aanvullingen te doen als je vindt dat je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt.

Hoe kun je je gegevens rectificeren?

Je kunt je gegevens laten aanpassen door een verzoek tot rectificatie in te dienen. Je kunt dit verzoek op de volgende manieren bij ons indienen:

Via onze website

Ben je klant van ons en gebruik je Rabo Online Bankieren? Vul dan dit formulier in. Het formulier is al deels ingevuld.Ben je klant van ons en gebruik je geen Rabo Online Bankieren? Vul dan dit formulier in.Ben je geen klant (meer) van ons? Vul dan dit formulier in.

Per post

Een verzoek kun je ook schriftelijk bij ons indienen. Je vindt de adresgegevens van je bank via onze contactpagina. Vermeld in je aanvraag:

dat je een verzoek tot recht op rectificatie wilt doen.welke wijziging of aanvulling van je gegevens je wilt laten doen.

Binnen één maand ontvang je een reactie op je verzoek.

Recht op dataportabiliteit

Dit recht gaat over de overdraagbaarheid van je persoonsgegevens. Je kunt je persoonsgegevens opvragen om deze zelf te gebruiken, of om deze mee te nemen naar een andere organisatie.

Welke gegevens kun je opvragen in het kader van dataportabiliteit?

Het gaat om gegevens die wij óf met toestemming van jou verwerken óf verwerken om een overeenkomst met je uit te voeren. De gegevens moeten daarnaast door jou aan ons zijn verstrekt. Transacties zijn een voorbeeld van gegevens die je kunt opvragen, om deze vervolgens in Excel of een ander programma in te lezen. Ook kun je je persoonlijke adresboek in Rabo Online Bankieren exporteren en meenemen naar een andere bank als je bij ons weggaat.

Gegevens die wij van derden ontvangen, zoals gegevens van de Kamer van Koophandel (KVK), vallen niet onder het recht op dataportabiliteit. Dit geldt ook voor gegevens die wij zelf produceren. Denk bijvoorbeeld aan een gespreksverslag of een kredietstatus.

Hoe kun je je gegevens opvragen?

Je kunt bepaalde gegevens zelf downloaden in je online bankieren omgeving. Hieronder zie je een overzicht daarvan:

Betaal- en spaartransactiesBeleggingstransactiesAdresboek internetbankieren

Zoek je gegevens die je niet zelf kunt opvragen? Dan kun je bij ons een verzoek indienen op de volgende manieren:

Via onze website

Ben je klant van ons en gebruik je Rabo Online Bankieren? Vul dan dit formulier in. Het formulier is al deels ingevuld.Ben je klant van ons en gebruik je geen Rabo Online Bankieren? Vul dan dit formulier in.Ben je geen klant (meer) van ons? Vul dan dit formulier in.

Per post

Wil je je verzoek per post indienen? Je vindt de adresgegevens van je bank via onze contactpagina. Vermeld in je aanvraag:

dat je een verzoek tot recht op dataportabiliteit wilt doen.de reden van je verzoek. Dit helpt ons om je verzoek zo goed mogelijk in te vullen.welke gegevens je wilt ontvangen.

Binnen één maand ontvang je een reactie op je verzoek.

Kunnen wij je gegevens doorsturen naar een derde partij?

Jouw gegevens kunnen we niet rechtstreeks doorsturen naar een derde partij. Uiteraard kunnen wij jouw gegevens wel aan jou verstrekken. Je kunt je gegevens dan zelf bij de derde partij aanbieden.

In welk formaat leveren we je gegevens uit?

Dit hangt af van de soort gegevens en kan afhankelijk zijn van het doel waarvoor je de gegevens opvraagt. Transactiedata kun je downloaden in CSV-formaat. Dit is een standaard formaat voor veel boekhoudprogramma’s en kan ook worden ingelezen in Excel. Wil je bepaalde gegevens doorgeven aan een derde partij, dan kan soms een PDF-document voor die partij het handigst zijn. Daarom kijken we samen met jou naar de soort gegevens en het doel, zodat we je het beste kunnen helpen.

Wat is het verschil tussen recht op inzage en recht op dataportabiliteit?

Bij het recht op inzage gaat het om het kunnen inzien van de gegevens die wij over je hebben vastgelegd, dus bijvoorbeeld ook een gespreksverslag. Bij dataportabiliteit gaat het alleen om de gegevens die jij hebt verstrekt in het kader van het contract met ons of met toestemming. Bij dataportabiliteit moet de data in een formaat worden aangeleverd zodat je de data kunt hergebruiken. Dat is bij inzage niet vereist.

Recht op rectificatie

Je kunt ons in bepaalde situaties vragen om gegevens die wij van je hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt tegen de verwerking van je gegevens en je belang daarbij boven het belang van de Rabobank gaat om deze gegevens te verwerken.

Kun je als (ex-)klant je gegevens laten wissen?

Wij hanteren een bewaarbeleid waarin staat hoe lang wij je gegevens bewaren. In de meeste gevallen is dit zeven jaar na het einde van je overeenkomst of relatie met de Rabobank. Eerder kunnen wij je gegevens niet wissen. Bijvoorbeeld omdat wij vanwege wettelijke verplichtingen je gegevens moeten bewaren.

Je bent in het verleden klant geweest. Welke gegevens hebben wij nog van je?

Of wij nog gegevens van je bewaren, hangt af van hoe lang je geen klant meer bent bij ons. In de meeste gevallen bewaren wij je gegevens tot zeven jaar na het einde van je relatie met de Rabobank. Natuurlijk kun je altijd gebruik maken van het recht op inzage. Zo ga je na of wij nog gegevens van je hebben.

Hoe maak je gebruik van je recht op gegevenswissing?

Je kunt je verzoek tot gegevenswissing op de volgende manieren bij ons indienen:

Via onze website

Ben je klant van ons en gebruik je Rabo Online Bankieren? Vul dan dit formulier in. Het formulier is al deels ingevuld.Ben je klant van ons en gebruik je geen Rabo Online Bankieren? Vul dan dit formulier in.Ben je geen klant (meer) van ons? Vul dan dit formulier in.

Per post

Wil je je verzoek per post indienen? Dat kan natuurlijk! Je vindt de adresgegevens van je bank via onze contactpagina. Vermeld in je aanvraag:

dat je een verzoek tot recht op gegevenswissing wilt doen.de reden van je verzoek.welke gegevens je wilt laten wissen.

Binnen één maand ontvang je een reactie op je verzoek.

Recht op bezwaar tegen direct marketing

Je hebt het recht ons te vragen je gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. Het kan zijn dat je bezwaar alleen ziet op benadering via een specifiek kanaal. Bijvoorbeeld als je niet meer telefonisch benaderd wil worden, maar nog wel onze e-mails wil ontvangen.

Hoe kun je bezwaar maken tegen direct marketing?
  1. Log in in internetbankieren of de Rabo App.
  2. Ga naar 'Service'.
  3. Kies 'Veiligheid'.
  4. Kies 'Privacy'.
  5. Tik op 'Persoonlijke aanbiedingen'.
  6. Zet het schuifje uit (van groen naar grijs).
  7. Of kies hoe je persoonlijke aanbiedingen nog wel wilt ontvangen.

Heb je geen toegang tot de Rabo App? Neem dan contact op met jouw Rabobank. Je verzoek wordt dan direct verwerkt.

Recht op bezwaar tegen verwerking van gegevens

Verwerken wij je gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Dan kun je daar bezwaar tegen maken.

Wat houdt het recht op bezwaar tegen verwerking van gegevens in?

Verwerken wij je gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Bijvoorbeeld bij het maken van opnamen van telefoongesprekken zonder dat dat wettelijk verplicht is? Dan kun je daar bezwaar tegen maken. Wij maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of je gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We stoppen de verwerking als je belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten je gemotiveerd weten wat onze beslissing is.

Hoe kun je je recht op bezwaar tegen verwerking van gegevens gebruiken?

Een verzoek tot bezwaar tegen verwerking van gegevens kun je op verschillende manieren bij ons indienen.

Via onze website

Ben je klant van ons en gebruik je Rabo Online Bankieren? Vul dan dit formulier in. Het formulier is al deels ingevuld.Ben je klant van ons en gebruik je geen Rabo Online Bankieren? Vul dan dit formulier in.Ben je geen klant (meer) van ons? Vul dan dit formulier in.

Per post

Wil je je verzoek per post indienen? Dat kan natuurlijk! Je vindt de adresgegevens van je bank via onze contactpagina. Vermeld in je aanvraag:

dat je een verzoek tot recht op bezwaar tegen verwerking van gegevens wilt doen.de reden van je verzoek.tegen de verwerking van welke gegevens je bezwaar maakt.

Binnen één maand ontvang je een reactie op je verzoek.

Recht op beperking van verwerking

Je kunt ons in bepaalde situaties vragen de persoonsgegevens die we van je verwerken te beperken. Je kunt ons bijvoorbeeld vragen om bepaalde gegevens niet te verwijderen nadat de bewaartermijn is verlopen, omdat je deze gegevens nodig hebt voor een rechtszaak.

Hoe kun je gebruikmaken van je recht op beperking van verwerking?

Een verzoek tot beperking van verwerking kun je op verschillende manieren bij ons indienen:

Via onze website

Ben je klant van ons en gebruik je Rabo Online Bankieren? Vul dan dit formulier in. Het formulier is al deels ingevuld.Ben je klant van ons en gebruik je geen Rabo Online Bankieren? Vul dan dit formulier in.Ben je geen klant (meer) van ons? Vul dan dit formulier in.

Per post

Wil je je verzoek per post indienen? Dat kan natuurlijk! Je vindt de adresgegevens van je bank via onze contactpagina. Vermeld in je aanvraag:

Dat je een verzoek tot recht op beperking van verwerking wilt doen.De reden van je verzoek.Welke beperking van verwerking van welke gegevens je verzoekt.

Binnen één maand ontvang je een reactie op je verzoek.

Neem contact met ons op